Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

ROT/RUT avdrag i Sverige och servicefradraget i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-09
Vi reder ut begreppen: vad gäller egentligen om du pendlar till ett arbete i Danmark - eller Sverige - och vill utnyttja ROT/RUT- avdraget eller det danska servicefradraget?
Skriv ut

Bor i Sverige - arbetar i Danmark

Rot- och rutavdrag är en skattereduktion som kräver att du betalar skatt i Sverige. När du bor i Sverige och arbetar i Danmark är du obegränsat skattskyldig i Sverige. Det betyder att du kommer få beviljad preliminär skattereduktion i fakturan. Om du arbetar heltid i Danmark och inte betalar någon skatt alls i Sverige, kommer du inte kunna få en slutlig skattereduktion i deklarationen. Då får du restskatt med summan av den preliminära skattereduktionen.

Om du betalar en del skatt i Sverige, kan du använda en e-tjänst på Skatteverkets hemsida för att uppskatta hur mycket rot- och rutavdrag du kan använda. Om du t ex har kapitalinkomster eller äger en fastighet i Sverige, betalar du svensk skatt som ger dig utrymme att nyttja rot- och rutavdrag. 

 

Använd Skatteverkets e-tjänst för rot- och rutavdrag

 

Regler för rot- och rutavdrag

 • du får nyttja sammanlagt högst 75.000 kronor i rot- och rutavdrag per år. Rotavdraget får maximalt vara 50.000 kronor per år.

 • om du ska nyttja rotavdrag ska du vara ägare till fastigheten där arbetet utförs 

 • reduktionen gäller bara arbetskostnad och inte inköpt material eller resekostnader

 • du kan anlita en hantverkare/person som är bosatt inom EU (vilket betyder att du också kan anlita en dansk hantverkare om det är lättast för dig)

 • det är alltid hantverkaren (utföraren) som begär utbetalning av Skatteverket gällande din preliminära skattereduktion. Du får den preliminära skattereduktionen genom att du bara betalar en del av arbetskostnaden i fakturan
   
 • hantverkaren får inte vara närstående till dig som köpare

 • det är du som köpare som är ytterst ansvarig för att ditt rot-eller rutavdrag ger rätt till reduktion –den slutliga skattereduktionen fastställs i inkomstdeklarationen

 • Det är krav på elektronisk betalning för att få rätt till rot- och rutavdrag. Elektronisk betalning är t ex betalning med kontokort, BankID/MitID eller Swish. Även inbetalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst går bra

 

 

Skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik

Skattereduktionen gäller för installation av solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som rot och rut. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

 

Delar du bostad med en make/maka eller sambo som arbetar i Sverige?

Om din slutliga skatt i Sverige inte räcker kan det vara fördelaktigt att ni som är makar eller sambor med gemensamt hushåll omfördelar rotavdraget eller rutavdraget mellan er. Varje person kan få beviljat sammanlagt rot- och rutavdrag med högst 75.000 kronor per person och år, varav rotavdraget får vara högst 50.000 kr per år.

 

Det danska servicefradraget - motsvarande rot- och rutavdrag

Om du beskattas enligt gränsgångarregeln kan du använda den danska motsvarigheten till rot- och rutavdrag: servicefradraget. Avdraget omfattar olika tjänster som t.ex. städning i hemmet, barnpassning och trädgårdsarbete. 

Under 2024 är avdrag upp till 6.900 DKK per person för tjänster i hemmet (6.600 DKK 2023).

 

 

Krav till dokumentation för gränsgångare

Som gränsgångare ska du kunna dokumentera arbetet med en faktura (från ett företag) eller en skriftligt uttalande från en privatperson. 

Dokumentationen ska innehålla upplysningar om:

 • Typen av arbete

 • Upplysning om lönutgifter

 • Leverantörens organisationsnummer (för ett företag)

 • Leverantörens personnummer eller motsvarande utländsk ID-identifikation samt namn och adress (för en person)

 • Datum då arbetet utfördes

 • Adressen där arbetet utfördes

 • Arbetet ska betalas elektroniskt och betalningen ska kunna dokumenteras med kontoutskrift eller kvitto på betalning

Läs mer om servicefradraget för gränspendlare på Skattestyrelsens webbplats, där du också kan se hela listan med godkända "ydelser" -arbete som godkänns.

 

Servicefradrag på Skattestyrelsens webbplats

 

Bor i Danmark - arbetar i Sverige

Alla som bor i Danmark har möjlighet att få servicefradraget. Det gäller också dig som börjat arbeta i Sverige och har all inkomst där. Om du väljer att använda servicefradraget; förs det över till din make/maka (sambeskattning) eller sparas till kommande år, när du eventuellt har inkomst i Danmark.

Om du som dansk arbetar och betalar skatt i Sverige, kan du vara berättigad till rot- och rutavdrag. Betalar du SINK-skatt kan du inte få någon skattereduktion. Om du väljer vanlig inkomstskatt i Sverige och minst 90 procent av dina totala förvärvsinkomster kommer från och beskattas i Sverige, har du möjlighet att nyttja rot- och rutavdraget.

 

Läs också vår artikel: Skatt när du bor i Danmark och pendlar till Sverige

 

Var uppmärksam på skillnaden mellan rot- och rutavdraget och det danska servicefradraget.

I Danmark får du göra ett avdrag i deklarationen mot din inkomst. Detta betyder att din totala skatt minskar med cirka 26% av avdraget. Exempel: är arbetslönen 9.000 DKK blir din skatt cirka 2.340 DKK lägre. 

I Sverige är rot- och rutavdraget utformat som en ren skattereduktion för 30 procent av kostnaden för ROT och 50 procent av kostnaden för RUT för utfört arbete. 

Exempel: Om arbetslönen för ROT är 9.000 SEK blir din svenska skatt 2.700 SEK lägre, om arbetslönen för RUT är 9.000 SEK blir din svenska skatt 4.500 SEK lägre. För att få rot- eller rutavdrag förutsätts att du har inkomster och betalar skatt i Sverige. 

 

Praktisk information

Hantverkaren kan begära utbetalning via e-tjänsten för rot- och rutavdrag. Där kan du logga in och se hur mycket rot- eller rutavdrag du har utnyttjat.

 

Skatteverkets e-tjänst för rot- och rutavdrag

 

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om vilka regler som gäller för rot- och rutavdraget. Här finns också information på engelska för hantverkaren.

 

Information om ROT/RUT på Skatteverkets webbplats

 

Mer information om servicefradraget hittar du på danska Skattestyrelsens webbplats.

 

Skattestyrelsen - servicefradrag

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av