Vägledning till deklarationen

Senast uppdaterad 2023-01-02
Jobbar du i Danmark ska du deklarera skatt både i Danmark och i Sverige. I samarbete med danska Skattestyrelsen har vi gjort en vägledning som hjälper dig att fylla i den danska deklarationen, med vad som är bra att veta innan du startar, viktiga rubriker att komma ihåg och tips på hur du räknar ut avdrag. Vi har även information om hur du hanterar den svenska deklarationen som gränspendlare med hänsyn till Corona och hemarbete.
Skriv ut

Ska du deklarera i Danmark?

Begränsat skatteskyldig, med eller utan gränsgångarregeln? Om man bor i Sverige och arbetar i Danmark är man "almindeligt begrænset skattepligtige" i Danmark. Har du minst 75 procent (beräknas på ett speciellt sätt) av din intjänade arbetsinkomst från Danmark, kan du samtidigt välja att bli beskattad utifrån "grænsegængerreglen". Detta ger dig möjlighet till att dra av vissa privata utgifter som till exempel nettoränteutgifter i din danska deklaration. Läs mer om hur du fyller i din årsopgørelse utifrån gränsgångarregeln nederst i denna vägledning.

Om du under 2020 och/eller 2021 har arbetat hemifrån med anledning av Corona

Om du under 2020 och/eller 2021 har arbetat hemifrån med anledning av Corona, gäller speciella regler.

Som anställd hos privat arbetsgivare gäller Öresundsavtalet, vilket betyder att du ska beskattas i det huvudsakliga arbetslandet Danmark om du arbetat där minst hälften av arbetsdagarna under en tremånadersperiod. Observera att semesterdagar, belönade sjukdagar och del av arbetsdag i Danmark räknas som hela arbetsdagar i Danmark. Om du inte uppfyller kravet på mer än 50 % arbete i Danmark ska inkomsten fördelas med hänvisning till Öresundsavtalet. 

Läs mer om att bo i Sverige och arbeta i Danmark på Skattestyrelsens hemsida

 

Läs mer om Öresundsavtalet på Skattestyrelsens hemsida

 

Använd gärna Skattestyrelsens hjälpverktyg för att räkna ut fördelning av arbetsdagar

 

Läs mer om Öresundsavtalet på Skatteverkets hemsida

 

 

Om du är anställd i offentlig tjänst gäller inte Öresundsavtalet. Har du arbetat hemma ska du fördela arbetsdagarna enligt faktiskt fördelad arbetstid. Det innebär att du beskattas i Danmark för de dagar du befunnit dig på plats i Danmark och i Sverige för dina hemarbetsdagar.

Eftersom du inte ska beskattas för arbetsdagarna förlagda i Sverige, i Danmark, innebär detta att du måste  justera inkomsten i den danska årsopgørelsen.

Läs mer om skatt för gränspendlare i offentlig tjänst på Skattestyrelsens hemsida

 

I dansk Årsopgørelse kan du inte själv ändra eller lägga till lönebelopp. Ruta 11, Lön, är låst. Du måste därför kontakta Skattestyrelsen.  Det gör du på Tastselv när Årsopgørelsen öppnar i mitten av mars.

Gör så här: 

 1. Logga in på tastselv.skat.dk/borger med ditt NemID/MitID. 
 2. Välj Ret årsopgørelse/oplysningsskemaet
 3. Bredvid rubrik 11 där din inkomst står ska du klicka på "Se hvor beløbet kommer fra"
 4. Klicka på Send mail
 5. Skriv "Öresundsavtalet" överst, och skriv att du jobbat hemifrån, i vilken utsträckning och hur du räknat ut hur stor del av din årslön som avser arbete utfört  i Danmark. Om du varit i "offentlig tjänst" anger du det överst, med förklaring hur du räknat fram din fördelning av arbetstid och lön. Du ska också skriva att den skatt som är inbetald i Danmark men som avser arbete i Sverige ska flyttas över till Sverige i enlighet med TREKK-avtalet. 
 6. Bifoga dokumentation eller beräkningar för den del av lönen som du anser ska beskattas i Danmark respektive Sverige. Du kan t ex gärna använda  hjälpverktyget som finns på Skattestyrelsens hemsida tillsammans med egen beräkning av beloppet.
 7. Klicka på Send. 

