Vägledning till den danska deklarationen

Senast uppdaterad 2020-04-28
Jobbar du i Danmark ska du deklarera både i Danmark och i Sverige. I samarbete med danska Skattestyrelsen har vi gjort en vägledning som hjälper dig att fylla i den danska deklarationen, med vad som är bra att veta innan du startar, viktiga rubriker att komma ihåg och tips på hur du räknar ut avdrag.
Skriv ut

 

Observera att fristen för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är framskjuten till den 1 september 2020 p g a coronavirus/covid-19. Men tänk på att om du lämnar in den tidigare, och du har betalt för mycket i skatt, kan du få tillbaka på skatten tidigare. Om du däremot har en restskatt ska den betalas senast den 1 juli för att ungå en extra ränta på 4,0%.

 

 

Läs mer på skat.dk

 

Ska du deklarera i Danmark?

Begränsat skatteskyldig, med eller utan gränsgångarregeln? Om man bor i Sverige och arbetar i Danmark är man "almindeligt begrænset skattepligtige" i Danmark. Har du minst 75 procent (beräknas på ett speciellt sätt) av din intjänade arbetsinkomst från Danmark, kan du samtidigt välja att bli beskattad utifrån "grænsegængerreglen". Detta ger dig möjlighet till att dra av vissa privata utgifter som till exempel nettoränteutgifter i din danska deklaration. Läs mer om hur du fyller i din årsopgørelse utifrån gränsgångarregeln nederst i denna vägledning.

 

Ska du deklarera i Sverige?

Om du bor i Sverige ska du upplysa om dina utländska inkomster. Du ska därför alltid lämna en svensk inkomstdeklaration där du under rubriken ”Övriga upplysningar” uppger din danska inkomst, arbetsgivarens namn samt att du betalar skatt i Danmark.

Om du inte får någon deklarationsblankett hemskickad kan du ringa till Skatteupplysningen på telefonnummer 0771- 567 567 eller besöka ett servicekontor.

 

Viktiga datum 2020:

 • Skattestyrelsen ger dig tillgång till din digitala årsopgørelse den 9 mars, då kan du gå in och rätta i den.

Läs mer på skat.dk

 

 • Den digitala årsopgørelsen ska vara ifylld senast den 1 maj. OBS! Uppskjutet till den 1 september, p g a coronavirus/covid-19. 
 • För dig som måste lämna in deklarationen (Oplysningsskema) på papper är fristen den 1 juli.
 • Betalar du in restskatten innan den 1 juli 2020 betalar du en ränkta på 2.0%, räknad från den 1 januari 2020 till betalningsdagen.
 • Betalar in din restskatt efter den 1 juli 2020 tillkommer det ett fast tillägg på 4,0%.
 • Om du inte betalar in din restskatt den 1 september 2020 så räknas din restskatt (inklusive procenttilägg upp till 21.320 DKK) in i din skatt för 2021. Restskatt över 21.320 DKK debiteras i tre inbetalningar i oktober, november och december 2020. Du får besked i din digitala brevlåda när det är dags för den första inbetalningen.

 

Läs mer om restskatt på skat.dk

 

E-deklarera med TastSelv

I början på mars kan du gå in på din årsopgøresle och deklarera via Skattestyrelsens elektroniska funktion TastSelv. För att logga in på TastSelv, använder du ditt NemID med offentlig signatur, eller en TastSelv-kod. 

 

Läs mer om NemID i vår artikel

 

När du fyllt i årsopgøreslen deklarerar på nätet kan du se resultatet direkt. Om du inte kan använda TastSelv, ska du deklarera på papper. Årsopgørelsen skickas ut på papper i början på april, till den som är fritagen från TastSelv eller inte omfattas av digital post. 

 

Deklarera på papper

Du som vill deklarera på papper, kan be om det via TastSelv - eller ladda ner blanketterna på skat.dk.

