Informationscentret i Malmö öppet för besök igen Kontakt och vägledning

Föräldraledighet och föräldrapenning när du jobbar i Danmark

Senast uppdaterad 2021-04-09
Som anställd i Danmark följer du de danska reglerna när det gäller föräldraledighet och du har rätt till samma ekonomiska bidrag i samband med din föräldraledighet som de som bor i Danmark.
Skriv ut

Rätten till föräldrapenning - barselsdagpenge

Föräldrapenning, så kallad "barselsdagpenge", betalas ut för att ge dig en inkomst i samband med graviditet, födelse och adoption. Det är myndigheten Udbetaling Danmark som beslutar om du har rätt till barselsdagpenge. Kravet är dock att du har varit på den danska arbetsmarknaden i minst 13 veckor och under den perioden ha arbetat minst 120 timmar (du kan få tillgodoräkna arbetstid från Sverige om du inte hunnit arbeta 13 veckor i Danmark).

 

Nya regler från och med den 1 juli 2018: Var uppmärksam på att nya regler gäller för rätt till barselsdagpenge för dig som går på föräldraledighet från och med den 1 juli 2018: 

  • Du ska vara anställd senast dagen före eller på första dagen av din föräldraledighet.
  • Du ska ha arbetar minst 160 timmar under de senaste fyra hela månader innan ledigheten.
  • Du ska ha arbetat minst 40 timmar i månaden minst tre av de fyra månaderna.

Udbetaling Danmark får automatiskt dessa upplysningar från din arbetsgivare.   

 

Ekonomisk ersättning - kolla avtalen på din arbetsplats

Ersättningen under föräldraledigheten räknas ut som ett belopp per vecka. Hur stort beloppet blir beror på hur mycket du arbetar. Maxbeloppet per vecka är 4.460 DKK (2021). Det kan också finnas avtal på din arbetsplats som ger dig rätt till lön under hela eller delar av föräldraledigheten. Exakt vilka villkor som gäller för dig beror på vilka avtal som finns på din arbetsplats och i ditt anställningsavtal, därför är det viktigt att du undersöker med din arbetsgivare vad som gäller i ditt fall.

 

Föräldraledighetens längd i Danmark

Om båda föräldrarna arbetar i Danmark har ni rätt till totalt 52 veckors föräldraledighet med ersättning. Huvudregeln är att mamman har rätt till fyra veckors ledighet med föräldrapenning innan barnets förväntade födsel. Du ska dock vara uppmärksam på att de 4 veckorna inte kan överflyttas till efter födseln. I vissa fall är det möjligt att få föräldraledigt ännu tidigare, till exempel om du har ett arbete som innebär risker för dig eller ditt barn under graviditeten. Efter barnets födelse har mamman rätt till ytterligare 14 veckors ledighet. Barnets pappa/medförälder har rätt till två veckors ledighet under de första fjorton veckorna efter barnets födsel. Därefter har föräldrarna möjlighet att dela på 32 veckor. Det senare gäller under förutsättning att båda föräldrarna arbetar i Danmark. Om den ene föräldern arbetar i Sverige, har de möjlighet att vara föräldralediga samtidigt i 30 dagar (under barnets första levnadsår), utöver de 2 veckor som pappan/medföräldern kan ta ut vid barnets födelse.

Se exempel på hur föräldraledigheten kan fördelas mellan föräldrarna på borger.dk.

 

Förlängd föräldraledighet

Rätten till föräldrapenning (barselsdagpenge) gäller i sammanlagt 52 veckor. Som förälder har du dock rätt att förlänga de 32 gemensamma veckorna med antingen 8 eller 14 veckor, genom att ta ut ett mindre belopp varje månad. Ersättningen för 32-veckorsperioden sprids då ut över antingen 40 eller 46 veckor. Detta kräver inte arbetsgivarens godkännande.


Bra att veta: Förlängningen kan ha betydelse för hur många dagar som avräknas från den andra förälderns dagar i Sverige. Kontakta gärna Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö, som kan informera dig om konsekvenserna.

 

Spara föräldraledighet

Båda föräldrarna kan välja att återgå till sina respektive arbeten och spara upp till 32 veckors föräldraledighet. Den sparade ledigheten måste emellertid hållas under en sammanhängande period innan barnet fyller nio år.

 

Delad föräldraledighet Sverige och Danmark   

Om den ena föräldern arbetar i Danmark och den andra i Sverige använder man ett system där den ledighet som tas ut i Danmark räknas bort från den tid som tas ut i Sverige, och tvärtom.

Läs mer i vår artikel: Delad föräldraledighet, Danmark och Sverige

 

Ytterligare information

Vill du ha mer information om föräldraledighet i Danmark kan du kontakta din fackförening, Udbetaling Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

Kontaktuppgifter Udbetaling Danmark

Kontaktuppgifter Øresunddirekts informationscenter i Malmö

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av