Delad föräldraledighet, Danmark och Sverige

Senast uppdaterad 2024-01-24
Om ni är en familj där den ena föräldern arbetar i Sverige och den andra i Danmark kan er föräldraledighet fördelas på olika sätt. Länderna använder ett system för att avräkna dagarna.
Skriv ut

Delad föräldraledighet - så fungerar det mellan Danmark och Sverige

För att de två ländernas system med föräldraledighet ska kunna fungera tillsammans använder man ett system för avräkning. Det betyder att den ledighet som tas ut i Danmark räknas bort från den tid som tas ut i Sverige, och tvärtom.

Avräkning mellan länderna

Om ni är två föräldrar som är socialförsäkrade i olika länder så ska föräldrapenningen mellan länderna samordnas. Och då görs en avräkning av hur många dagar som tagits ut i respektive land. 

Den svenska föräldrapenningen består av sammanlagt 480 dagar. I Sverige kan föräldern själv bestämma hur många dagar per vecka som ska utbetalas. För att få utbetalt maximalt med ersättning måste föräldern begära sju dagar per vecka. Är man helt föräldraledig i Danmark utbetalas den danska föräldrapenningen som ett veckobelopp. En vecka med föräldraledighet från Danmark motsvarar sju dagar med föräldrapenning i Sverige.

 

Exempel:

Om den av er som arbetar i Sverige är föräldraledig först, så är det den person som arbetar i Danmark som ska kunna dokumentera hur mycket ledighet som tagits ut i Sverige. Dokumentationen vill den danska myndigheten Udbetaling Danmark ha för att se hur mycket av ledigheten som återstår i Danmark.

Hela perioden som utbetalats från Danmark kommer att avräknas på de svenska föräldrapenningdagarna, även den period som eventuellt den danska arbetsgivaren utbetalat. Detta görs oftast när den förälder som är försäkrad i Sverige ansöker om föräldrapenning igen efter att dansk period har avslutats.

Även om ingen föräldraledighet har tagits ut från Danmark kan Försäkringskassan kräva intyg. Därefter räknar respektive myndighet ut hur många dagar/veckor som återstår till den förälder som ännu inte tagit ut någon ledighet eller som har rätt till fler dagar.

 

Får du utbetalt lön från din arbetsgivare i Danmark under din föräldraledighet?

Tänk då på att även dessa dagar/veckor räknas vid avräkningen mellan länderna.

Vissa arbetsgivare i Danmark betalar full lön till sina medarbetare i början av föräldraledigheten och i sin tur får arbetsgivaren återbetalning så kallad refusion från Udbetaling Danmark. Det kan de få eftersom du hade kunnat få föräldrapenning om du inte hade fått lön. Den period som din arbetsgivare får ersättning för räknas därför när Udbetaling Danmark tittar på hur många dagar du har tagit ut i Danmark.

Mer information om reglerna när en av föräldrarna arbetar i Danmark och en i Sverige

Om mamman arbetar i Danmark och pappan/medmodern i Sverige (barn födda 2 augusti 2022 eller senare)

Mamman har rätt till 4 veckors graviditetsorlov före barnets födelse och därefter 24 veckors orlov.

Om det är mamman som arbetar i Danmark (och bor i Sverige) kan hon ansöka om ytterligare 13 veckors orlov från Danmark om det kan dokumenteras att den andre föräldern inte har rätt till motsvarande föräldrapenning för samma tid i det andra landet.

På vissa arbetsplatser har man ett avtal som innebär att man under ett visst antal veckor av föräldraledigheten får sin lön från arbetsgivaren.

Om du är anställd måste din arbetsgivare anmäla frånvaron via NemRefusion till Udbetaling Danmark. Då får du ett brev från Udbetaling Danmark med möjlighet att ansöka om föräldraledighet som utbetalas från Udbetaling Danmark. Som förälder har du åtta veckor på dig efter första ledighetsdagen att ansöka om föräldrapenning från Udbetaling Danmark.

