Deklarera i Sverige

Senast uppdaterad 2023-03-07
Jobbar du i Danmark och bor i Sverige ska du deklarera skatt både i Danmark och i Sverige. Här finner du information om vad du som gränspendlare behöver ta upp i den svenska deklarationen, samt hur du hanterar deklarationen om du jobbat hemifrån.
Skriv ut

Skatterättslig hemvist och deklaration i Sverige

Du som bor i Sverige och har inkomster från Danmark behöver utöver danska årsopgørelsen också deklarera i Sverige, eftersom det är din skatterättsliga hemvist. 

Många tror att skatterättslig hemvist har att göra med var du jobbar och huvudsakligen betalar din skatt, men så är det inte. Din skatterättsliga hemvist är vanligen landet där du bor. Även om du jobbar heltid i Danmark och betalar skatt på din inkomst där, samt får göra vissa avdrag, så ska du också deklarera i Sverige, eftersom det är ditt bosättningsland och därmed din skatterättsliga hemvist. Du ska ange i den svenska deklarationen vad du har tjänat i Danmark och hur mycket skatt du har betalat där, så du inte blir beskattad för den inkomsten i Sverige också.

Om bor i Sverige och t ex säljer aktier och ska skatta på vinsten, så gör du det i ditt bosättningsland Sverige.
Det här innebär också att du inte behöver ta upp t ex aktier och kapital i den danska deklarationen, eftersom de främst är intresserade av din inkomst som du intjänat i Danmark.

 

Har du arbetat hemifrån under 2023?

Om du har arbetat hemifrån mycket (mer än 50% av din arbetstid) under 2023, kan det vara så att din lön från Danmark ska beskattas i Sverige.

Som anställd hos privat arbetsgivare gäller Öresundsavtalet, vilket betyder att du ska beskattas i det huvudsakliga arbetslandet Danmark om du arbetat där minst hälften av arbetsdagarna under en tremånadersperiod. Observera att semesterdagar, belönade sjukdagar och del av arbetsdag i Danmark räknas som hela arbetsdagar i Danmark. Om du inte uppfyller kravet på mer än 50 % arbete i Danmark gäller inte Öresundsavtalet för dig.

Läs mer om Öresundsavtalet på Skatteverkets hemsida 

 

Läs mer om Öresundsavtalet på Skattestyrelsens hemsida

 

Använd gärna Skattestyrelsens hjälpverktyg för att räkna ut fördelning av arbetsdagar (xls)

 

Läs mer om att jobba hemifrån på Skatteverkets hemsida

 

Läs mer om att bo i Sverige och arbeta i Danmark på Skattestyrelsens hemsida

 

Om du är anställd i offentlig tjänst gäller inte Öresundsavtalet för dig. Har du arbetat delvis hemma ska du fördela arbetsdagarna enligt faktiskt fördelad arbetstid. Det innebär att du beskattas i Danmark för de dagar du befunnit dig på plats i Danmark och i Sverige för dina hemarbetsdagar.

Eftersom du inte ska beskattas för hemarbetsdagarna i Danmark, innebär detta att du måste justera inkomsten i den danska årsopgørelsen.

 

Läs mer om skatt för gränspendlare i offentlig tjänst på Skattestyrelsens hemsida

 

I dansk Årsopgørelse kan du inte själv ändra eller lägga till lönebelopp. Ruta 11, Lön, är låst. Du måste därför kontakta Skattestyrelsen.  Det gör du på Tastselv när Årsopgørelsen öppnar.

 

Beräkna fördelning av arbetsdagar med Skattestyrelsen hjälpverktyg (xls)

Viktiga datum i Sverige 2024
  • Du kan logga in på skatteverket.se och se din deklaration nån gång mellan den 4:e och 8:e mars. Har du en digital brevlåda får du också din deklaration som pdf-fil. 

