Skatt när du bor i Danmark och pendlar till Sverige

Senast uppdaterad 2024-02-19
Om du har flyttat till Danmark men fortsätter att arbeta i Sverige så ska du betala svensk skatt på din lön.
Skriv ut

Bor i Danmark och jobbar i Sverige

Om du flyttat från Sverige till Danmark antas du vara obegränsat skattskyldig i Sverige i fem år från att du flyttat. Det betyder bl a att du ska göra en svensk inkomstdeklaration varje år. Om du uppfyller vissa krav kan du dock begära att bli begränsat skattskyldig redan tidigare. Som begränsat skattskyldig beskattas din lön, pension mm med SINK-skatt. SINK-skatten är 25%. 

 

Ansök om SINK skatt 

Personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige beskattas enligt SINK, om de inte valt beskattning enligt vanliga regler. SINK är en statlig bruttoskatt på löneinkomst och andra inkomster av tjänst. Dvs även pensioner, sjukpenning, föräldrapenning som en begränsat skattskyldig får från Sverige beskattas med SINK -om du inte valt vanlig inkomstbeskattning.

Det betyder att du fortfarande kan ha andra inkomster, exempelvis ränteinkomster, som istället ska beskattas i ditt bosättningsland Danmark.

SINK-skatten är på 25%, och du har inte rätt till några avdrag. Om du vill bli SINK-beskattad ska du lämna in en ansökan via Skatteverkets självbetjäning. Du kan också välja att betala vanlig svensk inkomstskatt i stället för SINK, detta gör du i samma SINK-ansökan. Om din arbetsgivare inte får något besked dras det en högre skatteprocent på din inkomst. Kom ihåg att ansöka på nytt varje år du bor i Danmark men arbetar i Sverige.

 

Ansök om SINK-skatt hos Skatteverket.se

 

Kontakta Skatteverket om du har frågor om din svenska beskattning.

 

Du ska uppfylla vissa krav för att få SINK-skatt

Var uppmärksam på att om du är bosatt i Sverige, flyttar till Danmark men arbetar kvar i Sverige, så finns det regler som gör att det inte alltid kan bli fråga om beskattning enligt SINK.

För SINK-skatt krävs att du anses bo utomlands och då kan du inte ha för nära anknytningar kvar till Sverige. Om du exempelvis har kvar, eller hyr ut din bostad i Sverige, är det en omständighet som gör att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Detsamma gäller om du har kvar betydande ekonomiska intressen, till exempel om du fortsätter driva ett svenskt företag. En tredje viktig anknytningsfaktor är om din make, maka eller minderåriga barn bor kvar i Sverige. 

 

Läs mer om anknytning till Sverige på Skatteverkets hemsida

 

Skatt i Danmark när bu bor i Danmark och arbetar i Sverige

När du bor i Danmark är du fullt skattepliktig där. Oavsett om du valt SINK-skatt eller vanliga svenska skatteregler, har du också din skatterättsliga hemvist i Danmark. Då behöver du lämna en upplysning om dina svenska inkomster i den danska årsopgorelsen. Om du arbetat i Sverige och tillhört den svenska socialförsäkringen ska du vanligtvis inte betala skatt i Danmark på samma inkomst. Är du socialförsäkrad i Danmark ska inkomsten tas med i beskattningen i Danmark och din danska skatt minskas med den skatt som du betalat i Sverige.

Har du andra typer av inkomster från Sverige, till exempel pension-, aktie- eller hyresinkomster, ska du ta upp även dessa i den danska årsopgorelsen. Du blir dock aldrig dubbelbeskattad – i det nordiska skatteavtalet finns regler för att ta bort dubbelbeskattningen. Kontakta Skattestyrelsen och Skatteverket för mer information.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av