Skatt när du bor i Danmark och pendlar till Sverige

Senast uppdaterad 2022-12-12
Om du har flyttat till Danmark men fortsätter att arbeta i Sverige så ska du betala svensk skatt.
Skriv ut

Bor i Danmark och jobbar i Sverige

Du kommer att vara begränsat skattskyldig i Sverige, vilket betyder att du kan ansöka om att betala en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, så kallad SINK-skatt. Den är på 25 procent och du har inte rätt till några avdrag.

Ansök om SINK skatt 

Personer som arbetar i Sverige men är bosatta i utlandet kan välja att beskattas efter SINK-reglerna. SINK är en statlig bruttoskatt på löninkomst, vilket betyder att du fortfarande kan ha andra inkomster, exempelvis ränteinkomster, som ska beskattas i ditt bosättningsland.

SINK-skatten är på 25%, och du har inte rätt till några avdrag. Om du vill bli SINK-beskattad ska du lämna in en ansökan till Skatteverket, på blankett SKV 4350 eller via Skatteverkets e-tjänst. Du kan också välja att betala vanlig svensk inkomstskatt i stället för SINK, detta gör du på samma blankett. Om din arbetsgivare inte får något besked dras det en högre skatteprocent på din inkomst. Kom ihåg att ansöka på nytt varje år du bor i Danmark men arbetar i Sverige.

Ansök om SINK-skatt hos Skatteverket.se

Kontakta Skatteverket om du har frågor om din svenska beskattning.

 

Du ska uppfylla vissa krav för att få SINK-skatt

Var uppmärksam på att om du är bosatt i Sverige, flyttar till Danmark men arbetar kvar i Sverige, så finns det regler som gör att det inte alltid kan bli fråga om beskattning enligt SINK.

För SINK-skatt krävs att du anses bo utomlands och då kan du inte ha för nära kopplingar kvar till Sverige. Om du exempelvis har kvar, eller hyr ut din bostad i Sverige, är det omständigheter som gör att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Detsamma gäller om du har kvar betydande ekonomiska intressen, som typiskt gäller om du fortsätter driva ett svenskt företag. Är du osäker på din egen situation så kan du kontakta Skatteverket för mer information. 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av