Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Rätt till sjukvård när du jobbar i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-24
Danmark har offentlig sjukvård vilket betyder att du har rätt att bli behandlad hos en läkare eller på ett sjukhus. Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark, kan du välja i vilket land du vill behandlas.
Skriv ut

 

Ansök om det "Det særlige sundhedskort" för pendlare

Du som bor i Sverige och arbetar i Danmark har rätt att använda den danska sjukvården på lika villkor som alla som bor i Danmark även om du inte är folkbokförd där. Ansök om det "særlige sundhedskort" hos Udbetaling Danmark. Det finns inget krav på hur mycket du arbetar i Danmark, bara du är anställd och har ett anställningskontrakt. 

Du ansöker via digitalt formulär på borger.dk. Du kan bli ombedd att bifoga olika dokument (beror på din situation) som t ex:

  • kopia av ditt anställningskontrakt

  • kopior av de tre senaste lönespecifikationerna, där ditt danska CPR-nummer framgår

Kortet, som har en giltighetstid på två år, kallas också i folkmun för gränsgångarbevis. Det tar ca 2-3 veckor innan du mottager ditt kort. 

 

Ansök om ditt særlige sundhedskort

 

Om du bor i Danmark

Om du bor i Danmark ska du ha ett 'vanligt' sundhedskort (tidigare kallat "det gule sygesikringsbevis"). Kortet ger dig rätt till behandling hos både allmänläkare och specialister. Du kan också få bidrag till medicin, tandläkare, sjukgymnastik, fotvård, kiropraktor och psykolog.

På kortet står ditt namn, cpr-nummer och kontaktupplysningar till din egen läkare i Danmark.

 

EU-kort (det europeiska sjukförsäkringskortet)

Det blå EU-kortet ska du få från det land där du är socialförsäkrad. Kortet ger dig rätt till sjukvård i övriga länder i Europa. Du ansöker via borger.dk. Obs! Om du har barn och båda föräldrarna jobbar i Danmark ska också det blå EU-sjukkortet för barn utfärdas i Danmark.

 

Ansök om EU-sjukkort 

 

För mer information kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter i Malmö.

 

Kontaktuppgifter Øresunddirekt

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av