Avdrag - begränsat skattskyldig

Senast uppdaterad 2022-04-28
Bor du i Sverige och arbetar i Danmark, är du automatiskt begränsat skattskyldig i Danmark. De avdrag du får göra som begränsat skattskyldig skiljer sig en del från de avdrag som tillåts inom gränsgångarregeln.
Skriv ut

Bor du i Sverige och arbetar i Danmark, är du automatiskt begränsat skattskyldig i Danmark. Om du har haft 75% av din samlade inkomst i Danmark under ett år, kan du även välja att bli beskattad enligt gränsgångarregeln. De avdrag som du får göra som begränsat skattskyldig, skiljer sig en del från de avdrag som tillåts inom gränsgångarregeln.

  

Avdrag för begränsat skattskyldiga:

  • Personavdrag - under förutsättning att du har arbetat i Danmark hela kalenderåret. I annat fall kan du få personavdrag i förbindelse med helårsomräkning.
  • Sysselsättningsavdrag (beskæftigelsesfradrag)
  • Jobbavdrag
  • Reseavdrag (befordringsfradrag) - du kan göra avdrag för resor mellan din bostad och din arbetsplats i Danmark.
  • Extra pensionsavdrag
  • Avdrag för a-kassa - gäller dig som betalar medlemsavgift till a-kassa, under förutsättning att du inte kan dra av det i din svenska deklaration.
  • Avdrag för fackförening - gäller dig som betalar medlemsavgift till fackförening.

Grundavdrag

Personavdraget är på totalt 46.600 DKK (2022) och dras från inkomsten innan kommunal- och statlig skatt dras. För att få hela avdraget ska du vara skattskyldig i Danmark under ett helt inkomstår, alternativt beskattas enligt gränsgångarregeln. Du som bara har varit skattskyldig i Danmark delar av inkomståret, kan istället välja att helårsomräkna din inkomst och därigenom få del av personavdraget. Hur stort avdraget blir beror på hur länge du har arbetat i Danmark. Huruvida det lönar sig att helårsomräkna eller inte beror på din lön.

 

”Beskæftigelsesfradrag” – avdrag för dig som arbetar

Löntagare som arbetar i Danmark får automatiskt ett sysselsättningsavdrag – ”beskæftigelsesfradrag”. Beloppet är 10,65 procent av lönen, dock maximalt 40.600 DKK.

Den som har enskild vårdnad kan få ett extra sysselsättningsavdrag om de mottar så kallat ”børnestilskud” från Udbetalning Danmark. Beloppet är då 6,25 procent av lönen, dock maximalt 41.600 DKK.

 

Jobfradrag

Jobfradraget är ett nytt automatiskt sysselsättningsavdrag, på 4,50 procent av inkomst över 202.700 DKK, maximalt 2.700 DKK i 2022. 

 

Reseavdrag

När du arbetar i Danmark har du rätt att göra avdrag för transporten mellan din bostad och ditt arbete, dock inte om det är arbetsgivaren som betalar dina resor. Reseavdraget beräknas per arbetsdag med ett visst belopp per kilometer. Avdraget ges för de kilometer som överstiger 24 kilometer. Du måste alltså ha längre än 12 kilometer till ditt arbete, enkel resa.

 

Reseavdraget per arbetsdag (2022):

0 - 24 km - 0 DKK/km
24 - 120 km - 2,16 DKK/km
Över 120 km - 1,08 DKK/km

Reseavdraget per arbetsdag (2021):

0 - 24 km - 0 DKK/km
24 - 120 km - 1,90 DKK/km
Över 120 km - 0,95 DKK/km

 

Reseavdraget beräknas per kilometer och antal arbetsdagar - oavsett transportmedel och de faktiska utgifterna. Semesterdagar, sjukdagar och hemarbetsdagar ska inte räknas med. Du ska med andra ord bara räkna de dagar du faktiskt har rest till ditt arbete i Danmark. Du kan också göra ett avdrag för transporten över Öresundsbron. Kör du bil är avdraget 50 DKK per passage. Reser du med buss eller tåg är avdraget 8 DKK per passage. Reser du med färjan mellan Helsingör och Helsingborg gäller särskilda regler. Det är viktigt att du sparar dokumentation över dina reseutgifter i tre år då Skattestyrelsen kan efterfråga dem.

Mer information på skat.dk

 

Extra pensionsavdrag

Alla som betalar skatt i Danmark och sparar till pension, har ett nytt automatiskt avdrag, som beräknas i förhållande till antal år man har till pensionen.

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mindre till pension får du 32 procent på inbetalningar upp till 75.600 DKK, maximalt 24.192 DKK 2022. (74.700/23.392 DKK 2021).

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mer till pension får du 12 procent på inbetalningar upp till 75.600 DKK, maximalt 9.072 DKK 2022. (74.700/8.964 DKK 2021).

 

A-kassa

Alla som betalar skatt i Danmark kan dra av avgifter till danska a-kassor, förutsatt att de inte kan dras av i den svenska deklarationen.

 

Fackförening

Precis som med a-kassan kan du även dra av fackföreningsavgifter (max 6000 DKK) i den danska "årsopgørelsen".

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av