Beskattning vid distansarbete för dig som bor i Sverige

Senast uppdaterad 2024-03-04
Arbetar du ibland hemifrån? Eller arbetar du helt och hållet på distans för din danska arbetsgivare? I denna artikel kan du läsa mer om skatt när du arbetar helt eller delvis på distans.
Skriv ut

Vad gäller om du arbetar på distans?

Huvudregeln är att du beskattas i Danmark om du arbetar på plats i Danmark, och i Sverige om du arbetar i Sverige. Du blir aldrig dubbelbeskattad. Om du arbetar i Danmark och lönen beskattas där, blir du inte beskattad för den i Sverige, men du behöver lämna information om dina utlandsinkomster i den svenska deklarationen.

Men om du arbetar på distans, till exempel hemma i Sverige eller på tjänsteresor i andra länder för din danska arbetsgivare, kan det vara så att lönen för just dessa dagar istället ska beskattas i Sverige. Det beror på om du arbetar för en privat eller en offentlig arbetsgivare, och i vilken utsträckning du arbetar i respektive land.

Läs mer om vad som gäller för dig nedan. Klicka på den rubrik som passar dig. 

 

För dig som är privatanställd

För dig som bor i Sverige och arbetspendlar till Danmark till ett arbete hos en privat dansk arbetsgivare gäller ett särskilt skatteavtal, Öresundsavtalet. Detta innebär att du beskattas för hela din lön i Danmark, under förutsättning att du arbetar tillräckligt stor del av din tid i det landet. För att förutsättningarna i Öresundsavtalet ska vara uppfyllda krävs bland annat att arbetet i Danmark utgör minst 50 procent av arbetstiden under varje tremånadersperiod. Övrig tid ska du arbeta i din bostad i Sverige eller på tillfälliga tjänsteresor i Sverige eller i andra länder. 

Vid beräkningen av tremånadersperioder ska du sätta antalet arbetsdagar i Danmark i förhållande till det totala antalet arbetsdagar under varje tremånadersperiod. Semesterdagar och sjukdagar räknas som arbetsdagar i Danmark. Arbete en del av dagen i Danmark räknas som en hel dag i Danmark. Tremånadersperioderna beräknas löpande och kan också börja innan och sluta efter årsskiftet. Om minst hälften av arbetsdagarna under en viss tremånadersperiod räknas som arbetsdagar i Danmark, ska lönen för hela tremånadersperioden beskattas endast i Danmark.

Du kan läsa mer om Öresundsavtalet och se exempel på hur ett ökat antal arbetsdagar i hemlandet under en tremånadersperiod påverkar dig som svensk Öresundspendlare.

 

Vad händer om du inte uppfyller förutsättningarna i Öresundsavtalet?

Om du arbetar i Sverige för din danska arbetsgivare i större omfattning eller på annat sätt än vad Öresundsavtalet tillåter, ska beskattningen av din lön och förmåner fördelas proportionerligt mellan Sverige och Danmark utifrån aktiv arbetstid i Danmark respektive Sverige (och eventuellt andra länder, vid t ex tjänsteresor).
Så kan vara fallet t ex om du under en period arbetar hemifrån mer än vad Öresundsavtalet tillåter, eller om du, när du arbetar i Sverige, gör det på annan plats än i bostaden eller på tillfälliga tjänsteresor.  

När Öresundsavtalet inte är tillämpligt, ska den delen av lönen som avser aktiva arbetsdagar i Danmark beskattas i Danmark, och lönen för arbetsdagarna i Sverige samt eventuella övriga länder beskattas i Sverige. Under rubriken ”Vad händer med preliminärskatten” nedan, kan du läsa mer om arbetsgivarens skyldighet att göra skatteavdrag i Sverige.

I vår guide Deklaration i Sverige” får du information om hur du deklarerar, när du ska betala skatt på din danska lön i Sverige.

 

Läs mer om skatt och distansarbete/hemarbetsdagar på Skatteverkets hemsida

 

Läs mer om skatt och distansarbete/hemarbetsdagar på Skattestyrelsens hemsida

 

Använd Skattestyrelsens hjälpverktyg för beskattning (xls)

För dig som är offentligt anställd

Om du bor i Sverige, arbetar helt eller delvis hemifrån och är offentligt anställd i Danmark, gäller inte Öresundsavtalet. I de allra flesta fall skattar du i Danmark för de dagar du arbetat där och i Sverige för övriga dagar, då du arbetat i Sverige eller andra länder (t ex tjänsteresa i utlandet). 

Det betyder att beskattningen av din lön och förmåner ska fördelas utifrån aktiv arbetstid i Danmark, respektive Sverige och övriga länder. Danmark kommer endast att beskatta den delen av lönen som avser arbetstiden på plats i Danmark.
Under rubriken ”Vad händer med preliminärskatten” nedan kan du läsa mer om arbetsgivarens skyldighet att göra skatteavdrag i Sverige.
I vår artikel "Deklarera i Sverige” får du information om hur du deklarerar, när du ska betala skatt på din danska lön i Sverige.

