Socialförsäkring vid arbete i både Danmark och Sverige

Man kan bara vara socialförsäkrad i ett land - enligt huvudregeln i det land där du fysiskt utför ditt arbete. Arbetar du samtidigt både Danmark och Sverige beror din socialförsäkringstillhörighet på hur mycket du arbetar i respektive land.
Skriv ut

Socialförsäkrad i Danmark eller Sverige om du jobbar i båda länderna?

Var du är socialförsäkrad har betydelse för vilket lands regler du ska följa när det gäller till exempel sjukförsäkring, pension, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning, barnbidrag och sjukpenning.

Du som är bosatt i ett land och arbetar i det andra landet är enligt huvudregeln socialförsäkrad i det land där du arbetar. Om du däremot utför arbete i både Danmark och Sverige kan din socialförsäkring komma att flyttas över till bosättningslandet. Om du arbetar:

  • mindre än 25 procent i bosättningslandet är du socialförsäkrad i huvudarbetsgivarlandet. Bor du i Sverige ska du informera Försäkringskassan och bor du i Danmark är det myndigheten Udbetaling Danmark du ska kontakta.
  • 25 procent och mer i bosättningslandet är du socialförsäkrad i ditt bosättningsland. Bor du i Sverige ska du informera Försäkringskassan och bor du i Danmark är det Udbetaling Danmark som du ska kontakta.

Försäkringskassan alternativt Udbetaling Danmark pekar sedan ut vilket land du ska vara socialförsäkrad i. Ovanstående gäller både om du arbetar för samma arbetsgivare i de båda länderna eller om du har två olika arbetsgivare.

 

Arbete för olika arbetsgivare i Danmark och Sverige

Den som bor i Sverige och arbetar heltid i Danmark, dvs. 37 timmar per vecka, kan ha en bisyssla i Sverige på max 12 timmar per vecka, dvs. under 25 procent av den sammanlagda arbetstiden, utan att den danske arbetsgivaren kommer att krävas på svenska arbetsgivaravgifter. För den som arbetar mindre än heltid i Danmark minskar också antalet timmar som man kan ha bisyssla i Sverige. 

För den som har haft bisyssla i Sverige före den 28 juni 2012 och som därför omfattas av svensk lagstiftning, gäller 10 års övergångsbestämmelser, dvs. man kommer att omfattas av svensk lagstiftning även framöver. Man har dock möjlighet att begära att få omfattas av de nya reglerna. En sådan begäran ska skickas till Försäkringskassan om man bor i Sverige och till Udbetaling Danmark om man bor i Danmark.

Du som är anställd i Danmark och överväger att jobba extra i Sverige för en annan arbetsgivare, bör kontakta Försäkringskassan på Informationscentret Øresunddirekt i Malmö för mer information.

 

Möjlighet att söka dispens från huvudregeln om socialförsäkring, för dig som bor i Sverige

Om du bor i Sverige och arbetar i både Danmark och Sverige för samma danska arbetsgivare, kan du och din arbetsgivare ansöka om dispens från huvudregeln om socialförsäkring i bosättningslandet. Dispensen innebär att Försäkringskassan och Udbetaling Danmark ingår ett särskilt avtal om att du ska vara socialförsäkrad i Danmark, trots att du delvis arbetar i Sverige. Du kan få dispens enligt den särskilda Öresundsöverenskommelsen om du:

  • jobbar minst 50 procent av din arbetstid i Danmark (under en sammanhängande period på 3 månader) för din danska arbetsgivare, men samtidigt jobbar minst 25 procent av din arbetstid i Sverige för samma arbetsgivare
  • om du är anställd av en arbetsgivare med fast driftställe i ett land och utför arbete för samma arbetsgivare där arbetsgivaren har driftstället och i bosättningslandet - t.ex. säljare
  • om du är anställd för att arbeta i det land där arbetsgivaren har driftställe och samtidigt får ersätting för förtroendeuppdrag i ett annat land.

Dispensen ges vanligtvis till medarbetare som vill arbeta hemifrån i Sverige, säljare som utför arbete åt en dansk arbetsgivare både i Danmark och i Sverige, samt till personer som har förtroendeuppdrag i Sverige samtidigt som de arbetar i Danmark.

 

Skicka ansökan till Udbetaling Danmark

Ansökan, som ska skickas till Udbetaling Danmark ska göras av dig och din arbetsgivare. Ansökan ska skrivas under för att bekräfta att båda parter står bakom avtalet. Dispensen är tidsbegränsad till tre år. Det finns möjlighet att förlänga avtalet så länge som villkoren uppfylls. Om din ansökan godkänns blir du socialförsäkrad enligt danska regler, vilket innebär att du får rätt till danska socialförsäkringsförmåner.

Se kontaktupplysningar till Udbetaling Danmark

 

Enskild näringsidkare i ett land och anställd i ett annat

Som enskild näringsidkare med firma i ett land och anställning hos en arbetsgivare i ett annat, är du socialförsäkrad i det land där du är anställd. Detta gäller oavsett hur mycket du arbetar som anställd respektive egen företagare, såvida ditt arbete för den privata arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid. Du ska dock informera Försäkringskassan (om du bor i Sverige) eller Udbetaling Danmark (om du bor i Danmark) så att de kan fatta ett formellt beslut om vilket land du är socialförsäkrad i.

 

Offentligt anställd

Om du är offentligt anställd ska du vara socialförsäkrad i det land som förvaltningen tillhör. Om du har en offentlig anställning i ett land och en privat anställning i det andra landet, ska du vara socialförsäkrad i det land där du har den offentliga anställningen oavsett hur mycket du arbetar i respektive anställning, såvida ditt arbete för den offentliga arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid.

Observera att du bör informera dina arbetsgivare om att du även har ett arbete i det andra landet. Detta är särskilt viktigt för den arbetsgivare som ska betala socialavgifter till det andra landet.

 

Vill du veta mer?

Vill du ha ytterligare information om socialförsäkringstillhörighet kan du kontakta Udbetaling Danmark, International Social sikring i Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö telefon +46 (0)40 - 17 64 15.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av