Dansk a-kassa - om du bor i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-05
Ersättningen från a-kassan är generellt högre i Danmark än i Sverige. Kraven för ersättning är någorlunda de samma, däremot finns det i Danmark ingen grundersättning på samma sätt som i Sverige.
Skriv ut

Krav för ersättning från dansk a-kassa

  • Ett års medlemskap i en a-kassa om du som heltidsförsäkrad uppfyller inkomstkravet på 263.232 DKK (2024) under de senaste tre åren. Beloppet justeras årligen. Du kan max tillgodoräkna dig 20.359 DKK (2024) per månad.

  • Är du deltidsförsäkrad så ska du istället ha tjänat minst 175.488 DKR (2024) under samma period. Du får maximalt tillgodoräkna dig 13.573 DKR (2024).

  • Du ska vara anmäld som arbetssökande på danska arbetsförmedlingen.

  • Du ska anmäla dig hos danska arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  • Du ska vara aktivt arbetssökande och ha möjlighet att ta de arbeten som erbjuds dig.

 

A-kassa för nyutbildade

Om du funderar på att bli medlem i en dansk a-kassa efter att du avslutat din danska utbildning, ska du vara uppmärksam på att du endast kan bli medlem om du haft officiell adress i Danmark direkt före du påbörjade din utbildning.

De flesta danska a-kassor erbjuder gratis medlemskap under tiden man studerar.

Om man har varit medlem i minst ett år innan utbildningen är avslutad är man berättigad till dagpenning från och med dagen efter, annars gäller en månads karens. Nyutbildade från svenska utbildningar omfattas emellertid inte av dessa regler. För dig med svensk utbildning krävs att du har fått arbete innan du kan gå med i en dansk a-kassa.

 

Hur mycket kan man få i ersättning från danska a-kassor?

En fulltidsförsäkrad medlem kan erhålla upp till 19.351 DKR (2022) per månad. En deltidsförsäkrad kan istället erhålla upp till 12.901 DKR (2022) per månad. Nyexaminerade får ett fast belopp beroende på om de har försörjningsplikt eller ej. 

Beloppet beräknas utifrån de 12 bäst betalda månaderna under de senaste 24 månaderna.

Dagpengen betalas ut den sista vardagen i månaden. Som arbetssökande mottagare av dagpenning ska man fylla i ett dagpenningkort ca en vecka före månadens slut.

För mer information besök danske a-kassers webbplats

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av