Danskt anställningsavtal

Senast uppdaterad 2024-03-05
Få en kort inblick i vad som bör ingå i ett danskt anställningsavtal och tips om löneförhandling. Ibland skrivs anställningsavtalen i Danmark mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, utan inblandning av fackförbund.
Skriv ut

Ditt danska anställningsavtal

Är du offentligt anställd så regleras ditt anställningsavtal nästan alltid av fackliga avtal. Däremot är det inte lika vanligt i den privata sektorn. Men även om din arbetsgivare inte är bunden till kollektivavtal, så finns det alltid ett par generella lagar som denne måste hålla sig till; som arbetsmiljölagen, semesterlagen, lagen om likabehandling och sjukpenningslagen. Du hittar hela listan på Beskæftigelsesministeriets webbplats.

Var noga med att läsa igenom vad som står i ditt kontrakt. Många företag i Danmark står utanför kollektivavtal och funktionærloven.

 

Se hela listan på Beskæftigelsesministeriets webbplats

 

Detta ska som minimum ingå i danska anställningsavtalet

  • Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress
  • Adressen till arbetsplatsen
  • Din titel eller beskrivning av arbetsuppgifter
  • Datum då anställningen påbörjas och ev. slutdatum vid projektanställning 
  • Den anställdes rättigheter - t.ex. om det utbetalas lön under semester
  • Regler som varsel för uppsägning
  • Lön, tillägg, pension tid för utbetalning
  • Arbetstider (dagliga eller veckovis) samt eventuella avtal för övertidsarbete
  • Angivande av gällande kollektivavtal eller andra överenskommelser
  • Andra viktiga faktorer som kan påverka anställningsförhållandet

 

Fackliga avtal

Precis som i Sverige är avtalsförhandlingarna decentraliserade i Danmark, vilket betyder att de förs utan inblandning av regering och folketing. Man förhandlar enbart mellan arbetsmarknadens parter i de enskilda branscherna. Som utgångspunkt ska arbetsgivaren också följa avtalets regler när det gäller eventuellt icke organiserade medarbetare.

De flesta avtal löper på mellan ett och fyra år. Därefter inleds nya avtalsförhandlingar. 

 

Funktionærloven

Många som arbetar i Danmark är anställda utifrån den danska funktionærloven. Funktionærloven innehåller, liksom ett kollektivavtal, lagar kring anställningsförhållandet när det gäller bland annat uppsägning, sjukdom, föräldraledighet samt konkurrens- och kundklausuler.

Yrkesgrupper som är anställda utifrån funktionærloven är bland annat personer som arbetar inom handel och kontor, kvalificerade tekniska yrken, anställda som utför kliniskt arbete eller anställda i en ledarposition. Hör med din arbetsgivare eller fackförbund om du är anställd utifrån funktionærloven.

 

Läs mer om Funktionærloven på retsinformation.dk 

 

Förhandla lön i Danmark

Din lön kan fastställas på olika sätt. Dels individuellt, mellan dig och din arbetsgivare, dels kollektivt genom avtal med ditt fackförbund.

Det finns andra sätt att förhandla på än med enbart rena kronor och ören. Många arbetsgivare är vana att erbjuda förmåner av olika slag som ett komplement till lönerna. Hör med din arbetsgivare, samt eventuellt ditt fackförbund, vilka möjligheter - utöver månadslön - som ges på arbetsplatsen.

 

Läs mer i vår artikel: Lön i Danmark 

 

37 timmars arbetsvecka - heltid i Danmark

Arbetsplatsens avtal sätter alltså standarden för lön, arbetstid och övriga anställningsvillkor. Arbetstiden i Danmark är lägre än i Sverige, en heltidstjänst är 37 timmar/vecka, och ibland ingår lunchpausen. Vid skiftarbete och fast nattarbete är arbetstiden något kortare. Arbetstiden får max vara 48 timmar per vecka inklusive övertid.

 

Arbete i både Danmark och Sverige

Du ska vara uppmärksam på att ditt danska anställningskontrakt kan komma att innehålla en punkt som rör arbete i två länder. Du skriver då under på att du inte får ta ett deltidsarbete i Sverige, samtidigt som du är anställd i Danmark. Den danska arbetsgivaren kan underställas svensk socialförsäkringslag om du också arbetar i Sverige, och behöva betala svenska arbetsgivaravgifter på din lön - en utgift som denne inte är intresserad av.

 

Läs mer i vår artikel Socialförsäkring när du arbetar i två länder

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista: Fått jobb i Danmark – detta ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark?

I vår checklista kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.

 

Vi stöds av