Tandläkare när du jobbar i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-24
I Danmark har alla under 18 år rätt till gratis tandvård. Är du socialförsäkrad i Danmark har du rätt till tandvård där. Du som bor i Sverige och jobbar i Danmark, och därmed är socialförsäkrad där, kan fortsätta att gå till en svensk tandläkare om du vill. Du ska dock ansöka om ett intyg från Försäkringskassan.
Skriv ut
Gå till tandläkare i Danmark

Om du är socialförsäkrad i Danmark och har det danska "särskilda sundhedskortet" har du rätt att utnyttja dansk tandvård. Du kan välja vilken tandläkare som helst som är godkänd av regionen för tandvård, och du kan byta tandläkare beroende på vilken behandling du vill ha. 

Om du är över 18 år måste du betala för undersökning och behandling hos tandläkaren, men den är subventionerad.

På vissa kliniker dras bidraget av direkt från räkningen och du betalar resten av läkarens arvode. På andra kliniker måste du betala hela räkningen först, för att sedan i efterhand få ersättning, normalt från den kommun där din arbetsgivare har sitt säte.

Observera att om den behandling du behöver kommer att kosta mer än 2.500 DKK efter att danskt bidrag för tandvård dragits av, måste tandläkaren ge dig en skriftlig ospecificerad prisuppskattning. 

 

Du kan jämföra tandvårdspriser på sundhed.dk

 

Läs mer om tandvård i Danmark på borger.dk

Gå till tandläkare i Sverige fast du är socialförsäkrad i Danmark

Du som bor i Sverige men arbetar i Danmark är normalt socialförsäkrad i Danmark, och har rätt till subventionerad tandvård i Danmark. Men du har också rätt till svensk subventionerad tandvård.

Innan du besöker en svensk tandläkare ska du ansöka om ett intyg från Försäkringskassan som du ska visa upp vid besöket. Intyget heter "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land eller Schweiz" (FK 5164).

Du ansöker om intyget med blankett 5435 eller via mina sidor på Försäkringskassans webbplats.

 

Hämta blanketten Ansökan om intyg om rätt till vård eller EU-kort" på fk.se

 

I ansökan ska du bifoga:

  • kopia på anställningsbevis
  • ditt senaste lönebesked
  • kontaktuppgifter till din arbetsgivare

Kom ihåg att skriva ditt svenska personnummer på alla dokument som du skickar in. 

 

Kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter i Malmö om du har frågor.  

 

Kontakta Øresunddirekt

Akut tandvård i Danmark

Om du behöver akut tandvård i Danmark utanför tandläkarnas normala öppettider, till exempel när du har tandvärk eller en skada har uppstått, kan du kontakta en jourhavande tandläkare.
Jourhavande tandläkare finns antingen på en klinik i lokalområdet eller på akutmottagning på ditt närmast sjukhus.

Som pendlare och socialförsäkrad i Danmark, har du rätt till samma bidrag som personer som bor i Danmark. Tänk dock på att den danska sjukförsäkringen inte betalar för behandlingar som utförs i Sverige.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av