Barnbidrag när du arbetar i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-24
Ska barnbidraget betalas ut i Sverige eller Danmark? Det beror på om båda föräldrarna får sin inkomst i samma land eller inte. Vi guidar dig rätt bland regler och myndigheter du ska kontakta.
Skriv ut

Vilket land betalar ut barnbidrag om familjen bor i Sverige?

När den ene eller bägge vårdnadshavare arbetar i, har pension från eller bor i Sverige (eller ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz) samordnas rätten till familjeförmåner. Det görs för att familjen inte ska få dubbel ersättning eller bli utan. Vid samordningen avgörs vilket land som har ansvar att betala ut familjeförmåner i första hand. I princip kan man säga att det är i första hand arbete och i andra hand bostad, som avgör vilket land som betalar.

Om ni bor i Sverige och den ena av er föräldrar pendlar och har sin inkomst i Danmark medan den andra har sin inkomst i Sverige är det fortfarande Sverige som betalar ut barnbidrag. Inkomst kan vara lön, föräldrapenning eller a-kassa.

Om ni bor i Sverige, men bägge vårdnadshavare arbetar i Danmark, är det normalt Danmark som betalar ut barnbidraget. 

Om ni bor i Sverige och en av föräldrarna arbetar i Danmark och den andra inte har någon inkomst så betalas barnbidraget ut från endast Danmark. Detta gäller dock inte för icke-EU/EES-medborgare - eftersom rätten inte finns i Danmark blir Sverige enda förmånsland då.

Det andra landet kan i vissa fall betala ut ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden mellan beloppen. Det är viktigt att ni meddelar behörig myndighet om er situation ändras. 

Kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter för mer information.

 

Vilket land betalar ut barnbidrag om familjen bor i Danmark?

När den ene eller bägge vårdnadshavare arbetar i, har pension från eller bor i Danmark (eller ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz) samordnas rätten till familjeförmåner. Det görs för att familjen inte ska få dubbel ersättning eller bli utan. Vid samordningen avgörs vilket land som har ansvar att betala ut familjeförmåner i första hand. I princip kan man säga att det är i första hand arbete och i andra hand bostad, som avgör vilket land som betalar.

Om din familj bor i Danmark betalas barnbidraget som utgångspunkt ut från Danmark.

Om den ena av er föräldrar pendlar och har sin inkomst i Sverige medan den andra har sin inkomst i Danmark är det fortfarande Danmark som betalar ut barnbidrag. Inkomst kan vara lön, föräldrapenning eller a-kassa.

Om din familj bor i Danmark och båda föräldrarna har sin inkomst i Sverige betalar Sverige ut barnbidrag. Det samma gäller om den ena av er föräldrar har sin inkomst i Sverige medan den andra inte har någon inkomst alls.

Det andra landet kan i vissa fall betala ut ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden mellan beloppen. Kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter i Malmö för mer information.

 

Udbetaling Danmark betalar ut barnbidraget i Danmark

Det är myndigheten Udbetaling Danmark som administrerar, beslutar om och betalar ut barnbidrag i Danmark, men du kan besöka ditt lokala "borgerservice-kontor" i den kommun du jobbar i och få hjälp med att fylla i ansökan och ställa frågor om bidraget. 

Det danska barnbidraget betalas ut en gång i kvartalet och kallas för børne- og ungeydelse.

Tänk på att beloppen kan komma att förändras för dig med höga inkomster.

 

Läs mer om børne- og ungeydelse och hitta beloppen på borger.dk

 

Du kan ansöka om børne- og ungeydelse via borger.dk

 

Extra bidrag till ensamstående och studerande

För ensamstående försörjare som uppfyller särskilda krav finns det dessutom möjlighet att få extra bidrag, ett så kallat "børnetilskud". Kontakta Udbetaling Danmark för mer information.

Om föräldrarna studerar kan de möjligtvis vara berättigade till att få ett extra bidrag. Beloppet beror på föräldrarnas inkomst och hur många barn det rör sig om. Det kan du läsa mera om på borger.dk. På borger.dk hittar du mer information om børne- og ungeydelse under rubriken Familieydelser.

 

Kontaktuppgifter Udbetaling Danmark

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av