Checklista: Fått jobb i Danmark – detta ska du ordna direkt

Senast uppdaterad 2023-10-16
Har du precis fått jobb i Danmark? Eller har du precis bytt jobb i Danmark? Här kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.
Skriv ut

Obs! Har du fått jobb som flygande personal? Då gäller speciella skatteregler för dig. 

Läs mer i vår artikel om skatteregler för flygande personal

1.

Ditt anställningsavtal - vad bör ingå?

Din arbetsgivare är skyldig att upplysa om avtal på arbetsplatsen, arbetstider, starttidpunkt, semester och uppsägning. Om det finns ett fackligt avtal ska din arbetsgivare upplysa om det. Många som arbetar i Danmark är anställda utifrån den danska funktionærloven. Den fungerar som ett kollektivavtal och innehåller lagar kring anställningsförhållandet när det gäller bland annat uppsägning, sjukdom, föräldraledighet samt konkurrens- och kundklausuler. Hör gärna med din arbetsgivare om du är anställd utifrån funktionærloven.

 

På Beskæftigelsesministeriets webbplats kan du läsa mer om funktionærloven

 

Läs mer i vår artikel om Danskt anställningsavtal

2.

Ordna med skatt och danskt personnummer

Det första du bör göra när du har fått jobb i Danmark är att kontakta danska Skattestyrelsen. Alla som arbetar i Danmark ska ha ett danskt personnummer, ett så kallat CPR-nummer. Det behöver du bland annat för att kunna öppna ett dansk bankkonto och få din lön utbetald. 

Om din arbetsgivare ber om att få ett CPR-nummer av dig för att kunna upprätta ett anställningsavtal, så får du förklara att du behöver ett anställningsavtal för att få ett CPR-nummer av Skattestyrelsen. Din arbetsgivare kan skriva ett preliminärt anställningsavtal till dig, utan personnummer, som du sedan kan använda när du skickar in CPR-nummeransökan till Skattestyrelsen. När du har fått ett CPR-nummer kan din arbetsgivare skriva det permanenta avtalet med ditt nya CPR-nummer.

Läs vår artikel om CPR-nummer (danskt personnummer)

 

Läs mer på Skattestyrelsens hemsida

 

Ansök online på virk.dk

 

Hämta blankett 04.063 på skat.dk

 

Ska du arbeta helt eller delvis på distans? Det kan påverka var din lön ska beskattas.

Läs mer i vår artikel om distansarbete och skatt

 

3.

Anmäl dig till dansk a-kassa och fackförening

Om du har fått ditt första jobb i Danmark

Bor du i Sverige och arbetar i Danmark och önskar vara arbetslöshetsförsäkrad, ska du vara det i det land du arbetar, det vill säga Danmark. Det gäller både hel- och deltidsarbete. Anmäl dig till en dansk a-kassa redan första arbetsdagen i Danmark. Om du är försäkrad i fel land så betraktas du nämligen som oförsäkrad.

 

Läs vår artikel om a-kassa i Danmark

 

Om du vill vara med i en fackförening så ska du också byta till en dansk sådan. Din svenska fackförening kan nämligen inte hjälpa dig i ärenden som rör den danska arbetsmarknaden.

 

Läs vår artikel om fackföreningar i Danmark

 

Du kan även undersöka om ditt nuvarande svenska fackförbund eventuellt erbjuder ett gästmedlemsskap i motsvarande danska fackförbund. 

 

Om du ska byta jobb i Danmark

Du behöver oftast inte byta fackförening när du byter jobb då fackföreningen är kopplad till dig som person och inte till en specifik bransch. Det finns dock tillfällen då man vill byta fackförening, som t.ex. om man har startat ett eget företag och vill vara med i en fackförening för egenföretagare. Även om du inte vill byta fackförening när du byter jobb bör du meddela din fackförening att du har bytt jobb.

Man har alltid rätt att byta a-kassa i Danmark då det inte är obligatoriskt att vara med i en a-kassa. Precis som när du flyttar din a-kassa från Sverige till Danmark ska du inte säga upp din gamla a-kassa förrän du är accepterad in i en ny a-kassa. Istället för att gå ut ur en a-kassa ska du istället ansöka om överflyttning (”overflytning”). Kontakta din a-kassa för mer information.

4.

Kontakta försäkringskassan

Glöm inte meddela Försäkringskassan när du fått arbete i Danmark. Det gör du enkelt via ”Mina sidor” på Försäkringskassans webbplats. Tänk på att det kan vara långa handläggningstider så gör detta direkt när du fått jobb i Danmark.

Din socialförsäkring bestäms av vilket land du arbetar i och om du bara arbetar i Danmark är det där du ska vara socialförsäkrad. Detta kan ha betydelse för vilka förmåner du har rätt till. Arbetar du i både Sverige och Danmark men bor i Sverige ska Försäkringskassan utreda i vilket land du ska vara socialförsäkrad, för man kan bara vara socialförsäkrad i ett land. Om du bor i Danmark och arbetar i båda länderna är det istället Udbetaling Danmark som ska avgöra vilket land du ska vara socialförsäkrad i.

 

Läs mer i vår artikel Arbeta i två länder

5.

Beställ ett "særligt sundhedskort"

När du börjar arbeta i Danmark så har du också rätt att använda dig av den danska sjukvården. För att kunna gå till läkaren i Danmark behöver du ett så kallat "særligt sundhedskort". Det ger dig rätt till att använda den danska sjukvården på lika villkor som alla danska medborgare även om du inte är folkbokförd i Danmark.

