Vägledning till den danska deklarationen

Senast uppdaterad 2024-01-09
Jobbar du i Danmark och bor i Sverige ska du deklarera skatt både i Danmark och i Sverige. I samarbete med danska Skattestyrelsen har vi gjort en vägledning som hjälper dig att fylla i den danska deklarationen, med vad som är bra att veta innan du startar, viktiga rubriker att komma ihåg och tips på hur du räknar ut avdrag. Vi har även information om vad du som gränspendlare behöver ta upp i den svenska deklarationen, samt hur du hanterar deklarationerna om du jobbat mycket hemifrån.
Skriv ut

Deklarera i Danmark

Begränsat skatteskyldig, med eller utan gränsgångarregeln? Om man bor i Sverige och arbetar i Danmark är man "almindeligt begrænset skattepligtig" i Danmark.

Får du minst 75% (beräknas på ett speciellt sätt) av din intjänade arbetsinkomst från Danmark, kan du välja att bli beskattad enligt "grænsegængerreglerne". Detta ger dig möjlighet till att göra avdrag för vissa privata utgifter som till exempel nettoränteutgifter.

 

Läs mer i vår artikel om Avdrag - begränsat skattskyldig

 

Läs mer i vår artikel om Avdrag - beskattning enligt gränsgångarreglerna

 

När du loggar in på skat.dk och väljer Ret årsopgørelsen/Oplysningsskemaet, ges du möjlighet att ändra vissa upplysningar, och även lämna nya upplysningar under vissa andra rubriker, innan du godkänner. Vilka rubriker du ser beror på flera faktorer.

Om du uppfyller kravet på minst 75% av din samlade inkomst från Danmark, och vill bli beskattad enligt gränsgångarreglerna, ska du välja alternativ 2 eller 3. 

Alternativ 1: De rubriker du ser är vanligen det som gäller för dig som inte väljer att bli beskattad enligt gränsgångarreglerna.

Alternativ 2: Om du vill välja gränsgångarreglerna, men utan att du har ytterligare inkomster eller avdrag att upplysa om, väljer du alternativ 2.

Alternativ 3: Vill du utnyttja gränsgångarreglerna ska du välja alternativ 3, som ger dig fler rubriker med möjlighet att upplysa om t ex ränteutgifter på bolån.
Du ser vilka rubriker som endast finns vid val at gränsgångarreglerna nedan. 

Har du arbetat hemifrån?

Om du har arbetat mycket hemifrån, kan det vara så att din lön från Danmark ska beskattas i Sverige.

Som anställd hos privat arbetsgivare gäller Öresundsavtalet, vilket betyder att du ska beskattas i det huvudsakliga arbetslandet Danmark om du arbetat där minst hälften av arbetsdagarna under en tremånadersperiod. Observera att semesterdagar, belönade sjukdagar och del av arbetsdag i Danmark räknas som hela arbetsdagar i Danmark. Om du inte uppfyller kravet på mer än 50% arbetstid i Danmark, ska inkomsten fördelas med hänvisning till Öresundsavtalet. 

Läs mer om att bo i Sverige och arbeta i Danmark samt Öresundsavtalet på skat.dk

 

Använd Skattestyrelsens hjälpverktyg för att räkna ut fördelning av arbetsdagar (xls)

 

Läs mer om att jobba hemifrån på Skatteverkets hemsida

 

Läs mer om Öresundsavtalet på Skatteverkets hemsida

 

 

Om du är anställd i offentlig tjänst gäller inte Öresundsavtalet. Har du arbetat hemma ska du fördela arbetsdagarna enligt faktiskt fördelad arbetstid. Det innebär att du beskattas i Danmark för de dagar du befunnit dig på plats i Danmark och i Sverige för dina hemarbetsdagar.

Eftersom du inte ska beskattas i Danmark, för arbetsdagarna förlagda i Sverige, innebär detta att du måste justera inkomsten i den danska årsopgørelsen.

