CPR-nummer för dig som ska jobba i Danmark

Senast uppdaterad 2019-12-18
Ett CPR-nummer kan liknas vid det svenska personnumret. Att ansöka om ett danskt CPR-nummer är något av det första du bör göra när du fått jobb i Danmark. Du måste dock först ha fått ett underskrivet anställningskontrakt för att kunna ansöka.
Skriv ut

CPR-numret kan liknas vid ditt svenska personnummer, och är det nummer man använder vid kontakt med alla danska myndigheter. Det används också av många privata företag. Det finns en lång rad regler för hur invånarna i Danmark får registreras med sitt CPR-nummer. 

Läs mer om CPR-nummer på CPR-registrets webbplats

 

Så gör du för att få danskt personnummer om du ska pendla till Danmark 

Om du är boende i Sverige och ska pendla till ett jobb i Danmark ska du ha den typ av CPR-nummer som kallas skattepersonnummer. När du har fått ett anställningskontrakt hos din danska arbetsgivare, ska du ansöka om ett danskt skattepersonnummer, en forskudsopgørelse och ett eSkattekort hos danska skattestyrelsen.

Du ansöker online hos Skat.dk 

Om du inte kan göra en ansökan online, kan du använda blanketten och skicka den elektroniskt via skat.dk eller via vanlig post (adresser finns på blanketten). Kom ihåg att bifoga de dokument som efterfrågas.

Väljer du att skicka blanketten med e-post ska du göra följande på skat.dk för att komma fram till Skattestyrelsens kontaktformulär (du kan inte använda ditt eget mailprogram) för att skicka blanketten: 

  1. Eftersom du ännu inte har ett danskt personnummer, ska du klicka på "English", därefter "Contact", "other queries" och sedan "Alternativelysend an email", "without logging on".
  2. Välj "Individuals" och sen "Tax registration upon arrival in Denmark".
  3. Till sist välj "Working temporarily in Denmark (form 063)" för att komma fram till sidan där du ska skicka in blanketten som bifogad fil.  

Detta ska du bifoga din ansökan online eller blankett 04.063 EN/DK: 

  • En kopia av din anställningskontrakt(undertecknat).  
  • En kopia av ditt pass (sidan med foto) eller ett nationellt ID-kort. I Sverige är det Polisen som utfärdar pass och nationellt ID-kort. Observera att ID-kort utfärdade av Skatteverket eller olika typer av bankkort inte är godkända. Om du inte har ett svenskt pass ska du skicka en kopia av det pass som du har.
  • Kopia av ditt svenska personbevis, eller om du är gift familjebevis, vilket begärs av Skatteverket i Sverige.

Du kan skaffa ditt personbevis/familjebevis på skatteverkets webbplats eller få en utskrift direkt hos Skatteverket på Øresunddirekts Informationscenter, Hjälmaregatan 3 i Malmö. Du kan också kontakta Skatteverket för att få hem ett brev med personbeviset/familjebeviset med vanlig post.  

Beställ personbevis

  • Om du inte är medborgare i Norden, EU eller Schweiz ska du ha ett danskt arbetstillstånd, som du också skickar in kopia på. 

 

Väntetid 

Skattestyrelsen får inte utfärda personnummer till dig förrän tidigast 21 dagar innan du ska börja ditt arbete. Efter det kan du förvänta dig några veckors väntetid. Ditt danska skattepersonnummer och forskudsopgørelsen skickas sen hem till dig med brev. 

Läs mer på Skattestyrelsens webbplats

 

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista: Fått jobb i Danmark – detta ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark?

I vår checklista kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.

 

Vi stöds av