Läs mer om skatt för offentligt anställda på Skattestyrelsens hemsida

 

Läs mer i vår artikel Deklarera i Sverige

Vad händer med preliminärskatten?

En dansk arbetsgivare som har en anställd som arbetar i Sverige måste registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket, göra skatteavdrag med 30 procent på lönen för arbetsdagarna i Sverige och lämna arbetsgivardeklarationer till Skatteverket varje månad.

Om du arbetar delvis hemma i Sverige men ändå uppfyller förutsättningarna i Öresundsavtalet, kan du ansöka om skattebefrielse via e-tjänsten Jämkning på skatteverket.se. Logga in med ditt BankID och välj e-tjänsten för Jämkning. Välj det aktuella inkomståret och klicka på Ansök om fribeslut enligt Öresundsavtalet.

Om du har ett fribeslut enligt Öresundsavtalet, behöver din danska arbetsgivare inte registrera sig som arbetsgivare eller göra skatteavdrag på din lön för arbetsdagarna i Sverige. Fribeslutet gäller under hela inkomståret, så länge förutsättningarna för Öresundsavtalet är uppfyllda.

Om du däremot är offentligt anställd, eller har en privat arbetsgivare men arbetar i Danmark mindre än 50 procent under varje tremånadersperiod, ska din danska arbetsgivare registrera sig som arbetsgivare i Sverige och göra skatteavdrag på lönen för arbetsdagar i Sverige. Arbetsgivaren ska dra svensk preliminärskatt med antingen 30 procent av lönen, eller enligt beslut från Skatteverket. För att säkerställa att den preliminära skatten blir så nära den slutliga skatten som möjligt kan du skicka in en jämkningsansökan, där du tar upp lönen för arbetsdagarna i Sverige. Du får då ett beslut om vilken procentsats din arbetsgivare ska göra skatteavdrag med.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

 

Obs! Tipsa gärna din danska arbetsgivare om vår guide till skatteregler för anställda från Sverige.

Länk till guiden Skat for ansatte i eller fra Sverige 

 

 

Vad händer med socialförsäkringen?


Även socialförsäkringstillhörigheten påverkas av att du arbetar hemifrån. Var du är socialförsäkrad påverkar i sin tur om inkomsten ska vara pensionsgrundande i Sverige, och var arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter.

 

Läs vår artikel om socialförsäkringen vid arbete både i Sverige och i Danmark

 

Vad ska du tänka på som Öresundspendlare i förhållande till beskattning

  1. Om du är privatanställd och har för avsikt att arbeta på plats i Danmark minst 50 procent av arbetstiden under varje tremånadersperiod, och resten av tiden i din bostad i Sverige eller på tillfälliga tjänsteresor, ansöker du om skattebefrielse i e-tjänsten Jämkning på skatteverket.se.

  2. Håll koll på hur många dagar du arbetar hemma i Sverige och på tjänsteresor i andra länder än Danmark.

  3. Kontakta Skattestyrelsen för att justera din forskudsopgorelse om du arbetar i Sverige i sådan utsträckning att du ska beskattas i Sverige. Arbetsgivaren ska inte dra dansk preliminärskatt på dessa arbetsdagar i Sverige.

  4. När det är dags att deklarera, kan du använda hjälpverktyget som Skattestyrelsen publicerar årligen på sin hemsida, för att räkna ut om Öresundsavtalet gäller under hela året.
  5. Om Öresundsavtalet inte är tillämpligt under en period, eller under hela året, ska du under dessa perioder endast betala dansk skatt på den delen av lönen som avser arbetad tid i Danmark. Löneinkomsten i din danska deklaration ska då rättas.
    PÅ skat.dk hittar du instruktioner för hur du meddelar detta till Skattestyrelsen.  
    I den svenska deklarationen ska du ta upp till beskattning den delen av lönen som inte beskattas i Danmark. Läs mer i våra artiklar om Årsopgørelsen respektive svenska deklarationen.

  6. Arbetar du delvis i Sverige behöver du ansöka om ett A1-intyg från socialförsäkringsmyndigheterna. Om du ska vara socialförsäkrad i Sverige, ska hela din lön vara pensionsgrundande i Sverige, och din danska arbetsgivare ska betala svenska arbetsgivaravgifter.

 

Ansök om Jämkning på Skatteverkets hemsida

 

Använd Skattestyrelsens hjälpverktyg för beskattning (xls)

 

Läs vår artikel Vägledning till Årsopgørelsen

 

Läs vår artikel Deklarera i Sverige

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Har du upplevt ett gränshinder?

Øresunddirekt arbetar aktivt med att minimera gränshinder i Öresundsregionen. Hjälp oss med att inrapportera gränsproblem.

Vi stöds av