Läs mer om skatt för gränspendlare i offentlig tjänst på Skattestyrelsens hemsida

 

I dansk Årsopgørelse kan du inte själv ändra eller lägga till lönebelopp. Ruta 11, Lön, är låst. Du måste därför kontakta Skattestyrelsen.  Det gör du på Tastselv när Årsopgørelsen öppnar.

Beräkna fördelning av arbetsdagar med Skattestyrelsen hjälpverktyg (xls)

Viktiga datum i Danmark 2024

Skattestyrelsen ger dig tillgång till din digitala årsopgørelse den 11 mars, då kan du gå in och rätta i den.

Läs mer på skat.dk

 

 • Den digitala årsopgørelsen ska vara ifylld senast den 1 maj

 • För dig som måste lämna in deklarationen (oplysningsskema) på papper är fristen den 1 juli.

 • Om du betalar din kvarskatt under perioden 1 januari till 1 juli, ska du betala en ränta på 1,7% (räknat från 1 januari t o m betalningsdagen).
  På "Betal skat for x år" kan du beräkna räntan fram till betalningsdagen. Du kan betala med kort eller få ett betalnings-ID att använda i din digitala bank.

 • Om du betalar efter den 1 juli ska du i stället för ränta betala ett fast procenttillägg på 3,7%.

 • Om du inte har betalt senast den 1 juli överförs din kvarskatt inklusive procenttillägg till din skatt nästa år. Kvarskatt över cirka 22.500 DKK ska betalas fördelat på tre inbetalningar i augusti, september och oktober i innevarande år.

 

Läs mer om restskatt på skat.dk

 

Läs mer om att få pengar tillbaka på skat.dk

E-deklarera på skat.dk med TastSelv

Från och med den 13 mars kan du gå in på din årsopgøresle och deklarera via Skattestyrelsens elektroniska funktion TastSelv. För att logga in på TastSelv, använder du ditt MitID med offentlig signatur, eller en TastSelv-kod. 
TastSelv-koden är ett alternativ till MitID och kan endast användas för att logga in på TastSelv Borger. 

Läs mer i vår artikel om MitID

 

När du fyllt i årsopgørelsen på skat.dk kan du se resultatet direkt. Om du inte kan använda TastSelv, ska du deklarera på papper. Årsopgørelsen skickas ut på papper i början på april, till den som är fritagen från TastSelv eller inte omfattas av digital post. 

Deklarera på papper

Du som vill deklarera på papper, kan be om det via TastSelv - eller ladda ner blanketterna på skat.dk.

Se blanketter för pappersdeklaration (Oplysningsskema) på skat.dk

 

Där hittar du nödvändiga blanketter under "04 Skat; selvangivelse og forskud - personer" och sen väljer du "Blanket nr. 04.009 – Oplysningsskema for begrænset skattepligtige".

Vill du beskattas efter gränsgångarregeln ska du dessutom fylla i ett tillägg till din deklaration; ett så kallat "supplement". Tillägget har blankett nr: 04.031- Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige. Du behöver inte skicka in annan dokumentation till Skattestyrelsen, om de inte ber dig om det. På blankett 04.031 nämns även andra blanketter som du eventuellt också kan få användning för.

Obs! Ange beloppen i danska kronor

Alla belopp i den danska selvangivelsen ska anges i danska kronor. Använd den Danske Nationalbanks omräkningskurs för 2023: 100 SEK omräknas till 64,94 DKK.

Nyttiga länkar till Skattestyrelsens information

På skat.dk kan du få mer information om årsopgørelsen och allt som gäller skatt i Danmark. Där finns också användbara räkneverktyg och alla satser.

