Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Socialförsäkring när du jobbar i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-24
Att vara socialförsäkrad i ett land innebär att du kan ha rätt till förmåner, bidrag och andra ersättningar från det landet. Jobbar du heltid i Danmark och bor i Sverige följer du huvudregeln om att du är socialförsäkrad i det land du arbetar.
Skriv ut

Vad innebär socialförsäkringen?

Socialförsäkring i Sverige ger bland annat rätt till dessa förmåner:

  • sjukpenning
  • barnbidrag
  • föräldrapenning
  • allmän pension
  • handikappersättning

När du bor och jobbar i Sverige är du automatiskt socialförsäkrad i Sverige. Men om du väljer att jobba i Danmark, eller flytta dit, kan det innebära att du blir socialförsäkrad i Danmark istället.

 

Socialförsäkring när du bor i Sverige och jobbar i Danmark

Om du jobbar i Danmark ska du i de flesta fall också vara socialförsäkrad där. Du ska då meddela Försäkringskassan, eftersom du inte ska vara socialförsäkrad i Sverige. 
Det gör du på blankett nr. 5459 - uppgifter vid flyttning till eller arbete i ett annat land. Du hittar blanketten på Försäkringskassans hemsida.

Du kan dock välja om du vill använda sjukvården i Danmark eller Sverige. Det är din arbetsgivare, kommunen och Udbetaling Danmark som sköter socialförsäkringsförmånerna.

Om du arbetar i både Danmark och Sverige har det konsekvenser för din socialförsäkring. 

 

Läs mer i vår artikel Socialförsäkring vid arbete i Danmark och Sverige

 

Om du slutar jobba i Danmark - vad händer då med socialförsäkringen?

Kom ihåg att om du säger upp dig eller förlorar ditt danska arbete går din socialförsäkring tillbaka till bosättningslandet Sverige igen och du ska då kontakta Försäkringskassan. Om du slutar arbeta i Danmark ska du meddela Udbetaling Danmark om detta.

Det samma gäller om du bor i Sverige, har jobbat i Danmark och börjar ta ut dansk pension. Om du inte har andra inkomster från andra länder ska du vara socialförsäkrad i bosättningslandet, Sverige.  

Om du slutar arbeta i Danmark gäller även svenska regler i förhållande till arbetslöshetsförsäkringen. Du ska därför anmäla dig till Arbetsförmedlingen på din första arbetslösa dag och om du är medlem av en a-kassa så ska du även återanmäla dig till din svenska a-kassa igen. 

 

Socialförsäkring när du flyttar till Danmark

Om du flyttar till Danmark beror din socialförsäkring på om du jobbar i Sverige eller i Danmark. Om du enbart jobbar i Sverige kan du behålla din socialförsäkring där, medan din socialförsäkring flyttas över till Danmark om du börjar jobba där.

Om du vill arbeta i både Sverige och Danmark behöver du ett beslut om var du är socialförsäkrad. För mera information läs artikeln nedan eller kontakta Øresunddirekt. 

 

Läs artikel Socialförsäkring vid arbete i Danmark och Sverige

 

Undersök var du är socialförsäkrad

Det kan ha stor betydelse för din privatekonomi var du är socialförsäkrad, så det är viktigt att undersöka vilka regler som gäller i just ditt fall. Om du vill veta var du ska vara socialförsäkrad, ska du i första hand vända dig till relevant myndighet i ditt nuvarande bosättningsland. I Sverige är det Försäkringskassan och i Danmark är det Udbetaling Danmark.

Om du har frågor om den danska socialförsäkringen ska du vända dig till den kommun eller myndighet som har hand om frågan. Om det gäller "sygesikring", ska du kontakta den danska kommun som du arbetar i. Gäller det barnbidrag eller föräldrapenning, ska du kontakta Udbetaling Danmark. Gäller det däremot arbetslöshetsförsäkring ska du vända dig till en dansk a-kassa.

 

Osäker på i vilket land du är socialförsäkrad? Ta socialförsäkringstestet nedan!

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av