Avdrag - begränsat skattskyldig

Senast uppdaterad 2024-01-08
Bor du i Sverige och arbetar i Danmark, är du normalt begränsat skattskyldig i Danmark. Du kan också ha möjlighet att välja att bli beskattad enligt gränsgångarreglerna.
Skriv ut

Bor du i Sverige och arbetar i Danmark, är du automatiskt begränsat skattskyldig i Danmark. Om du har haft 75% av din samlade inkomst i Danmark under ett år, kan du även välja att bli beskattad enligt gränsgångarregeln. Väljer du att nyttja gränsgångarreglerna så har du rätt att göra några fler avdrag.

Vilka rubriker i Årsopgørelsen som är aktuella för dig hittar du i vår vägledning

Läs vår artikel Vägledning till den danska deklarationen

  

Avdrag för begränsat skattskyldiga:

  • Personavdrag - under förutsättning att du har arbetat i Danmark hela kalenderåret. I annat fall kan du få personavdrag i förbindelse med helårsomräkning.

  • Sysselsättningsavdrag (beskæftigelsesfradrag)

  • Jobbavdrag

  • Reseavdrag (befordringsfradrag) - du kan göra avdrag för resor mellan din bostad och din arbetsplats i Danmark.

  • Extra pensionsavdrag

  • Avdrag för a-kassa - gäller dig som betalar medlemsavgift till a-kassa, under förutsättning att du inte kan dra av det i din svenska deklaration.

  • Avdrag för fackförening - gäller dig som betalar medlemsavgift till fackförening.

Grundavdrag

Personavdraget är på totalt 49.700 DKK (48.000 DKK 2023) och dras från inkomsten innan kommunal- och statlig skatt dras. För att få hela avdraget ska du vara skattskyldig i Danmark under ett helt inkomstår, alternativt beskattas enligt gränsgångarregeln. Du som bara har varit skattskyldig i Danmark delar av inkomståret, kan istället välja att helårsomräkna din inkomst och därigenom få del av personavdraget. Hur stort avdraget blir beror på hur länge du har arbetat i Danmark. Huruvida det lönar sig att helårsomräkna eller inte beror på din lön.

 

”Beskæftigelsesfradrag” – avdrag för dig som arbetar

Löntagare som arbetar i Danmark får automatiskt ett sysselsättningsavdrag – ”beskæftigelsesfradrag”. Beloppet är 10,65% av lönen, dock maximalt 45.100 DKK (45.600 DKK 2023).

Den som har enskild vårdnad kan få ett extra sysselsättningsavdrag om de mottar så kallat ”børnestilskud” från Udbetalning Danmark. Beloppet är då 6,25% av lönen, dock maximalt 25.300 DKK (24.400 2023).

 

Jobfradrag

Jobfradraget är ett nytt automatiskt sysselsättningsavdrag, på 4,5% av inkomst över 216.100 DKK, maximalt 2.800 DKK (208.700/2.700 DKK 2023). 

 

Reseavdrag

När du arbetar i Danmark har du rätt att göra avdrag för transporten mellan din bostad och ditt arbete, dock inte om det är arbetsgivaren som betalar dina resor. Reseavdraget beräknas per arbetsdag med ett visst belopp per kilometer, tur och retur. Avdraget ges för de kilometer som överstiger 24 kilometer. Du måste alltså ha längre än 12 kilometer till ditt arbete, enkel resa.

 

Reseavdraget per arbetsdag (2024):

0 - 24 km - 0 DKK/km
24 - 120 km - 2,23 DKK/km
Över 120 km - 1,12 DKK/km

 

Reseavdraget per arbetsdag (2023):

0 - 24 km - 0 DKK/km
24 - 120 km - 2,19 DKK/km
Över 120 km - 1,10 DKK/km

 

Reseavdraget beräknas per kilometer och antal arbetsdagar - oavsett transportmedel och de faktiska utgifterna. Semesterdagar, sjukdagar och hemarbetsdagar ska inte räknas med. Du ska med andra ord bara räkna de dagar du faktiskt har rest till ditt arbete i Danmark. Du kan också göra ett avdrag för transporten över Öresundsbron. Kör du bil är avdraget 50 DKK per passage. Reser du med buss eller tåg är avdraget 8 DKK per passage. Reser du med färjan mellan Helsingör och Helsingborg gäller särskilda regler. Det är viktigt att du sparar dokumentation över dina reseutgifter i tre år då Skattestyrelsen kan efterfråga dem.

Mer information om reseavdrag på skat.dk

 

Extra pensionsavdrag

Alla som betalar skatt i Danmark och sparar till pension, har ett nytt automatiskt avdrag, som beräknas i förhållande till antal år man har till pensionen.

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mindre till pension får du 32 procent på inbetalningar upp till 80.600 DKK, maximalt 25.792 DKK 2024. (77.900 DKK/24.928 DKK 2023).

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mer till pension får du 12 procent på inbetalningar upp till 80.600 DKK, maximalt 9.672 DKK 2024. (77.900 DKK/9.348 DKK 2023).

 

A-kassa

Alla som betalar skatt i Danmark kan dra av avgifter till danska a-kassor, förutsatt att de inte kan dras av i den svenska deklarationen.

 

Fackförening

Precis som med a-kassan kan du även dra av fackföreningsavgifter, max 7.000 DKK 2024 (max 6.000 DKK 2023) i den danska årsopgørelsen.

Se vår video om hur du gör reseavdraget i din danska årsopgørelse

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av