Läs mer om årsopgørelsen på skat.dk

 

Läs mer om skat för gränspendlare och Öresundsavtalet

 

Hämta skattestyrelsens hjälpverktyg för beräkning av antal arbetsdagar 2023 (.xls)

 

Se Skattestyrelsens Fradragsvejleder

 

Se de viktigaste skattesatserna och beloppsgränser

 

 

Du kan också kontakta Skattestyrelsen för råd på tel: 0045-7222 1818

Viktiga rubriker i danska deklarationen - årsopgørelsen

Rubrik 11: Personlig inkomst

Här ska hela lönen, det vill säga bruttobeloppet, före AM-bidrag och A-skatt redovisas.
Inne på TastSelv står den summa som din arbetsgivare har inrapporterat till Skattestyrelsen. Du kan även se din samlade årsinkomst på din sista lönespecifikation. 
Om du behöver ändra lönebeloppet med anledning av Öresundsavtalet måste du kontakta Skattestyrelsen via e-post eller brev och eventuellt bifoga blankett 04.009 / ruta 11.

Rubrik 50: Avgift till fackförening (fagligt kontingent)

Om du är medlem i en fackförening kan du göra avdrag för dina fackföreningsavgifter (max 7.000 DKK).
På TastSelv är beloppet redan ifyllt. Beloppet kan inte ändras via TastSelv - om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din fackförening, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen.

Rubrik 51: Reseavdrag (Kørselsfradrag)

Här ska ditt eget reseavdrag (kørselsfradrag/befordningsavdrag) fyllas i. Reseavdraget består av ett kilometeravdrag och ett avdrag för resande över bron, alternativt med färjan Helsingborg-Helsingör. Avdraget kan bara göras för faktiska resor.

 • Kilometeravdraget:
  Du har rätt till avdrag, oavsett om du reser med tåg, bil eller båt. Avdraget beräknas efter följande riktlinjer:
 1. De första 24 kilometrarna (bottengräns) ger inget avdrag
 2. För de nästa 96 kilometrarna (25-120 km) får du 2,23 DKK i avdrag per kilometer
 3. För sträckor över 120 km får du 1,12 DKK i avdrag per kilometer

 • Avdrag för resor med färja över sundet
  Reser du med färja mellan Helsingborg-Helsingör ska du endast räkna antalet kilometer från bostaden till färjan och från färjan till arbetet. Du får bara avdrag för alla dina faktiska färjeutgifter per arbetsdag, om du har minst över 24 km landtransport tur och retur till arbetet, eftersom bottengränsen alltid måste beaktas, för vilken det inte finns några avdrag.

 • Avdrag för resor med tåg eller bil över bron
  Reser du med tåg, kan du göra ett avdrag på 8 DKK per passage - det vill säga 16 DKK per arbetsdag. Kör du bil får du ett avdrag på 50 DKK per passage - totalt 100 DKK per arbetsdag. Medpassagerare får inget avdrag. Du kan bara få avdrag om du själv betalar dina reseutgifter.

 

Beräkning av reseavdraget


För att kunna beräkna ditt reseavdrag (befordringsfradrag), ska du veta hur många arbetsdagar du har haft under året, då du faktiskt reste till jobbet. Här ska semesterdagar, sjukdagar och liknande inte räknas in. Du ska alltså bara räkna de dagar då du har rest till och från din arbetsplats.
Skattestyrelsen i Danmark har rätt att kräva dokumentation för antalet arbetsdagar på arbetsplatsen. Det är därför en bra idé att spara kvitton på pendlarkort eller utskrifter från Öresundsbron.

Du ska även ta redan på avståndet mellan ditt hem och din arbetsplats. Avståndet mäts som om du körde bil, så du kan använda t ex Google Maps för att få fram avståndet.

Du kan också använda Skattestyrelsens egen beräknare , "beregner", där du skriver in din egen adress, din arbetsgivares adress och det antal dagar du var på ditt arbete. När du har uträkningen klar kan du använda den i TastSelv på skat.dk.

"Beregn kørselfradrag" på Skattestyrelsens webbplats

Rubrik 52: Avgift till a-kassa

Inbetalning till a-kassa kan också dras av i den danska deklarationen.
På TastSelv är beloppet redan ifyllt. Beloppet kan inte ändras via TastSelv - om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din a-kassa, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen. 

Rubrik 69: Grundavdrag (personfradrag), för dig som inte är skattskyldig hela året

Om 75% eller mer av dina inkomster under året kommer från Danmark och du väljer beskattning enligt gränsgångarreglerna, får du automatiskt ett fullt personfradrag.

