Dansk inkomstskatt - en kort introduktion

Senast uppdaterad 2024-01-09
Om du arbetar i Danmark ska du vanligtvis betala skatt på din lön där, oavsett om du bor i Danmark eller i Sverige. Den danska inkomstskatten består av AM-bidrag, kommunalskatt och statlig skatt.
Skriv ut

På Skattestyrelsens hemsida finns specifik information för dig som är öresundspendlare

 

Läs mer om skatt och arbetspendling mellan Sverige och Danmark på skat.dk

 

Arbejdmarkedsbidrag (AM-bidrag)

Alla löntagare i Danmark betalar arbetsmarknadsbidrag (AM-bidrag), en skatt på 8%.  AM-bidraget dras från hela bruttoårslönen. Därefter dras inkomstskatten.

 

Kommunalskatt

Kommunalskatten utgör den största delen av den totala inkomstskatten, 25% för pendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark. För den som bor i Danmark kan kommunskatten skilja sig lite åt beroende på bostadsort.

 

Statlig skatt

Den statliga skatten stiger i takt med inkomsten.

 

2024:

  • Bundskat: för belopp över grundavdraget på 49.700 DKK betalar man 12,06% i skatt (s.k. bottenskatt)
  • Topskat: för belopp över 588.900 DKK efter am-bidrag (det vill säga med en lön på 640.109 DKK) betalar man ytterligare 15% i skatt.

2023:

  • Bundskat: för belopp över grundavdraget på 48.000 DKK betalar man 12,06% i skatt (s.k. bottenskatt) 
  • Topskat: för belopp över 568.900 DKK efter am-bidrag (det vill säga med en lön på 618.370 DKK) betalar man ytterligare 15% i skatt.

 

Läs om vad du själv ska göra i vår artikel Skatt i Danmark

 

Avdrag

Du betalar skatt på inkomst efter avdrag. Det vill säga att du först gör dina avdrag och därefter dras stats- och kommunalskatten på återstoden av beloppet. Du kan göra flera olika avdrag på din årslön. Vilka avdrag just du har rätt till beror bland annat på om du är fullt eller begränsat skattskyldig i Danmark eller om du beskattas som begränsat skattskyldig med val av gränsgångarreglerna.

Läs vår artikel Avdrag - begränsat skattskyldig

 

Som pendlare kan du vara begränsad skattskyldig med eller utan val av gränsgångarreglerna.

Läs vår artikel Avdrag - gränsgångarregeln

 

Hantera din skatt i TastSelv

I Danmark finns en elektronisk självbetjäningstjänst på skat.dk. Det du behöver för att kunna gå in och se dina skatteupplysningar är MitID eller en TastSelv-kod. I TastSelv kan du bland annat gå in och ändra dina i din forskudopgørelse om din inkomst ändrar sig under året. 

Läs vår artikel om MitID

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av