Skattestyrelsens hjälpverktyg för att räkna ut fördelning av arbetsdagar (.xls)

Ska du deklarera i Sverige?

Om du bor i Sverige ska du upplysa om dina utländska inkomster. Du ska därför alltid lämna en svensk inkomstdeklaration där du under rubriken ”Övriga upplysningar” uppger din danska inkomst, arbetsgivarens namn samt att du betalar skatt i Danmark.

När du med anledning av Öresundsavtalet kommit fram till att en viss del av inkomsten ska beskattas i Sverige ska denna del redovisas under p. 1.5. Du ska redovisa bruttolönen omräknat enligt Riksbankens genomsnittskurs för 2021, 136,41 kr.

Det är viktigt att du är tydlig med hur du har beräknat ditt löneunderlag. Förklara under ”Övriga upplysningar” och hänvisa till Öresundsavtalet eller om du är offentligt anställd. Du ska även begära omföring av skatt enligt Trekk-avtalet. Om inte platsen räcker till, kan du skicka in en bilaga.

Om du har ränteutgifter är dessa förtryckta under p. 8.1. Dessa kommer automatiskt att ingå i skatteberäkningen. 

Om du inte får någon deklarationsblankett hemskickad kan du ringa till Skatteupplysningen på telefonnummer 0771- 567 567 eller besöka ett servicekontor.

Tänk på att även om du jobbat hela 2021 i Danmark, så ska du lämna in en svensk deklaration till Skatteverket i Sverige.

Viktiga datum i Danmark 2022:

 • Skattestyrelsen ger dig tillgång till din digitala årsopgørelse i mitten av mars, då kan du gå in och rätta i den.

Om du har betalt in för mycket skatt under 2021, kan du få tillbaka på skatten redan från och med den 8 april. 

 

Läs mer på skat.dk

 

 • Den digitala årsopgørelsen ska vara ifylld senast den 1 maj
 • För dig som måste lämna in deklarationen (Oplysningsskema) på papper är fristen den 1 juli.
 • Betalar du din restskatt från 2021 innan den 1 juli 2022 betalar du en ränta på 1,7%, räknad från den 1 januari 2022 till betalningsdagen.
 • Betalar du din restskatt från 2021 efter den 1 juli 2022 tillkommer det ett fast tillägg på 3,7%. (Restskat på upp till 21.400 DKK + 3,7%, totalt upp till 22.192 DKK, förs över till din skatt 2023. Restskatt över 22.192 DKK betalas i tre omgångar, fördelat på augusti, september och oktober. Du får ett meddelande i Digital post på borger.dk, när det är dags att betala första omgången.)

Läs mer om restskatt på skat.dk

 

Läs mer om att få pengar tillbaka på skat.dk

 

 

Viktiga datum i Sverige 2022:

 • Du kan se din deklaration som pdf på Mina sidor från den 3 mars.
 • Du som inte har digital brevlåda får en pappersdeklaration skickad hem till dig mellan 15 mars och 15 april.
 • Deklarationen öppnar den 15 mars. Du kan deklarera digitalt oavsett om du har fått din deklaration digitalt eller på papper.
 • Sista dag för deklarationen är den 2 maj

 

E-deklarera med TastSelv

I början på mars kan du gå in på din årsopgøresle och deklarera via Skattestyrelsens elektroniska funktion TastSelv. För att logga in på TastSelv, använder du ditt MitID med offentlig signatur, eller en TastSelv-kod. 
TastSelv-koden är ett alternativ till MitID och kan endast användas för att logga in på TastSelv Borger. Från och med den 31 december 2021 kan endast personer under 15 år använda en TastSelv-kod för TastSelv Borger. Du bör därför innan dess se till att du har tillgång till TastSelv Borger med MitID. 

