Guide till danska myndigheter

Senast uppdaterad 2024-01-25
Det offentliga systemet i Danmark påminner i stora drag om det svenska, men det finns självklart en del skillnader. Här ger vi dig en inblick i vilka myndigheter och begrepp du kommer i kontakt med om du väljer att arbeta i eller flytta till Danmark.
Skriv ut

Precis som i Sverige har de flesta danska myndigheter etablerat en digital kanal, genom vilken större delen av kommunikationen med medborgare och företag sker. 

BORGER.DK

På borger.dk kan du söka information om nästan allt som har med det offentliga att göra och därtill bland annat själv fylla i ansökningar. Du kan exempelvis hitta information om folkbokföring, danskt personnummer (CPR-nummer), skola, utbildning, arbetsmiljö, familj och barn.

På borger.dk har du tillgång till "Min side" där du hittar dina egna upplysningar från bland annat Skattestyrelsen och CPR-registret. Du kan också utnyttja en rad olika tjänster för självbetjäning. För att logga in på "Min side" på borger.dk ska du ha ett så kallat MitID.

 

Besök borger.dk

MITID - EN INLOGGNING TILL ALLT

Då många av dina personliga upplysningar ska tillgås digitalt hos olika myndigheter och privata aktörer, ska du ha en säker inloggning till de olika sajterna. Med ett så kallat MitID har du en personlig digital signatur, som du kan använda i såväl din bank, a-kassa och försäkringsbolag som till Skattestyrelsen och borger.dk.

MitID finns också som app till mobiltelefonen. 

 

Läs mer om MitID och hur du beställer det i vår artikel om Danskt MitID 

E-BOKS

Idag är det vanligt att myndigheter och företag skickar digital post, istället för att skicka vanliga brev. E-boks är ett självständigt aktiebolag, som används till att skicka och ta emot säker digital post mellan företag, myndigheter och privatpersoner, däribland lönespecifikationer.

E-boks är gratis och du får automatiskt besked till din e-mail när du har fått post i e-boks. Du väljer själv hur posten ska arkiveras, då du fritt kan lägga till mappar och flytta dokument. E-boks är till för alla och är knutet till ditt CPR-nummer. För att bli användare hos e-boks ska du ha ett MitID.

 

Besök E-boks webbplats

DIGITAL POST

 

På borger.dk finns ett verktyg som kallas Digital post. Med hjälp av verktyget kan du till exempel mottaga och skicka brev till olika myndigheter. Vad är då skillnaden mellan e-boks och digital post?

  • Om du är registrerad användare på e-boks, kan du motta post från privata företag i din digitala brevlåda.
  • Om du är registrerad användare på Digital post, kan du motta post från alla offentliga myndigheter. Dessutom kan du både skriva till och motta svar från myndigheterna.
  • Om du är registrerad på båda sajterna, ser du samma post i båda "brevlådorna". Liksom tidigare, loggar du in med ditt personliga MitID.

 

Du finner digital post hos borger.dk

JOBCENTER OCH JOBNET.DK

Den nationella myndigheten Styrelsen för Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i Danmark. Som arbetssökande privatperson, är det dock ett jobbcenter eller jobnet.dk som du primärt kommer i kontakt med. Ett jobcenter i Danmark motsvarar en lokal arbetsförmedling i Sverige och serviceutbudet är också någorlunda det samma som på en svensk arbetsförmedling. På jobnet.dk kan du bland annat söka jobb kategoriserat efter geografi och yrkesområde, ladda upp ditt CV samt hitta goda råd om jobbsökning i Danmark.

 

Styrelsen för Arbejdsmarked og Rekrutterings webbplats

 

Jobnet.dk

SKAT.DK OCH TASTSELV

Skattemyndigheten i Danmark, Skatteforvaltningen, finns online på skat.dk. Där har du tillgång till olika självbetjäningstjänster såsom deklaration (årsopgørelse), skatteberäkning och inrapportering av moms. Du hittar givetvis vanliga upplysningar om skatteregler, avgifter och tull på sajten.

skat.dk

 

På sidan Skat i Øresundsregionen hittar du relevant information för dig som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark.

Skat i Øresundsregionen

 

Självbetjäningen på Skat.dk heter TastSelv och ger dig tillgång till din personliga "skattemappe". Via TastSelv kan du ordna allt det som tidigare krävde att du kontaktade ett skattekontor. Skattemappen innehåller bland annat din årsopgørelse och översikter av utbetalda bidrag, upplysningar om egendom. Du kan logga in på Skat.dk med MitID.

TastSelv på skat.dk

SJUKVÅRD - SUNDHED.DK

På den omfattande portalen sundhed.dk, får du veta allt om det danska sjukvårdssystemet. Du hittar alltifrån generell information om sjukdom, friskvård och patienträttigheter till utförlig information och erbjudanden från sjukvårds- och friskvårdssektorn i hela landet. Pendlar du till ett arbete i Danmark, ska du ha ett så kallat "særligt sundhedskort" för att kunna gå till läkaren i Danmark.

Besök sundhed.dk

 

Läs mer om "særligt sundhedskort"Om du är bosatt i Danmark och utnyttjar den danska sjukvården fullt ut kan du via sundhed.dk få tillgång till din egen sundhedsjournal, som påminner om den svenska nättjänsten "Mina vårdkontakter".  Sundhedsjournalen innehåller bland annat upplysningar från din läkare, en översikt över de behandlingar du fått på danska sjukhus och din medicinprofil innehållande upplysningar om den medicin som du fått ordinerad av din läkare. 

Se din sundhedsjournal på sundhed.dk

UDBETALING DANMARK

Udbetaling Danmark är den danska myndighet som ansvarar för beslutsfattande och utbetalning av en rad olika bidrag så som barnbidrag, föräldrapenning, folkepension, förtidspension och bostadsbidrag. Myndighetens verksamhetsområde liknar till vissa delar Försäkringskassans verksamhetsområde i Sverige, främst på familjeområdet.

Om du har barn, och både du och din partner arbetar i Danmark, är ni antagligen socialförsäkrade där och ska därmed ansöka om barnbidrag hos Udbetaling Danmark. Även om bara den ena föräldern pendlar och det mesta av barnbidraget utbetalas i Sverige, kan det vara aktuellt att ansöka om en "överskjutande del" av barnbidraget hos Udbetaling Danmark.

Kontaktuppgifter till Udbetaling Danmark 

KONTAKT MED KOMMUNEN OM DU FLYTTAR TILL - ELLER BOR I - DANMARK

Har du barn som ska börja i skola, förskoleklass, fritidshem eller på förskola eller hos dagmamma? Då är det din bostadskommun du ska vända dig till. Det är också kommunen som ansvarar för olika typer av specialundervisning till barn och vuxna, språkundervisning till vuxna som har danska som andraspråk, samt olika åtgärder för arbetssökande.

Många kommuner har olika möjligheter till självbetjäning. Du kan till exempel anmäla flytt digitalt med hjälp av MitID.

Se exempel på två kommuners webbplatser här:

 

Köpenhamns kommun

 

Helsingörs kommun

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista: Fått jobb i Danmark – detta ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark?

I vår checklista kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.

 

Vi stöds av