Skatt i Danmark

När du börjar arbeta i Danmark kommer du i kontakt med det danska skattesystemet - Skattestyrelsen. Du får ett danskt personnummer - CPR-nummer - och en "forskudsopgørelse".
Skriv ut

I Danmark är skatten, precis som i Sverige, uppdelad på en kommunal inkomstskatt och en statlig inkomstskatt. Alla skattskyldiga har dessutom rätt till olika former för avdrag på skatten. Vilka avdrag man har rätt till beror på vilken form för skattskyldighet man har gentemot Danmark.

 

Skattestyrelsen i Öresundsregionen

Då du arbetar i Danmark betalar du också skatt där och blir knuten till den danska motsvarigheten till Skatteverket, nämligen Skattestyrelsen. Du kan beställa tid på telefon 0045-72 22 18 18. Hit vänder du dig om du har frågor kring din skatt. De flesta frågor hanteras via telefon. Din danska deklaration, eller oplysningsskema som det heter på danska, skickas dit när det blir dags för det. Du ska även kontakta Skattestyrelsen den dagen du eventuellt slutar att arbeta i Danmark, så att de har rätt information om dig i sina register. Du kan inte besöka Skattestyrelsen oanmäld.

 

Ordna CPR-nummer - ett danskt ”personnummer”

Alla som bor eller arbetar i Danmark ska ha ett personnummer. I Danmark kallas det CPR-nummer och ges till alla danskar vid födseln eller när man som inflyttare registreras i "folkeregistret", den danska folkbokföringen. Du som arbetspendlar till Danmark får ditt CPR-nummer av Skattestyrelsen. CPR-numret gäller hela livet.

Du söker om CPR-nummer hos Skattestyrelsen. Din ansökan behandlas tidigast 60 dagar innan din första arbetsdag, och Skattestyrelsen kan utfärda ett personnummer till dig tidigast 21 dagar innan din första arbetsdag.

Läs mer på Skattestyrelsens webbplats

Mer information finns i vår artikel: CPR - nummer

 

Forskudsopgørelsen

Utöver att få ett ”personnummer” så ska du även ha ett skattekort och forskudsopgørelse, för att din arbetsgivare ska kunna dra rätt skattesats på din lön. En forskudsopgørelse är en översikt över de upplysningar om inkomst och avdrag som Skattestyrelsen räknar med är gällande för dig under kommande år. Om upplysningarna i forskudsopgørelsen inte stämmer eller om något saknas ska du själv ändra så att det blir rätt. Annars kan du riskera att få betala restskatt eller betala en för hög skatt till att börja med. Om arbetsgivaren inte har något underlag att beräkna din skatt utifrån, är denne skyldig att dra 8 procent AM-bidrag och 55 procent i skatt.

Din forskudsopgørelse görs elektroniskt och finns sedan i dina digitala skatteupplysningar inne på Skattestyrelsens hemsida. När du som pendlare ska få en forskudsopgørelse för första gången, ska du vända dig till Skattestyrelsen för att få hjälp. När du sedan behöver ändra något i din forskudsopgørelse kan du göra det själv via Skattestyrelsens elektroniska tjänst TastSelv.

 

TastSelv - elektronisk självbetjäningstjänst

Alla som börjar att arbeta i Danmark för första gången får bekanta sig med Skattestyrelsens elektroniska självbetjäningstjänst TastSelv. För att få tillgång till TastSelv behöver du ett NemID. Kom ihåg att det ska vara ett NemID som gäller hos alla offentliga myndigheter och inte bara hos din bank. Via TastSelv kan du ändra i din forskudsopgørelse och skicka in din danska deklaration när det väl blir dags.
Du kan också använda en så kallad TastSelv-kod på Skattestyrelsens hemsida.

Mer information om hur du gör detta kan du få i artikeln "Deklarera i Danmark"

 

Kyrkoskatt

Den som är medlem i "den danske folkekirke" och bor i Danmark betalar kyrkoskatt. Bor man i Sverige och arbetar i Danmark betalar man inte kyrkoskatt. 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista: Fått jobb i Danmark – detta ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark?

I vår checklista kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.

 

Fyll i din danska årsopgørelse

Här får du hjälp med att fylla i din danska årsopgørelse. Observera att fristen för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är framskjuten till den 1 september 2020 p g a coronavirus/covid-19. Men tänk på att om du lämnar in den tidigare, och du har betalt för mycket i skatt, kan du få tillbaka på skatten tidigare.  

Vi stöds av