Har du bara arbetat i Danmark en del av året, är du inte berättigad till grundavdrag, men kan välja att göra en så kallad helårsomräkning av din lön och beräkna ett grundavdrag utifrån denna summa. Beräkningen görs automatiskt och du ska betala den skatt som motsvarar den period du har arbetat i Danmark. Grundavdraget blir då proportionerligt i förhållande till hur många månader du har arbetat.
Önskar du helårsomräkning ska du sätta X i rubrik 69. 

Övriga rubriker för dig som har valt beskattning enligt gränsgångarreglerna (Alternativ 3)

Har du valt beskattning enligt gränsgångarreglerna kan du göra fler avdrag. 

 • Rubrik 21: Privat dansk ratepension

 • Rubrik 43: Ränteutgifter rörande danska studielån

 • Rubrik 56: Underhållsbidrag och børnebidrag (DK) make- och barnbidrag

 • Rubrik 348: Renteudgifter offentlig gæld

 • Rubrik 460: Servicefradrag/håndværkerfradrag

 • Rubrik 462: Ränteutgifter rörande egendom i Sverige

 • Rubrik 463: Danska ränteutgifter rörande lån till konsumtion

 • Rubrik 464: Utländska privata nettoränteutgifter som t.ex svenska studielånsräntor

 • Rubrik 465: Bidrag till efterlön och flexydelse

 • Rubrik 470-478: Ægtefælleoplysninger för dig som är gift och bor tillsammans med din make/maka.
  Obs! Endst för dig som vill nyttja sambeskattning i skatteberäkningen. 

Läs mer i vår artikel Avdrag  - beskattning enligt gränsgångarreglerna

 

När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på Godkend.

Din årsopgørelse är nu färdig och kommer att granskas av Skattestyrelsen. 

Deklarera i Sverige

Du som bor i Sverige och har inkomster från Danmark behöver också deklarera i Sverige. Nedan får du information om hur du redovisar några av de vanligaste danska inkomsterna i den svenska inkomstdeklarationen.  Du hittar också information om hur du ska deklarera i fall du arbeta hemifrån ett ökat antal arbetsdagar.

Har du arbetat hemifrån?

Om du har arbetat hemifrån kan det vara så att din lön från Danmark ska beskattas i Sverige.

Som anställd hos privat arbetsgivare gäller Öresundsavtalet, vilket betyder att du ska beskattas i det huvudsakliga arbetslandet Danmark om du arbetat där minst hälften av arbetsdagarna under en tremånadersperiod.
Observera att semesterdagar, belönade sjukdagar och del av arbetsdag i Danmark räknas som hela arbetsdagar i Danmark.
Om du inte uppfyller kravet på mer än 50% arbete i Danmark ska inkomsten fördelas med hänvisning till Öresundsavtalet. 

Läs mer om att bo i Sverige och arbeta i Danmark på Skattestyrelsens hemsida

 

Läs mer om Öresundsavtalet på Skattestyrelsens hemsida

 

Använd gärna Skattestyrelsens hjälpverktyg för att räkna ut fördelning av arbetsdagar (xls)

 

Läs mer om att jobba hemifrån på Skatteverkets hemsida

 

Läs mer om Öresundsavtalet på Skatteverkets hemsida

 

 

Om du är anställd i offentlig tjänst gäller inte Öresundsavtalet. Har du arbetat hemma ska du fördela arbetsdagarna enligt faktiskt fördelad arbetstid. Det innebär att du beskattas i Danmark för de dagar du befunnit dig på plats i Danmark och i Sverige för dina hemarbetsdagar.

Eftersom du inte ska beskattas för arbetsdagarna förlagda i Sverige, i Danmark, innebär detta att du måste  justera inkomsten i den danska årsopgørelsen.

Läs mer om skatt för gränspendlare i offentlig tjänst på Skattestyrelsens hemsida

 

I dansk Årsopgørelse kan du inte själv ändra eller lägga till lönebelopp. Ruta 11, Lön, är låst. Du måste därför kontakta Skattestyrelsen.  Det gör du på Tastselv när Årsopgørelsen öppnar.

