Sjukfrånvaro och sjukpenning i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-05
När du jobbar i Danmark har du inget karensavdrag när du blir sjuk. Läs om din rätt till full lön under sjukdom och när du har rätt till dansk sjukpenning - sygedagpenge.
Skriv ut

Sjukfrånvaro i Danmark - titta igenom ditt anställningskontrakt

I Danmark beror dina villkor när det gäller sjukskrivning på ditt anställningskontrakt. Det är det som avgör huruvida, och i vilken utsträckning, du har rätt till lön under sjukdom. Det är därför en bra idé att se över ditt anställningskontrakt, så att du vet vad som gäller i förhållande till din eventuella sjukfrånvaro.

 

Läs också vår artikel Danskt anställningsavtal

 

Precis som i Sverige är det viktigt att du genast sjukanmäler dig till din arbetsgivare vid eventuell sjukdom. Ibland kräver arbetsgivaren även läkarintyg.

 

Sjuklön från arbetsgivaren i 30 dagar

Det är ganska vanligt att anställda i Danmark har rätt till full lön under sjukdom - i en viss period. Om du inte enligt ditt kontrakt har rätt till full lön under sjukdom, betalar din arbetsgivare så kallad sjuklön till dig i 30 dagar från din första sjukdag. Detta, förutsatt att du har arbetat minst 74 timmar under de senaste 8 veckorna innan din sjukdom.

 

Sjukpenning från kommunen efter 30 dagar

Om du är sjuk längre kan sjukpenning - sygedagpenge - betalas ut av din arbetskommun, om du uppfyller något av dessa villkor:

 • Du har arbetat i minst 240 timmar under de senaste sex avslutade kalendermånaderna innan din första sjukdag. I minst fem av dessa månader har du arbetat minst 40 timmar per månad.
 • Du skulle ha varit berättigad till "arbejdsløshedsdagpenge" eller motsvarande om inte sjukdommen inträffat.
 • Du har under den senaste månaden avslutat en yrkesutbildning som var minst 18 månader lång.
 • Du är anställd som elev på en dansk yrkesutbildning.
 • Du har ett "fleksjob".

 

Den maximala sjukpenningen per vecka är för närvarande 4.695 DKK (2024). Sjukpenningen är skattepliktig precis som vanlig löneinkomst.

 

Läs mer om reglerna på borger.dk

 

Om du är sjuk länge

I Danmark finns ingen lag motsvarande den svenska Lagen om anställningsskydd (LAS), och det finns ingen garanti för att du kan behålla ditt arbete om du är sjukskriven länge. Kontrollera ditt anställningskontrakt. Det är vanligt att arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd om han eller hon är sjuk mer än 120 dagar under ett år, men det beror helt på det individuella anställningsavtalet.

 

Senast fyra veckor efter starten av din sjukskrivning ska din arbetsgivare inkalla dig till ett samtal för att utarbeta en plan för när du kan återvända helt eller delvis till ditt arbete igen. Observera dock att arbetsgivaren kan kräva läkarintyg eller samtal innan dess.

 

Som huvudregel kan du högst få sjukpenning i 22 veckor på en niomånadersperiod. Kommunen ska, innan de 22 veckorna är slut, ta ställning till om du uppfyller villkoren för att få förlängd sjukpenning. Då måste någon av följande sju villkor vara uppfyllda

 1. Om du bedöms kunna återgå till arbete efter rehabilitering.
 2. Om det bedöms nödvändigt med en hälsomässig bedömning för att kunna klarlägga din arbetsförmåga och den kan ske inom 69 veckor.
 3. Om du väntar på eller genomgår en läkarbehandling och läkaren bedömer att du kan återgå till arbete inom 134 veckor.
 4. Om kommunen bedömer att ärendet ska behandlas i rehabiliteringsteamet med målet att kommunen snarast möjligt kan besluta om så kallat "ressourceforløb", "fleksjob" eller förtidspension.
 5. Om du lider av livshotande sjukdom. 
 6. Om det pågår en arbetsskadeprövning.
 7. Om det har inkommit en ansökan om förtidspension. Sygedagpengen kan förlängas till beslut om förtidspension har fattats.

Om inte något av ovanstående sju villkor är uppfyllda kan du inte få förlängd sygedagpeng. Om du har kvar din anställning i Danmark kan du få så kallad "resouceforløbsydelse" under ett "jobafklarningsforløb".

 

Läs mer om reglerna på borger.dk

 

Rätt till rehabilitering i Sverige

Tänk på att du som svensk har rätt till rehabilitering i Sverige om du önskar det. Prata gärna med din svenska läkare om detta.

 

Bra att veta:

 • Innan kommunen drar in din sygedagpeng ska de kommunicera med dig om de beslut de tänker fatta. Du har då möjlighet att lämna dina synpunkter. Du kan också kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter i Malmö om du har frågor.
 • Om du har mist din rätt till sygedagpeng från Danmark, men fortfarande är sjuk, ska du sjukanmäla dig hos Försäkringskassan dagen efter din sjuklön har upphört i Danmark.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av