Vägledning till svenska deklarationen om du jobbar i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-15
Jobbar du i Danmark och bor i Sverige ska du deklarera skatt både i Danmark och i Sverige. Här finner du information om vad du som gränspendlare behöver ta upp i den svenska deklarationen, och hur du hanterar deklarationen om du jobbat på distans.
Skriv ut

Skatterättslig hemvist och deklaration i Sverige

Du som bor i Sverige och har inkomster från Danmark behöver utöver danska årsopgørelsen också deklarera i Sverige, eftersom det är din skatterättsliga hemvist. 

Många tror att skatterättslig hemvist har att göra med var du jobbar och huvudsakligen betalar din skatt, men så är det inte. Din skatterättsliga hemvist är vanligen i landet där du bor. Även om du jobbar heltid i Danmark och betalar skatt på din inkomst där, ska du också deklarera i Sverige. Som bosatt i Sverige är du nämligen obegränsat skattskyldig.

Det betyder att du ska uppge alla dina inkomster från hela världen i den svenska deklarationen, oavsett om du redan betalat skatt för dem i ett annat land eller inte. Din lön från Danmark undantas vanligtvis – men inte alltid – från svensk skatt. Kapitalinkomster beskattas däremot i Sverige.

Läs mer om hur du deklarerar några vanliga inkomsttyper när du bor i Sverige och arbetar i Danmark längre ner i denna artikel.

Har du arbetat på distans under 2023?

Om du har arbetat på distans, t ex hemifrån under 2023, kan det vara så att din lön från Danmark ska beskattas i Sverige.

Som anställd hos en privat dansk arbetsgivare gäller Öresundsavtalet, vilket betyder att du betalar skatt på din lön i det huvudsakliga arbetslandet Danmark om du arbetat där minst hälften av arbetsdagarna under en tremånadersperiod, och resten av tiden i din bostad i Sverige eller på tillfälliga tjänsteresor. Observera att semesterdagar, belönade sjukdagar och del av arbetsdag i Danmark räknas som hela arbetsdagar i Danmark. Om du inte uppfyller kravet på mer än 50 % arbete i Danmark gäller inte Öresundsavtalet för dig.

Du behöver då räkna ut en fördelning av lönen utifrån antalet aktiva arbetsdagar i Danmark respektive Sverige under perioden du inte omfattades av Öresundsavtalet. I denna period kommer nämligen lönen för arbetsdagarna i Danmark beskattas i Danmark, och lönen för arbetsdagar i Sverige och på tjänsteresor i andra länder än Danmark beskattas i Sverige.

Läs mer i vår artikel om distansarbete när du jobbar i Danmark

 

Läs mer om att bo i Sverige och arbeta i Danmark samt Öresundsavtalet på skat.dk

 

Använd Skattestyrelsens hjälpverktyg för att räkna ut fördelning av arbetsdagar (xls)

 

Läs mer om Öresundsavtalet på Skatteverkets hemsida

 

 

Om du är anställd av en offentlig dansk arbetsgivare gäller inte Öresundsavtalet för dig. Har du arbetat hemma i Sverige ska du fördela lönen utifrån faktisk arbetstid i Danmark respektive Sverige. Det innebär att du beskattas i Danmark för de dagar du befunnit dig på plats i Danmark och i Sverige för dina distansarbetsdagar.

Du behöver räkna ut en fördelning av lönen utifrån aktiv arbetstid i respektive land.

Du kan räkna ut totala antalet arbetsdagar under året, och hur många dagar av dessa du arbetat i Danmark respektive Sverige. Dela antalet arbetsdagar i Sverige med totala antalet arbetsdagar, och multiplicera det med årslönen. Du har nu räknat fram lönen som avser arbete utfört i Sverige.

Eftersom du inte ska beskattas för distansarbetsdagarna i Danmark, innebär detta att du måste justera inkomsten i den danska årsopgørelsen. Mer information hittar du i vår ”Vägledning till den danska deklarationen”.

Läs mer om skatt för gränspendlare med offentlig arbetsgivare på Skattestyrelsens hemsida

 

Läs mer i vår Vägledning till den danska deklarationen

Viktiga datum i Sverige 2024
 • Du kan logga in på skatteverket.se och se din deklaration nån gång mellan den 4:e och 8:e mars. Har du en digital brevlåda får du också din deklaration som pdf-fil. 