 

Se blanketter för pappersdeklaration (Oplysningsskema) på skat.dk

 

Där hittar du nödvändiga blanketter under "04 Skat; selvangivelse og forskud - personer" och sen väljer du "Blanket nr. 04.009 – Oplysningsskema for begrænset skattepligtige".

Vill du beskattas efter gränsgångarregeln ska du dessutom fylla i ett tillägg till din deklaration; ett så kallat "supplement". Tillägget har blankett nr: 04.031- Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige. Du behöver inte skicka in annan dokumentation till Skattestyrelsen, om de inte ber dig om det. På blankett 04.031 nämns även andra blanketter som du eventuellt också kan få användning för.

Bra att veta: Du behöver inte fylla i en pappersdeklaration om du lämnar dina upplysningar via TastSelv i "Ret årsopgørelsen".

Ange beloppen i danska kronor

Alla belopp i den danska selvangivelsen deklaration ska anges i danska kronor. Använd den Danske Nationalbanks omräkningskurs för 2019: 100 SEK omräknas till 70,52 DKK.

 

Viktiga rubriker i danska deklarationen - årsopgørelsen

Rubrik 11: Personlig inkomst

Här ska hela lönen, det vill säga bruttobeloppet, före AM-bidrag am-bidrag och A-skatt redovisas. Inne på TastSelv står den summa som din arbetsgivare har inrapporterat till Skattestyrelsen. Du kan även se din samlade årsinkomst på din sista lönespecifikation. Om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din arbetsgivare, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen. 

Rubrik 51: Reseavdrag (Kørselsfradrag)

Här ska ditt eget reseavdrag (kørselsfradrag/befordningsavdrag) fyllas i. Reseavdraget består av ett kilometeravdrag och ett avdrag för resandet över bron, alternativt med färjan Helsingborg-Helsingör.

 • Kilometeravdraget:
  Du har rätt till avdrag, oavsett om du reser med tåg, bil eller båt. Avdraget beräknas efter följande riktlinjer:

  De första 24 kilometrarna (bottengräns) ger inget avdrag
  2. För de nästa 96 kilometrarna (25-120 km) får du 1,98 DKK i avdrag per kilometer
  3. För sträckor över 120 km får du 0,98 DKK i avdrag per kilometer

 

 • Avdrag för resor med färja över sundet
  Reser du med färja mellan Helsingborg-Helsingör ska du endast räkna antalet kilometer från bostaden till färjan eller från färjan till arbetet. Du får bara avdrag för alla dina faktiska färjeutgifter per arbetsdag, om du har minst över 24 km landtransport tur och retur till arbetet, eftersom bottengränsen alltid måste beaktas, för vilken det inte finns några avdrag.

 

 • Avdrag för resor med tåg eller bil över bron
  Reser du med tåg, kan du göra ett avdrag på 8 DKK per passage - det vill säga 16 DKK per arbetsdag. Kör du bil får du ett avdrag på 50 DKK per passage - totalt 100 DKK per arbetsdag. Medpassagerare får inget avdrag. Du kan bara få avdrag om du själv betalar dina reseutgifter.

 

 • Beräkning av reseavdraget
  För att beräkna ditt reseavdrag, ska du räkna veta hur många arbetsdagar du har haft under året. Här ska semesterdagar, sjukdagar och liknande inte räknas in. Du ska alltså bara räkna de dagar då du har rest till och från din arbetsplats. Skattestyrelsen i Danmark har rätt att kräva dokumentation för antalet arbetsdagar på arbetsplatsen. Det är därför en bra idé att spara kvitton på pendlarkort eller utskrifter från Öresundsbron. Du ska även ta redan på avståndet mellan ditt hem och din arbetsplats. Avståndet mäts som om du körde bil.

  Du kan också använda Skattestyrelsens egen "beregner", där du skriver in din egen adress, din arbetsgivares adress och det antal dagar du var på ditt arbete. När du har uträkningen klar kan du använda den i TastSelv på skat.dk.

