Avdrag - beskattning enligt gränsgångarreglerna

Senast uppdaterad 2023-03-06
Om 75 procent av din sammanlagda inkomst (beräknas efter särskilda regler) under ett inkomstår kommer från Danmark, kan du välja att bli beskattad enligt gränsgångarregeln. Hur du beskattas påverkar vilka avdrag du har rätt att göra i din danska deklaration.
Skriv ut

Avdrag när du beskattas enligt gränsgångarreglerna

Beskattas du enligt gränsgångarreglerna kan du göra samma avdrag som om du bodde i Danmark. Danska Skattestyrelsen har dock inte rätt att beskatta andra inkomster än de danska, eftersom du inte är bosatt i Danmark.

Vilka rubriker i Årsopgørelsen som är aktuella för dig hittar du i vår vägledning.

 

Läs vår artikel Vägledning till den danska deklarationen

 

Gränsgångarreglerna ger rätt till följande avdrag:

  • Personavdrag - du får ett sk. personfradrag precis som alla andra som bor och jobbar i Danmark

  • Sambeskattning - om du har en maka/make som har en inkomst under 48.000 DKK (2023) per år och ni lever tillsammans.

  • Reseavdrag

  • Jobbavdrag

  • Avdrag för avgift till a-kassa

  • Avdrag för avgift till fackförening

  • Danskt pensionssparande

  • Extra pensionsavdrag

  • Underhållsavdrag

  • Avdrag för räntor på svenska lån och studielån

 

Vad innebär alla avdragen i gränsgångarreglerna?


Grundavdrag

I Danmark har man ett grundavdrag (personfradrag), som dras från inkomsten innan statlig och kommunal skatt dras av. Avdraget är på 48.000 DKK (46.600 DKK 2022). Du kan också välja att sambeskattas med din make/maka om denna har liten eller ingen inkomst. Det innebär att din inkomst läggs ihop med din makes/makas. Därmed får du tillgång till dennes eventuellt outnyttjade grundavdrag.

 

”Beskæftigelsesfradrag” – avdrag för dig som arbetar

Löntagare som arbetar i Danmark får automatiskt ett sysselsättningsavdrag – ”beskæftigelsesfradrag”. Beloppet är 10,65% av lönen, dock maximalt 45.600 DKK (41.600 DKK 2022).

Den som har enskild vårdnad kan få ett extra sysselsättningsavdrag om de mottar så kallat ”børnestilskud” från Udbetalning Danmark. Beloppet är då 6,25% av lönen, dock maximalt 24.400 DKK (23.700 2022).

 

Jobfradrag

Jobfradraget är ett automatiskt sysselsättningsavdrag, på 4,50% av inkomst över 208.700 DKK, maximalt 2.700 DKK (202.700/2.700 DKK 2022)


Reseavdrag

Arbetar du i Danmark kan du få avdrag för resan mellan bostad och arbete så länge det är du själv och inte din arbetsgivare som betalar dina resekostnader. Storleken på avdraget beräknas per arbetsdag och med ett visst belopp per kilometer och endast för de dagar du faktiskt rest till ditt arbete. Du kan endast få avdrag för de kilometer som överstiger 24 kilometer per dag. Du måste alltså ha längre än 12 kilometer enkel resa till ditt arbete för att kunna få reseavdrag.

 

Reseavdraget per arbetsdag (2023):

0 - 24 km - 0 DKK/km
24 - 120 km - 2,19 DKK/km
Över 120 km - 1,10 DKK/km

Reseavdraget per arbetsdag (2022):

0 - 24 km - 0 DKK/km
24 - 120 km - 2,16 DKK/km
Över 120 km - 1,08 DKK/km

 

Reseavdraget beräknas per kilometer och antal arbetsdagar - oavsett transportmedel och de faktiska utgifterna. Semesterdagar, sjukdagar och hemarbetsdagar ska inte räknas med. Du ska med andra ord bara räkna de dagar du faktiskt har rest till ditt arbete i Danmark. Du kan också göra ett avdrag för transporten över Öresundsbron. Kör du bil är avdraget 50 DKK per passage. Reser du med buss eller tåg är avdraget 8 DKK per passage. Reser du med färjan mellan Helsingör och Helsingborg gäller särskilda regler. Det är viktigt att du sparar dokumentation över dina reseutgifter i tre år då Skatteverket kan efterfråga dem.

 

Mer information på skat.dkExtra pensionsavdrag

Alla som betalar skatt i Danmark och sparar till pension, har ett nytt automatiskt avdrag, som beräknas i förhållande till antal år man har till pensionen.

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mindre till pension får du 32% på inbetalningar upp till 77.900 DKK, maximalt 24.928 DKK 2023. (75.600 DKK/24.192 DKK 2022).

Extra pensionsavdrag, 15 år eller mer till pension får du 12% på inbetalningar upp till 75.600 DKK, maximalt 9.348 DKK 2023. (75.600 DKK/9.072 DKK 2022).

 

A-kassa

Alla som betalar skatt i Danmark kan dra av avgifter till danska a-kassor, förutsatt att de inte kan dras av i den svenska deklarationen.


Fackförening

Precis som med a-kassan kan du även göra avdrag för medlemsavgifter (max 6.000 DKK) till en fackförening.


Pensionssparande

Som beskattad enligt gränsgångarregeln kan du göra avdrag för inbetalningar till pensionsförsäkringar. Arbetsgivarregistrerade pensionsordningar behöver du inte skriva i din danska deklaration, eftersom de dras av automatiskt. Däremot kan du göra avdrag för privata pensionsinbetalningar i Danmark, förutsatt att du har 75% av din årliga löneinkomst från Danmark.


Ränteavdrag

När du beskattas enligt gränsgångarregeln kan du göra avdrag för din egen andel av personliga nettoränteutgifter på lån.

 

Valutaomräkning

Använd danska Nationalbankens omräkningskurs för 2022: 100 SEK = 70 DKK

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av