Beräkna fördelning av arbetsdagar med Skattestyrelsen hjälpverktyg (.xls)

Viktiga datum i Sverige 2024
 • Du kan logga in på skatteverket.se och se din deklaration nån gång mellan den 4:e och 8:e mars. Har du en digital brevlåda får du också din deklaration som pdf-fil. 

 • Du som inte har digital brevlåda får en pappersdeklaration skickad hem till dig nån gång mellan den 15:e mars och 15:e april.

 • E-tjänsten Inkomstdeklaration 1 öppnar den 19:e mars. Du kan deklarera digitalt med hjälp av din e-legitimation oavsett om du har fått din deklaration digitalt eller på papper.

 • Sista dagen att deklarera är den 2 maj 

 

Se alla viktiga datum på Skatteverkets hemsida

Vanliga rubriker i den svenska deklarationen

Lön från Danmark

Om du arbetat och betalat skatt på din lön i Danmark ska du normalt inte betala skatt på samma lön i Sverige.
Även om du inte ska betala skatt på lönen i Sverige ska du kryssa i att du haft utlandsinkomster under avsnitt 17, Övriga upplysningar. Under ”Övrigt” lämnar du uppgift om typ av inkomst – (till exempel lön + arbetsgivarens namn, från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK. 

Sygedagpeng, barseldagpeng eller a-kassa från Danmark

Har du fått danska socialförsäkringsersättningar som sjuk- eller föräldrapenning (dagpenge) från Udbetaling Danmark, dansk a-kassa osv?
Dessa ersättningar beskattas både i Sverige och i Danmark.
Räkna om bruttobeloppet till svenska kronor och fyll i det i ruta 1.5 på inkomstdeklarationen. Kryssa i under avsnitt 17 ”Övriga upplysningar ” att du haft inkomst från utlandet. Om du betalt skatt på inkomsten i Danmark kryssar du även i ”Jag begär avräkning för utländsk skatt”. Under ”Övrigt” lämnar du uppgift om typ av inkomst / t ex lön) från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Pensionsutbetalningar från Danmark

Från och med mars 2024 kommer du som får pension från Danmark att kunna se dina pensionsinkomster på ”Mina sidor” på skatteverket.se.

Du som får pension från Danmark ska oftast beskattas för dessa även i Sverige.
Du behöver själv ta upp pensionsinkomsterna i din svenska inkomstdeklaration. Du räknar om inkomsterna till svenska kronor och fyller i beloppet i rätt ruta (1.3 eller 1.4). Använd valutakursen på utbetalningsdagen, eller Riksbankens genomsnittskurs för 2023 (1 DKK = 1,5403 SEK).  

Ta gärna hjälp av e-tjänsten Räkna om utländska tjänsteinkomster på skatteverket.se

Räkna om utländska tjänsteinkomster på skatteverket.se

 

 

Om du även betalat dansk skatt för pensionerna, ska du kryssa i rutan ”Jag begär avräkning för utländsk skatt” vid Övriga upplysningar. Ange hur mycket skatt du har betalat i Danmark omräknat i svenska kronor.

Läs mer om hur du deklarerar utländsk lön och pension i Sverige

Avkastningsskatt på danska pensionsordningar

Du som bor i Sverige och har rätt till dansk tjänstepension i form av rateforsikring eller kapitalforsikring i din anställning i Danmark, ska redovisa värdet av försäkringen som underlag för avkastningsskatt i din inkomstdeklaration (ruta 9.1 eller ruta 9.2).

Du kan läsa mer om hur du redovisar och räknar fram ditt underlag för avkastningskatt på Skatteverkets hemsida.

Läs mer om avkastningsskatt på skatteverket.se

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Hjälp med årsopgørelsen

Skatteverket på Øresunddirekt hjälper med att besvara frågor om danska årsopgørelsen och den svenska deklaration.

Ring 040 17 64 00, eller besök oss på informationscentret i Malmö!

Vi stöds av