Läs mer om MitID i vår artikel

 

När du fyllt i årsopgørelsen på nätet kan du se resultatet direkt. Om du inte kan använda TastSelv, ska du deklarera på papper. Årsopgørelsen skickas ut på papper i början på april, till den som är fritagen från TastSelv eller inte omfattas av digital post. 

 

Deklarera på papper

Du som vill deklarera på papper, kan be om det via TastSelv - eller ladda ner blanketterna på skat.dk.

Se blanketter för pappersdeklaration (Oplysningsskema) på skat.dk

 

Där hittar du nödvändiga blanketter under "04 Skat; selvangivelse og forskud - personer" och sen väljer du "Blanket nr. 04.009 – Oplysningsskema for begrænset skattepligtige".

Vill du beskattas efter gränsgångarregeln ska du dessutom fylla i ett tillägg till din deklaration; ett så kallat "supplement". Tillägget har blankett nr: 04.031- Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige. Du behöver inte skicka in annan dokumentation till Skattestyrelsen, om de inte ber dig om det. På blankett 04.031 nämns även andra blanketter som du eventuellt också kan få användning för.

Bra att veta: Du behöver inte fylla i en pappersdeklaration om du lämnar dina upplysningar via TastSelv i "Ret årsopgørelsen".

Ange beloppen i danska kronor

Alla belopp i den danska selvangivelsen ska anges i danska kronor. Använd den Danske Nationalbanks omräkningskurs för 2022: 100 SEK omräknas till 70,00 DKK.

 

Viktiga rubriker i danska deklarationen - årsopgørelsen

Rubrik 11: Personlig inkomst

Här ska hela lönen, det vill säga bruttobeloppet, före AM-bidrag och A-skatt redovisas. Inne på TastSelv står den summa som din arbetsgivare har inrapporterat till Skattestyrelsen. Du kan även se din samlade årsinkomst på din sista lönespecifikation. Om du behöver ändra lönebeloppet med anledning av Öresundsavtalet måste du kontakta Skattestyrelsen med e-post eller brev och eventuellt bifoga blankett 04.009 / ruta 11.

Rubrik 51: Reseavdrag (Kørselsfradrag)

Här ska ditt eget reseavdrag (kørselsfradrag/befordningsavdrag) fyllas i. Reseavdraget består av ett kilometeravdrag och ett avdrag för resandet över bron, alternativt med färjan Helsingborg-Helsingör.

 • Kilometeravdraget 2022:
  Du har rätt till avdrag, oavsett om du reser med tåg, bil eller båt. Avdraget beräknas efter följande riktlinjer:
 1. De första 24 kilometrarna (bottengräns) ger inget avdrag
 2. För de nästa 96 kilometrarna (25-120 km) får du 2,10 DKK i avdrag per kilometer
 3. För sträckor över 120 km får du 1,08 DKK i avdrag per kilometer

 • Avdrag för resor med färja över sundet
  Reser du med färja mellan Helsingborg-Helsingör ska du endast räkna antalet kilometer från bostaden till färjan eller från färjan till arbetet. Du får bara avdrag för alla dina faktiska färjeutgifter per arbetsdag, om du har minst över 24 km landtransport tur och retur till arbetet, eftersom bottengränsen alltid måste beaktas, för vilken det inte finns några avdrag.

 

 • Avdrag för resor med tåg eller bil över bron
  Reser du med tåg, kan du göra ett avdrag på 8 DKK per passage - det vill säga 16 DKK per arbetsdag. Kör du bil får du ett avdrag på 50 DKK per passage - totalt 100 DKK per arbetsdag. Medpassagerare får inget avdrag. Du kan bara få avdrag om du själv betalar dina reseutgifter.

