Delad föräldraledighet, Danmark och Sverige

Senast uppdaterad 2022-02-09
Om ni är en familj där den ena föräldern arbetar i Sverige och den andra i Danmark kan er föräldraledighet fördelas på olika sätt. Länderna använder ett system för att avräkna dagarna.
Skriv ut

Delad föräldraledighet - så fungerar det mellan Danmark och Sverige

För att de två ländernas system med föräldraledighet ska kunna fungera tillsammans använder man ett system för avräkning. Det betyder att den ledighet som tas ut i Danmark räknas bort från den tid som tas ut i Sverige, och tvärtom.

 

Avräkning

Om den av er som arbetar i Sverige är föräldraledig först, så är det den person som arbetar i Danmark som ska kunna dokumentera hur mycket ledighet som tagits ut i Sverige. Dokumentationen vill den danska myndigheten Udbetaling Danmark ha för att se hur mycket av ledigheten som återstår i Danmark. Hela perioden som utbetalats från Danmark kommer att avräknas på de svenska föräldrapenningdagarna, även den period som eventuellt den danska arbetsgivaren utbetalat. Detta görs oftast när den förälder som är försäkrad i Sverige ansöker om Föräldrapenning igen efter att dansk period har avslutats. Även om ingen föräldraledighet har tagits ut från Danmark kan Försäkringskassan kräva intyg. Därefter räknar respektive myndighet ut hur många dagar/veckor som återstår till den förälder som ännu inte tagit ut någon ledighet eller som har rätt till fler dagar.

Den svenska föräldrapenningen består av sammanlagt 480 dagar. I Sverige kan föräldern själv bestämma hur många dagar per vecka som ska utbetalas. För att få utbetalt maximalt med ersättning måste föräldern begära sju dagar per vecka. Är man helt föräldraledig i Danmark utbetalas den danska föräldrapenningen som ett veckobelopp. En vecka med föräldraledighet från Danmark motsvarar sju dagar med föräldrapenning i Sverige.

 

Mer information om reglerna för när en av föräldrarna arbetar i Danmark och en i Sverige

Läs vår artikel: FAQ - föräldraledighet

 

Vill du veta mer om systemet med avräkning och hur det går till ska du kontakta Udbetaling Danmark eller Försäkringskassan.

Kontaktuppgifter Øresunddirekt

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av