Avdrag - begränsat skattskyldig

Senast uppdaterad 2020-01-27
Bor du i Sverige och arbetar i Danmark, är du automatiskt begränsat skattskyldig i Danmark. De avdrag du får göra som begränsat skattskyldig skiljer sig en del från de avdrag som tillåts inom gränsgångarregeln.
Skriv ut

Bor du i Sverige och arbetar i Danmark, är du automatiskt begränsat skattskyldig i Danmark. Om du har haft 75% av din samlade inkomst i Danmark under ett år, kan du även välja att bli beskattad enligt gränsgångarregeln. De avdrag som du får göra som begränsat skattskyldig, skiljer sig en del från de avdrag som tillåts inom gränsgångarregeln. 

Avdrag för begränsat skattskyldiga:

  • Personavdrag - under förutsättning att du har arbetat i Danmark hela kalenderåret. I annat fall kan du få personavdrag i förbindelse med helårsomräkning.
  • Sysselsättningsavdrag (beskæftigelsesfradrag)
  • Jobbavdrag
  • Reseavdrag (befordringsfradrag) - du kan göra avdrag för resor mellan din bostad och din arbetsplats i Danmark.
  • Extra pensionsavdrag
  • Avdrag för a-kassa - gäller dig som betalar medlemsavgift till a-kassa, under förutsättning att du inte kan dra av det i din svenska deklaration.
  • Avdrag för fackförening - gäller dig som betalar medlemsavgift till fackförening.

Grundavdrag

Personavdraget är på totalt 46.500 DKK (2020) och dras från inkomsten innan kommunal- och statlig skatt dras. För att få hela avdraget ska du vara skattskyldig i Danmark under ett helt inkomstår, alternativt beskattas enligt gränsgångarregeln. Du som bara har varit skattskyldig i Danmark delar av inkomståret, kan istället välja att helårsomräkna din inkomst och därigenom få del av personavdraget. Hur stort avdraget blir beror på hur länge du har arbetat i Danmark. Huruvida det lönar sig att helårsomräkna eller inte beror på din lön.

 

”Beskæftigelsesfradrag” – avdrag för dig som arbetar

Löntagare som arbetar i Danmark får automatiskt ett sysselsättningsavdrag – ”beskæftigelsesfradrag”. Beloppet är 10,50 procent av lönen, dock maximalt 39.400 DKK.

 

Den som har enskild vårdnad kan få ett extra sysselsättningsavdrag om de mottar så kallat ”børnestilskud” från Udbetslning Danmark. Beloppet är då 6,25 procent av lönen, dock maximalt 22.900 DKK.

 

Jobfradrag

Jobfradraget är ett nytt automatiskt sysselsättningsavdrag, på 4,50 procent av inkomst över 195.800 DKK maximalt 2.600 DKK i 2020. (3,75 procent, 191.600 DKK och max 2.100 DKK i 2019).

 

Reseavdrag

När du arbetar i Danmark har du rätt att göra avdrag för transporten mellan din bostad och ditt arbete, dock inte om det är arbetsgivaren som betalar dina resor. Reseavdraget beräknas per arbetsdag med ett visst belopp per kilometer. Avdraget ges för de kilometer som överstiger 24 kilometer. Du måste alltså ha längre än 12 kilometer till ditt arbete, enkel resa.

 

Reseavdraget per arbetsdag (2020):

0 - 24 km - 0 DKK/km
24 - 120 km - 1,96 DKK/km
Över 120 km - 0,98 DKK/km

Reseavdraget per arbetsdag (2019):

0 - 24 km - 0 DKK/km
24 - 120 km - 1,98 DKK/km
Över 120 km - 0,99 DKK/km

 

Reseavdraget beräknas per kilometer och antal arbetsdagar - oavsett transportmedel och de faktiska utgifterna. Semesterdagar, sjukdagar och hemarbetsdagar ska inte räknas med. Du ska med andra ord bara räkna de dagar du faktiskt har rest till ditt arbete i Danmark. Du kan också göra ett avdrag för transporten över Öresundsbron. Kör du bil är avdraget 50 DKK per passage. Reser du med buss eller tåg är avdraget 8 DKK per passage. Reser du med färjan mellan Helsingör och Helsingborg gäller särskilda regler. Det är viktigt att du sparar dokumentation över dina reseutgifter i tre år då Skattestyrelsen kan efterfråga dem.

Mer information på skat.dk

 

Extra pensionsavdrag

Alla som betalar skatt i Danmark och sparar till pension, har ett nytt automatiskt avdrag, som beräknas i förhållande till antal år man har till pensionen.

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mindre till pension 32 procent, maximalt 23.392 DKK 2020. (22 procent, maximalt 15.730 DKK 2019).

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mer till pension 12 procent, maximalt 8.772 DKK 2020. (8 procent, maximalt 5.720 DKK 2019).

 

A-kassa

Alla som betalar skatt i Danmark kan dra av avgifter till danska a-kassor, förutsatt att de inte kan dras av i den svenska deklarationen.

 

Fackförening

Precis som med a-kassan kan du även dra av fackföreningsavgifter (max 6000 DKK) i den danska "årsopgørelsen".

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Fyll i din danska årsopgørelse

Här får du hjälp med att fylla i din danska årsopgørelse. Observera att fristen för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är framskjuten till den 1 september 2020 p g a coronavirus/covid-19. Men tänk på att om du lämnar in den tidigare, och du har betalt för mycket i skatt, kan du få tillbaka på skatten tidigare.  

Vi stöds av