 

 • Beräkning av reseavdraget
  För att beräkna ditt reseavdrag (befordringsfradrag), ska du räkna veta hur många arbetsdagar du har haft under året. Här ska semesterdagar, sjukdagar och liknande inte räknas in. Du ska alltså bara räkna de dagar då du har rest till och från din arbetsplats. Skattestyrelsen i Danmark har rätt att kräva dokumentation för antalet arbetsdagar på arbetsplatsen. Det är därför en bra idé att spara kvitton på pendlarkort eller utskrifter från Öresundsbron. Du ska även ta redan på avståndet mellan ditt hem och din arbetsplats. Avståndet mäts som om du körde bil.

  Du kan också använda Skattestyrelsens egen beräknare , "beregner", där du skriver in din egen adress, din arbetsgivares adress och det antal dagar du var på ditt arbete. När du har uträkningen klar kan du använda den i TastSelv på skat.dk.

"Beregn kørselfradrag" på Skattestyrelsens webbplats

Rubrik 50: Avgift till fackförening (fagligt kontigent)

Om du är medlem i en dansk fackförening kan du göra avdrag för dina fackföreningsavgifter (max 6000 DKK). På TastSelv är beloppet redan ifyllt. Beloppet kan inte ändras via TastSelv - om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din fackförening, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen.

Rubrik 52: Avgift till a-kassa

Inbetalning till dansk a-kassa kan också dras av i den danska deklarationen. På TastSelv är beloppet redan ifyllt. Beloppet kan inte ändras via TastSelv - om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din a-kassa, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen. 

Rubrik 69: Grundavdrag (personfradrag), för dig som inte är skatteskyldig hela året

Om du har arbetat i Danmark hela året, får du automatiskt ett grundavdrag - så kallat personfradrag, på skatten. Har du bara arbetat i Danmark en del av året, är du inte berättigad till grundavdrag, men kan välja att göra en så kallad helårsomräkning av din lön och beräkna ett grundavdrag utifrån denna summa. Beräkningen görs automatiskt och du ska betala den skatt som motsvarar den period du har arbetat i Danmark. Grundavdraget blir då proportionerligt i förhållande till hur många månader du har arbetat. Önskar du helårsomräkning ska du sätta X i rubrik 69. 

Övriga rubriker på 'supplement' til selvangivelsen/årsopgørelsen:

 • Rubrik 21: privat dansk ratepension
 • Rubrik 43: ränteutgifter rörande danska studielån
 • Rubrik 56: underhållsbidrag och børnebidrag (DK) make- och barnbidrag
 • Rubrik 348: renteudgifter offentlig gæld
 • Rubrik 460: servicefradrag/håndværkerfradrag
 • Rubrik 462: ränteutgifter rörande egendom i Sverige
 • Rubrik 463: danska ränteutgifter rörande lån till konsumtion
 • Rubrik 464: utländska privata nettoränteutgifter som t.ex svenska studielånsräntor
 • Rubrik 465: bidrag till efterlön och flexydelse

På supplement till selvangivelsen hittar du också alla rubriker för ægtefælleoplysninger (nr. 470-478) för dig som är gift och bor tillsammans med din make/maka och önskar utnyttja "grænsegængerreglen". 

 

När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på Godkend. Din årsopgørelse är nu färdig och kommer att granskas av Skattestyrelsen. 

 

Är du osäker på reglerna? Få hjälp av Skattestyrelsen.

På skat.dk kan du få mer information om årsopgørelsen och där kan du bland annat använda Skattestyrelsens Fradragsvejleder.

 

Här hittar du information om årsopgørelsen på skat.dk

Se Skattestyrelsens Fradragsvejleder

 

Kontakta gärna Skattestyrelsen för råd på tel: 0045-7222 1818

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Personlig hjälp med årsopgørelsen?

Skatteverket på Øresunddirekt hjälper med att besvara frågor om danska årsopgørelsen och den svenska deklaration.

Ring 040 17 64 00, eller besök oss på informationscentret i Malmö!

Vi stöds av