  • Du som inte har digital brevlåda får en pappersdeklaration skickad hem till dig nån gång mellan den 15:e mars och 15:e april.

  • E-tjänsten Inkomstdeklaration 1 öppnar den 19:e mars. Du kan deklarera digitalt med hjälp av din e-legitimation oavsett om du har fått din deklaration digitalt eller på papper.

  • Sista dagen att deklarera är den 2 maj 

 

Se alla viktiga datum på Skatteverkets hemsida

Valutaomräkning

I den svenska deklarationen ska alla uppgifter anges i svenska kronor.
Använd valutakursen på utbetalningsdagen, eller Riksbankens genomsnittskurs för 2023 (1 DKK = 1,5403 SEK).

 

Hitta valutakurser på Riksbankens hemsida

Vanliga rubriker i den svenska deklarationen

Lön från Danmark

Om du arbetat och betalat skatt på din lön i Danmark ska du normalt inte betala skatt på samma lön i Sverige. Även om du inte ska betala skatt på lönen i Sverige ska du kryssa i att du haft utlandsinkomster under avsnitt 17, Övriga upplysningar. Under ”Övrigt” lämnar du uppgift om typ av inkomst – (till exempel lön + arbetsgivarens namn, från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Sygedagpeng, barseldagpeng eller a-kassa från Danmark

Har du fått danska socialförsäkringsersättningar som sjuk- eller föräldrapenning (dagpenge) från Udbetaling Danmark, dansk a-kassa osv? Dessa beskattas både i Sverige och i Danmark.

Obs! Du blir inte dubbelbeskattad, utan en avräknings sker mellan länderna. 

Räkna om bruttobeloppet till svenska kronor och fyll i det i ruta 1.5 på inkomstdeklarationen. 

Kryssa i under avsnitt 17 ”Övriga upplysningar ” att du haft inkomst från utlandet. Om du betalt skatt på inkomsten i Danmark kryssar du även i ”Jag begär avräkning för utländsk skatt”.

Under ”Övrigt” lämnar du uppgift om typ av inkomst, t ex barsel från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Pensionsutbetalningar från Danmark

Från och med mars 2024 kommer du som får pension från Danmark att kunna se dina pensionsinkomster på ”Mina sidor” på skatteverket.se.

Du som får pension från Danmark ska oftast beskattas för detta även i Sverige. Du behöver själv ta upp pensionsinkomsterna i din svenska inkomstdeklaration.  Du räknar om inkomsterna till svenska kronor och fyller i beloppet i rätt ruta (1.3 eller 1.4). 

Ta gärna hjälp av e-tjänsten Räkna om utländska tjänsteinkomster på skatteverket.se

Räkna om utländska tjänsteinkomster på skatteverket.se

 

Obs! Du blir inte dubbelbeskattad, utan en avräknings görs mellan länderna. 

Om du även betalat dansk skatt för pensionerna, ska du kryssa i rutan ”Jag begär avräkning för utländsk skatt” vid Övriga upplysningar. Ange hur mycket skatt du har betalat i Danmark omräknat i svenska kronor.

Läs mer om hur du deklarerar utländsk lön och pension i Sverige

Avkastningsskatt på danska pensionsordningar

Du som bor i Sverige och har rätt till dansk tjänstepension i form av rateforsikring eller kapitalforsikring i din anställning i Danmark, ska du redovisa värdet av försäkringen som underlag för avkastningsskatt i din inkomstdeklaration (ruta 9.1 eller ruta 9.2).

Du kan läsa mer om hur du redovisar och räknar fram ett underlag för avkastningsskatt på Skatteverkets hemsida.

Läs mer om avkastningsskatt på skatteverket.se

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Hjälp med årsopgørelsen

Skatteverket på Øresunddirekt hjälper med att besvara frågor om danska årsopgørelsen och den svenska deklaration.

Ring 040 17 64 00, eller besök oss på informationscentret i Malmö!

Vi stöds av