Om du får lön under din föräldraledighet har du åtta veckor på dig efter att lönen upphört att söka föräldrapenning med utbetalning från Udbetaling Danmark. Om arbetsgivaren betalar lön under ledigheten kan föräldern inte få föräldrapenning samtidigt från Udbetaling Danmark. Arbetsgivaren får istället ersättning för den utbetalda lönen från Udbetalning Danmark. Om Udbetaling Danmark tar emot en ansökan efter att tidsfristen har löpt ut kan den sökande i allmänhet endast få föräldrapenning från den dag då Udbetaling Danmark har tagit emot ansökan.

Den förälder som arbetar i Sverige har ensam rätt till 480 dagar med avräkning av de dagar som tagits ut i Danmark. Om föräldern som arbetar i Danmark har fått ersättning i 41 veckor kommer 287 dagar (41 x 7 dagar) att avräknas från, i första hand, pappans/medmoderns 390 dagar med knappt 80 procent av inkomsten, de så kallade sjukpenningdagarna. Pappan/medmodern har då kvar 103 dagar med knappt 80 procent av inkomsten och 90 dagar med 180 kr/dag. Du som har tagit ut dagar i Danmark ska ha ett intyg från Udbetaling Danmark där det ska framgå hur många dagar med barsel du har tagit ut i Danmark (inkl. de eventuella dagar din arbetsgivare har betalat full föräldralön).  

 

Ett krav för att ha rätt till föräldrapenning i Danmark är att man uppfyller arbetskravet.

 

Läs mer om arbetskravet i vår artikel Föräldraledighet och föräldrapenning när du jobbar i Danmark

Om pappan/medmodern arbetar i Danmark och mamman i Sverige (barn födda 2 augusti 2022 eller senare)

Mamman har ensam rätt till 480 svenska föräldrapenningdagar med avräkning av de dagar som har tagits ut i Danmark. I och med att pappan/medmodern inte är socialförsäkrad i Sverige har han/hon inte rätt till "sina" 240 dagar utan får istället dansk barselsdagpenge.

Du som är pappa eller medmoder och arbetar i Danmark har rätt till 24 veckors orlov. Var uppmärksam på att de 2 första veckorna ska tas ut inom 10 veckor efter barnets födelse. Efter dessa har du 22 veckor som ska tas ut innan barnet fyller 1 år. Det kan finns möjlighet att förlänga eller spara orlov. 

Var uppmärksam på att dessa 2 veckor du tar ut efter barnets födelse också avräknas från den andre förälderns svenska föräldrapenningdagar och om den andre föräldern tar föräldrapenning i Sverige samtidigt kommer dessa veckor räknas som dubbeldagar. (2 veckor i Danmark = 14 dubbeldagar)

Pappan/medmodern som är socialförsäkrad i Danmark, kan ansöka om rätt till ytterligare 13 extra veckors ledighet med ersättning om det kan dokumenteras att den andre föräldern inte har rätt till motsvarande föräldrapenning för samma tid i Sverige.

Om du är anställd måste din arbetsgivare anmäla frånvaron via NemRefusion till Udbetaling Danmark. Då får du ett brev från Udbetaling Danmark med möjlighet att ansöka om föräldraledighet som utbetalas från Udbetaling Danmark. Som förälder har du åtta veckor på dig efter första ledighetsdagen att ansöka om föräldrapenning från Udbetaling Danmark.

Om du får lön under din föräldraledighet har du åtta veckor på dig efter att lönen upphört att söka föräldrapenning med utbetalning från Udbetaling Danmark. Om arbetsgivaren betalar lön under ledigheten kan föräldern inte få föräldrapenning samtidigt från Udbetaling Danmark. Arbetsgivaren får istället ersättning för den utbetalda lönen från Udbetalning Danmark. Om Udbetaling Danmark tar emot en ansökan efter att tidsfristen har löpt ut kan den sökande i allmänhet endast få föräldrapenning från den dag då Udbetaling Danmark har tagit emot ansökan.

