Skatt i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-09
När du börjar arbeta i Danmark kommer du i kontakt med den danska skattemyndigheten - Skattestyrelsen. Du får ett danskt personnummer - CPR-nummer - och en forskudsopgørelse/eSkattekort.
Skriv ut

I Danmark är skatten, precis som i Sverige, uppdelad på en kommunal inkomstskatt och en statlig inkomstskatt. Alla skattskyldiga har dessutom rätt till olika former för avdrag på skatten. Vilka avdrag man har rätt till beror på vilken form för skattskyldighet man har gentemot Danmark.

 

Skattestyrelsen i Öresundsregionen

Då du arbetar i Danmark betalar du också skatt där och blir knuten till den danska motsvarigheten till Skatteverket, nämligen Skattestyrelsen, telefon 0045-72 22 18 18. Hit vänder du dig om du har frågor kring din skatt. De flesta frågor hanteras via telefon. Din danska deklaration, eller oplysningsskema som det heter på danska, skickas dit när det blir dags för det. Du ska även kontakta Skattestyrelsen den dagen du eventuellt slutar att arbeta i Danmark, så att de har rätt information om dig i sina register. Du kan inte besöka Skattestyrelsen oanmäld.

 

Ordna CPR-nummer - ett danskt ”personnummer”

Alla som bor eller arbetar i Danmark ska ha ett personnummer. I Danmark kallas det CPR-nummer och ges till alla danskar vid födseln eller när man som inflyttare registreras i den kommunala Borgerservice, "folkeregistret", den danska folkbokföringen. Du som arbetspendlar till Danmark får ditt CPR-nummer av Skattestyrelsen. CPR-numret gäller hela livet.

CPR står för det Centrale Personregister. 

Du söker om CPR-nummer hos Skattestyrelsen. Din ansökan behandlas tidigast en månad innan din första arbetsdag, och Skattestyrelsen kan utfärda ett personnummer till dig tidigast 1 månad innan din första arbetsdag.

 

Läs mer på Skattestyrelsens webbplats

 

Mer information finns i vår artikel: CPR - nummer

 

Forskudsopgørelsen

Utöver att få ett ”personnummer” så ska du även ha ett skattekort och forskudsopgørelse, för att din arbetsgivare ska kunna dra rätt skattesats på din lön. En forskudsopgørelse är en översikt över de upplysningar om inkomst och avdrag som Skattestyrelsen räknar med är gällande för dig under kommande år. Om upplysningarna i forskudsopgørelsen inte stämmer eller om något saknas ska du själv ändra så att det blir rätt. Annars kan du riskera att få betala restskatt eller betala en för hög skatt till att börja med.

Om arbetsgivaren inte har något underlag att beräkna din skatt utifrån, är denne skyldig att dra 8% AM-bidrag och 55% i skatt av resten. Totalt 58,60%.
Din forskudsopgørelse görs elektroniskt och finns sedan i dina digitala skatteupplysningar inne på Skattestyrelsens hemsida. När du som pendlare ska få en forskudsopgørelse för första gången, ska du vända dig till Skattestyrelsen för att få hjälp. När du sedan behöver ändra något i din forskudsopgørelse kan du göra det själv via Skattestyrelsens elektroniska tjänst TastSelv.

 

Mer information om forskudsopgørelsen på skat.dk

 

TastSelv - elektronisk självbetjäningstjänst

Alla som börjar att arbeta i Danmark för första gången får bekanta sig med Skattestyrelsens elektroniska självbetjäningstjänst TastSelv. För att få tillgång till TastSelv behöver du ett MitID. Via TastSelv kan du ändra i din forskudsopgørelse och skicka in din danska deklaration när det väl blir dags.
Du kan också använda en så kallad TastSelv-kod på Skattestyrelsens hemsida.

 

Mer information om hur du gör detta kan du få i artikeln "Deklarera i Danmark"

 

Hämta MitID på mitid.dk

 

Läs mer om att bo i Sverige och arbeta i Danmark på skat.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista: Fått jobb i Danmark – detta ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark?

I vår checklista kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.

 

Vi stöds av