 • Du som inte har digital brevlåda får en pappersdeklaration skickad hem till dig nån gång mellan den 15:e mars och 15:e april.

 • E-tjänsten Inkomstdeklaration 1 öppnar den 19:e mars. Du kan deklarera digitalt med hjälp av din e-legitimation oavsett om du har fått din deklaration digitalt eller på papper.

 • Sista dagen att deklarera är den 2 maj 

 

Se alla viktiga datum på Skatteverkets hemsida

Valutaomräkning

I den svenska deklarationen ska alla uppgifter anges i svenska kronor.
Använd valutakursen på utbetalningsdagen, eller Riksbankens genomsnittskurs för 2023 (1 DKK = 1,5403 SEK).

Hitta valutakurser på Riksbankens hemsida

Vanliga rubriker i den svenska deklarationen

Lön från Danmark som inte ska beskattas i Sverige

Om du arbetat på plats i Danmark och betalat skatt på din lön där ska du normalt inte betala skatt på samma lön i Sverige. Inkomsten undantas nämligen från svensk skatt enligt skatteavtal. Andra regler gäller för bland annat artister och flygande personal –läs mer under Lön från Danmark som ska beskattas i Sverige.

Även om du inte ska betala skatt på lönen i Sverige ska du kryssa i att du haft utlandsinkomster under avsnitt 17, Övriga upplysningar. 

Under ”Övrigt” lämnar du uppgift om:

 • typ av inkomst, dvs lön + arbetsgivarens namn

 • vilket land inkomsten kommer från

 • i vilket land arbetet har utförts

 • inkomstens storlek i DKK och omräknat till SEK

 • om inkomsten är skattebefriad i Sverige t ex för att du arbetat på plats i Danmark i enlighet med Öresundsavtalet.

Lön från Danmark som ska beskattas i Sverige

Det finns några situationer då din lön och förmåner från Danmark ska beskattas i Sverige. Så är fallet om du arbetat t ex som artist, eller som flygande personal.
Så är också fallet om du arbetat i Sverige för din danska arbetsgivares räkning och Öresundsavtalet inte är tillämpligt. Läs mer om hur du räknar ut korrekt inkomst under rubriken Har du arbetat på distans?

Omräkna först inkomsten som ska beskattas i Sverige till svenska kronor.

Om du tillhör dansk socialförsäkring, ska du ta upp inkomsten omräknat till SEK i ruta 1.5 Andra pensionsgrundande inkomster. Om du tillhör svensk socialförsäkring, ska du ta upp inkomsten i ruta 1.1. Lön förmåner, sjukpenning m.m.

I ruta 17 Övriga upplysningar kryssar du i att du haft inkomst från utlandet.

I rutan Övrigt lämnar du en förklaring över inkomsten.  

Ange:

 • typ av inkomst + arbetsgivarens namn

 • vilket land inkomsten kommer från

 • inkomstens storlek i DKK och omräknat till SEK

 • var arbetet har utförts. Om du arbetat både i Danmark och Sverige för samma arbetsgivare, ange även totala antalet arbetsdagar + hur många dagar du arbetat i Danmark respektive i Sverige.

 

Du som arbetat som artist och som beskattats även i Danmark ska även kryssa i att du begär avräkning för utländsk skatt. Ange hur mycket skatt du betalat för inkomsten i Danmark.

OBS! Om du har en arbetsgivaradministrerad pensionsordning i Danmark behöver du i vissa fall inkludera både arbetsgivarens och din egen avsättning till tjänstepensionen i underlaget för skattepliktig lön i den svenska deklarationen. Så är det exempelvis om den danska tjänstepensionen klassificeras som en kapitalförsäkring i Sverige (till exempel 53 A-forsikring). Om du känner dig osäker på vilket belopp du ska ta upp i deklarationen, ska du förklara detta under Övriga upplysningar.

Mer information om den svenska deklarationen hittar du i Skatteverkets deklarationsguide.

Se Skatteverkets guide för dig som bor i Sverige och arbetar i Danmark

 

Sygedagpeng, barseldagpeng eller a-kassa från Danmark

Har du fått danska socialförsäkringsersättningar som sjuk- eller föräldrapenning (dagpenge) från Udbetaling Danmark, eller dansk a-kassa? Dessa beskattas både i Sverige och i Danmark, och du får avräkning för den danska skatten i den svenska beskattningen.