 

Ett krav för att ha rätt till föräldrapenning i Danmark är att man uppfyller arbetskravet.

 

Läs mer om arbetskravet i vår artikel Föräldraledighet och föräldrapenning när du jobbar i Danmark

Få hjälp med att beräkna dagar

Vill du veta mer om systemet med avräkning och hur det går till kan du kontakta Øresunddirekt, eller vända dig direkt till Udbetaling Danmark eller Försäkringskassan.

 

Kontakta Øresunddirekt

 

Kontakta Udbetaling Danmark

 

Kontakta Försäkringskassan

Om mamman arbetar i Danmark och pappan/medmodern i Sverige (barn födda innan 2 augusti 2022)

Den danska föräldraledigheten (barsel) är totalt 50 veckor + 2 veckor till pappan/medmodern i samband med barnets födelse. Mamman har rätt till 4 veckor före barnets födelse och 14 veckor efter. Återstående 32 veckors föräldraledighet fördelar föräldrarna själva mellan sig. Om det är mamman som arbetar i Danmark (och bor i Sverige) har hon rätt till alla 50 veckor från Danmark om pappan/medmodern inte är föräldraledig i Sverige under föräldraledighetsperioden.

På vissa arbetsplatser har man ett avtal som innebär att under ett visst antal veckor av föräldraledigheten så får du lön från din arbetsgivare, som i sin tur får den barseldagpeng som du skulle ha fått från Udbetaling Danmark. När tiden med lön upphör är det Udbetaling Danmark som betalar ut barseldagpengen till dig.

Den förälder som arbetar i Sverige har ensam rätt till 480 dagar med avräkning av de dagar som tagits ut i Danmark. Om föräldern som arbetar i Danmark har fått ersättning i 50 veckor kommer 350 dagar (50 x 7 dagar) att avräknas från, i första hand, pappans/medmoderns 390 dagar med knappt 80 procent av inkomsten, de så kallade sjukpenningdagarna. Pappan/medmodern har då kvar 40 dagar med knappt 80 procent av inkomsten och 90 dagar med 180 kr/dag. Du som har tagit ut dagar i Danmark ska ha ett intyg från Udbetaling Danmark där det ska framgå hur många dagar med barsel du har tagit ut i Danmark (inkl. de eventuella dagar din arbetsgivare har betalat full föräldralön).

 

Läs också vår artikel: Föräldraledighet i Danmark

 

Ett krav för att ha rätt till föräldrapenning i Danmark är att man uppfyller arbetskravet.

 

Läs mer om arbetskravet i vår artikel Föräldraledighet och föräldrapenning när du jobbar i Danmark

Om pappan/medmodern arbetar i Danmark och mamman i Sverige (barn födda innan 2 augusti 2022)

Mamman har rätt till alla 480 svenska föräldrapenningdagar. I och med att pappan/medmodern inte är socialförsäkrad i Sverige har han/hon inte rätt till "sina" 240 dagar utan får istället dansk barselsdagpenge.

Du som är förälder och arbetar i Danmark kan ha rätt till lön under viss tid då arbetsgivaren får din barseldagpeng från Udbetaling Danmark. Då det enbart är du som är socialförsäkrad i Danmark har du rätt till 16 veckors föräldraledighet med lön eller barseldagpeng. Du har möjlighet till flera veckor om din arbetsgivare godkänner det och om den andra föräldern inte har tagit ut nån föräldrapenning i Sverige. Om du tagit 16 veckor i Danmark avräknas 112 dagar på de återstående dagarna i Sverige. (exempel 16 veckor x 7 dagar = 112 dagar)

Ett krav för att ha rätt till föräldrapenning i Danmark är att man uppfyller arbetskravet.

 

Läs mer om arbetskravet i vår artikel Föräldraledighet och föräldrapenning när du jobbar i Danmark

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av