"Beregn kørselfradrag" på Skattestyrelsens webbplats

Rubrik 50: Avgift till fackförening (fagligt kontigent)

Om du är medlem i en dansk fackförening kan du göra avdrag för dina fackföreningsavgifter (max 6000 DKK). På TastSelv är beloppet redan ifyllt. Beloppet kan inte ändras via TastSelv - om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din fackförening, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen.

Rubrik 52: Avgift till a-kassa

Inbetalning till dansk a-kassa kan också dras av i den danska deklarationen. På TastSelv är beloppet redan ifyllt. Beloppet kan inte ändras via TastSelv - om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din a-kassa, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen. 

Rubrik 69: Grundavdrag (personfradrag), för dig som inte är skatteskyldig hela året

Om du har arbetat i Danmark hela året, får du automatiskt ett grundavdrag - så kallat personfradrag, på skatten. Har du bara arbetat i Danmark en del av året, är du inte berättigad till grundavdrag, men kan välja att göra en så kallad helårsomräkning av din lön och beräkna ett grundavdrag utifrån denna summa. Beräkningen görs automatiskt och du ska betala den skatt som motsvarar den period du har arbetat i Danmark. Grundavdraget blir då proportionerligt i förhållande till hur många månader du har arbetat. Önskar du helårsomräkning ska du sätta X i rubrik 69. 

Övriga rubriker på 'supplement' til selvangivelsen/årsopgørelsen:

 • Rubrik 21: privat dansk ratepension
 • Rubrik 43: ränteutgifter rörande danska studielån
 • Rubrik 56: underhållsbidrag och børnebidrag (DK) make- och barnbidrag
 • Rubrik 348: renteudgifter offentlig gæld
 • Rubrik 462: ränteutgifter rörande egendom i Sverige
 • Rubrik 463: danska ränteutgifter rörande lån till konsumtion
 • Rubrik 464: utländska privata nettoränteutgifter som t.ex svenska studielånsräntor
 • Rubrik 465: bidrag till efterlön och flexydelse
 • Rubrik 460: servicefradrag/håndværkerfradrag

På supplement till selvangivelsen hittar du också alla rubriker för ægtefælleoplysninger (nr. 470-478) för dig som är gift och bor tillsammans med din make/maka och önskar utnyttja "grænsegængerreglen". 

Är du osäker på reglerna? Få hjälp av Skattestyrelsen.

På skat.dk kan du få mer information om årsopgørelsen och där kan du bland annat använda Skattestyrelsens Fradragsvejleder.

 

Här hittar du information om årsopgørelsen på skat.dk

Se Skattestyrelsens Fradragsvejleder

 

Kontakta gärna Skattestyrelsen för råd på tel: 0045-7222 1818

 

 

Just nu är det många som ringer till oss med frågor om Årsopgørelsen. Om du vill ha personlig kontakt med Skatteverket på Øresunddirekt kan du mejla till oss, ange "Skatt" i ämnesraden eller välj "Skatt" i kontaktformuläret. Skriv ditt telefonnummer som vi kan kontakta dig på, om du föredrar att vi kontaktar dig via telefon. Vi hör av oss så snart vi kan.

Om vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du förbereda följande:
 1.    DAGAR - Räkna ut hur många dagar du arbetade i Danmark 2019.
 2.    AVSTÅND  - Ta fram avståndet mellan din bostad och din arbetsplats – använd gärna Google Maps.
 3.    RÄNTOR - Om du ska du göra avdrag för räntor du betalar i Sverige så behöver du ta fram eventuella underlag, och ha dem redo vid samtalet. 

 

Kontakta Øresunddirekt

 

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Hjälp med årsopgørelsen

OBS! Inställt pga corona-virus!
Behöver du personlig hjälp med din danska årsopgørelse? Kom och träffa danska Skattestyrelsen på Øresunddirekts informationscenter. 

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att besöka vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Måndag - fredag 10.00 - 15.00

 

Vi stöds av