Räkna om bruttobeloppet till svenska kronor och fyll i det i ruta 1.5 ”Andra inkomster som inte är pensionsgrundande”.

Kryssa i under avsnitt 17 ”Övriga upplysningar” att du haft inkomst från utlandet. Om du betalt skatt på inkomsten i Danmark kryssar du även i ”Jag begär avräkning för utländsk skatt”.

Under ”Övrigt” lämnar du uppgift om typ av inkomst, t ex barsel från Danmark, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i DKK och omräknat till SEK. Om du inte vet hur mycket den slutliga danska skatten uppgår till vid deklarationsinlämnandet får du uppge detta på deklarationen och komplettera din deklaration så fort du vet beloppet.

Pensionsutbetalningar från Danmark

Från och med mars 2024 kommer du som får pension från Danmark att kunna se dina pensionsinkomster på ”Mina sidor” på skatteverket.se. De finns också med i Specifikation till Inkomstdeklaration 1, som följer med din deklaration. 

Du som får pension från Danmark ska oftast beskattas för detta även i Sverige. Du behöver själv ta upp pensionsinkomsterna i din svenska inkomstdeklaration.  Du räknar om inkomsterna till svenska kronor och fyller i beloppet i antingen ruta 1.3 för folkepension, ATP och arbetsmarknadspension eller 1.4 för privat pension. 

Ta gärna hjälp av e-tjänsten Räkna om utländska tjänsteinkomster på skatteverket.se.

Räkna om utländska tjänsteinkomster på skatteverket.se

 

 

Om du även betalat dansk skatt för pensionerna, ska du kryssa i rutan ”Jag begär avräkning för utländsk skatt” vid Övriga upplysningar. Ange hur mycket skatt du har betalat i Danmark omräknat i svenska kronor. Du kommer att få avräkning för den danska skatten upp till det beloppet som motsvarar den svenska skatten som tas ut på dina danska pensionsinkomster.

Om du inte vet hur mycket den danska slutliga skatten uppgår till vid deklarationsinlämnandet får du uppge detta på deklarationen och komplettera din deklaration så fort du vet beloppet.

Läs mer om hur pension från Danmark beskattas i Sverige på skatteverket.se

 

Läs mer om hur du deklarerar utländsk lön och pension i Sverige på skatteverket.se

Avkastningsskatt på danska pensionsordningar

Du som bor i Sverige och har rätt till dansk tjänstepension i form av rateforsikring eller kapitalforsikring, ska redovisa värdet av försäkringen som underlag för avkastningsskatt i din inkomstdeklaration (ruta 9.1 eller ruta 9.2).

Du kan läsa mer om hur du redovisar och räknar fram ett underlag för avkastningsskatt på Skatteverkets webbplats.

Läs mer om avkastningsskatt på skatteverket.se

 

Har du betalat PAL-skatt i Danmark för din försäkring har du rätt till nedsättning av den svenska avkastningsskatten – lämna upplysningar om detta i din inkomstdeklaration.

Ränteinkomster

Du som bor i Sverige ska deklarera dina ränteinkomster i Sverige. Om du haft ränteinkomster från en dansk bank, behöver du därför lägga till inkomsten, omräknad till SEK, i ruta 7.2.
Lämna en förklaring under Övriga upplysningar.
Du kommer inte att beskattas för ränteinkomsten i Danmark.

Andra kapitalinkomster

Du som bor i Sverige betalar skatt på alla kapitalinkomster i Sverige. Detta gäller till exempel aktieinkomster och inkomst från uthyrning och försäljning av privatbostad.

På utdelningar från danska aktier har Danmark rätt att ta ut högst 15 procent skatt. Kryssa i att du begär avräkning och ange hur mycket skatt du betalat i Danmark.

Mer information om hur du deklarerar kapitalinkomster hittar du på skatteverket.se.

Ränteutgifter

Du som bor i Sverige är obegränsat skattskyldig, och du har då rätt att göra avdrag för dina ränteutgifter i svensk beskattning även om du skulle välja att använda de danska gränsgångarreglerna och göra avdrag för ränteutgifterna i den danska årsopgorelsen.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!
Relaterat innehåll

Hjälp med årsopgørelsen

Skatteverket på Øresunddirekt hjälper med att besvara frågor om danska årsopgørelsen och den svenska deklaration.

Ring 040 17 64 00, eller besök oss på informationscentret i Malmö!

Vi stöds av