Vård av barn i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-24
I Danmark finns det inte någon motsvarighet till de svenska reglerna för vård av sjukt barn. Det innebär att du inte alltid har rätt att få betald ledighet för vård av sjukt barn. Många anställningsavtal ger dock anställda möjlighet att vara hemma en eller ett par dagar med sitt sjuka barn med full lön.
Skriv ut

Undersök ditt anställningsavtal       

Om du har rätt till lön på ditt barns första sjukdag ska framgå av ditt anställningskontrakt eller lokala regler på din arbetsplats. Det vanligaste är att man har rätt till en dags frånvaro med lön, och har ett förbehåll att dagen ska användas för att ordna med passning till barnet om det behöver stanna hemma i fler dagar. Om du inte har rätt till lön på ditt barns första sjukdag har din arbetsgivare rätt att göra avdrag från din lön för din frånvaro. Därför är det viktigt att du kontrollerar med din arbetsgivare vilka villkor som gäller på din arbetsplats.

 

Ledighet vid allvarlig sjukdom

Om du har ett allvarligt sjukt barn under 18 år, kan du efter avtal med din arbetsgivare eller kommunen, få lov att gå helt eller delvis på ”plejeorlov”. Du får då antingen utbetalt full lön eller ersättning från kommunen. Ersättningen motsvarar den sjukpenning som du normalt får ut om du själv är sjuk.

 

Läs mer om våra av barn i Danmark på borger.dk

 

Omsorgsdage

Alla offentligt anställda i Danmark har rätt till så kallade ”omsorgsdage” där du kan vara ledig med full lön för att vara tillsammans med ditt barn. Om du är privat anställd framgår det i ditt avtal med din arbetsgivare om du har rätt till omsorgsdage.

 

Är den andre föräldern socialförsäkrad i Sverige?

Det kan vara bra att veta att den förälder som är socialförsäkrad i Sverige har möjlighet att överlåta sin rätt att vabba enligt svenska regler till någon annan person som också är socialförsäkrad i Sverige. Man måste alltså inte vara förälder till barnet för att få vab. Andra personer kan också få ersättning för vab om vissa villkor är uppfyllda.

 

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av