Vem har rätt till det særlige sundhedskort?

Du kan få det særlige sundhedskort (som är gratis) om du inte bor i Danmark men är socialförsäkrad där. 

Hur ansöker man om det særlige sundhedskort?
Du ansöker via digitalt formulär hos Borger.dk

 

Läs mer på borger.dk

 

Du kan bli ombedd att bifoga olika dokument (beror lite på din situation) som:

  • kopior av de tre senaste lönespecifikationerna, där ditt danska CPR-nummer framgår
  • samt en kopia av ditt anställningskontrakt. 

 

6.

Ansök om intyg för tandvård i Sverige

Du som bor i Sverige men arbetar i Danmark och är socialförsäkrad där, har också rätt till svensk subventionerad tandvård. Innan du besöker tandläkaren ska du ansöka om ett intyg från Försäkringskassan som du ska visa upp vid besöket. Tänk på att det kan vara långa handläggningstider så gör detta så snart du har fått jobb i Danmark.

 

Läs mer i vår artikel Tandläkare när du arbetar i Danmark

 

7.

Undersök avtalen för föräldraledighet på din arbetsplats

Arbetar du i Danmark har du rätt till föräldraledighet och ekonomisk ersättning enligt samma villkor som boende i Danmark. Beroende på vilka fackliga avtal som finns på arbetsplatsen, får du antingen lön från din arbetsgivare eller föräldrapenning från kommunen. Fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller på din arbetsplats.

 

Läs mer i våra artiklar om Föräldraledighet när du jobbar i Danmark

8.

Undersök dina pensionsavtal

Var uppmärksam på att det är stora skillnader på det svenska och danska pensionssystemet. När du börjar att arbeta i Danmark så intjänar du viss pension i Danmark, både offentlig och i vissa fall arbetsgivarfinansierad. Undersök hur pensionsavtalen ser ut på din arbetsplats. Det är nämligen inte alla danska arbetsgivare som har pensionsavtal och då behöver du själv pensionsspara.

 

Läs mer i våra artiklar om Pension

9.

Öppna bankkonto i en dansk bank

När du börjar jobba i Danmark kan du upprätta ett danskt bankkonto som ska vara ett Nemkonto. Gör detta så fort som möjligt när du har fått ditt CPR-nummer, då det ofta tar lite tid för löneadministratören att lägga in dig i systemet.

Din danska bank kommer antagligen att fråga dig om din skatterättsliga hemvist. Det är normalt i det land där du bor. Om du bor i Sverige och din danska bank frågar efter ett TIN-nummer (Tax Identification Number) ska du ange ditt svenska personnummer.

Ett par banker erbjuder i dag bra lösningar för pendlare, så kallade brokonton.

Du kan också välja att göra ditt svenska bankkonto till ett NemKonto. 

 

Läs mer i vår artikel Bankkonto för pendlare

10.

MitID - en dansk e-legitimation

För att kunna logga in digitalt och få tillgång till dina personliga upplysningar, och använda digitala självbetjäningslösningar, behöver du en dansk e-legitimation, ett så kallat MitID. Det kan du använda för att logga in hos olika danska myndigheter och många privata aktörer. Med MitID har du en personlig digital signatur, som du kan använda i t ex din bank, a-kassa och på skat.dk och borger.dk.  

Du installerar MitID på din smartphone.

 

Läs mer om hur du skaffar och använder MitID i vår artikel Danskt MitID

11.

Rätta din Forskudsopgørelse

Forskudsopgørelsen är en preliminär uppskattning för din förväntade inkomst och skatt under året.

Jobbar du i Danmark och betalar skatt där, ska du se till så att din forskudsopgørelse stämmer överens med den inkomst, skatt och de avdrag du förväntas få under inkomståret. När du är skatteregistrerad finns din forskudsopgørelse online i ”Tast Selv” där du loggar in på Skat.dk.

Forskudsopgørelsen bygger på de upplysningar som Skattestyrelsen har om dig, om du tidigare har haft inkomst i Danmark. Om din ekonomi har ändrat sig, t.ex. om du har bytt jobb i Danmark, bör du gå in och rätta dina uppgifter i din forskudsupgørelse. Om du precis har fått ditt första jobb i Danmark och inte har några uppgifter sedan tidigare, ska du fortfarande logga in och se till att Skattestyrelsen har registrerat dina uppgifter korrekt.

Om din ekonomi har ändrat sig, eller om du inte har några uppgifter sedan tidigare, bör du gå in och ange de riktiga uppgifterna i din forskudsopgørelse. Detta ska du göra för att din skatt ska bli rätt och du undgår att betala restskatt.

Om du går in och rättar i din forskudsopgørelse uppdateras också samtidigt ditt digitala skattekort, som din arbetsgivare sedan kan hämta ner från Skat.dk.

 

Läs mer i vår artikel om forskudsopgørelse

12.

Spara viktig dokumentation

Tänk på att spara all relevant dokumentation i samband med din anställning i Danmark, t ex anställningskontraktet, evt pensionsavtal, kopia av dina årsopgørelser, ditt CPR-nummer etc. Det kan du behöva senare, även om du slutat jobba i Danmark, t ex om du ska kontakta danska myndigheter angående pension och annat. Det kan också vara en bra idé att behålla MitID. 

Funderar du också på att flytta till Danmark? Läs vår guide om at flytta till Danmark

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!
Se video med checklistan

Vi stöds av