Semester när du jobbar i Danmark

Om du jobbar i Danmark omfattas du av den danska semesterlagstiftningen - ferieloven. Du har rätt till fem veckors semester. Men rätten till semester betyder inte att du automatiskt har rätt att få lön under semestern. Semesterlagen är en så kallad minimilag - du kan alltid avtala något bättre än det semesterlagen säger, men aldrig något sämre.
Skriv ut

En ny dansk semesterlag

I Sverige tjänar man in till sin semester löpande, men i Danmark har man traditionellt kunnat ta ut semester först efter att ha tjänat in semesterdagarna under ett år. Under 2019 introduceras en ny semesterlag som betyder att semesterlagen i Danmark mer kommer att likna den i Sverige. Innan den nya lagen träder i kraft den 1 september 2020, tillämpas övergångsregler.

 

Den nuvarande semesterlagen

Den nuvarande danska semesterlagen ger dig rätt till 25 dagars semester om året (fem veckor). Semestern tjänas in under kalenderåret som löper från 1:a januari till och med 31:e december. Semestern som du har tjänat in under kalenderåret ska du ta ut under nästkommande semesterår. Semesteråret löper från 1 maj till och med 30 april. Det kan därmed gå upp till 16 månader, från semesterns intjänande innan semestern kan tas ut.

Du har rätt till tre veckors sammanhängande semester mellan 1 maj och 30 september (huvudsemestern). Resten av semestern kan placeras hela året. Hur semestern placeras avtalas med arbetsgivaren. Har verksamheten semesterstängt eller ni inte kan komma överens, är det arbetsgivaren som gör semesterplaneringen. Om du har barn som går i skola ska arbetsgivaren så vitt det är möjligt, utifrån verksamhetens drift, ta hänsyn till att huvudsemestern hålls under ditt barns sommarlov. 

 

Den kommande semesterlagen

Med den nya semesterlagen tjänar löntagaren in och tar ut sin semester på samma tid över en period på 12 månader (semesteråret). Löntagaren har dock möjlighet att ta ut semestern i ytterligare 4 månader, så där är 16 månader man kan ta ut semestern på (semesteruttagssperioden). Det blir helt enkelt ökad flexibilitet.
Med en ny semesterordning kommer du som i dag tjäna in 2,08 semesterdagar per månad. Intjänade semesterdagar kommer att kunna tas us redan månaden efter att de är upptjänade.

 

Övergångsregler

Innan den nya semesterordningen träder i kraft införs en övergångsordning. Avsikten är att säkerställa att övergången mellan den nuvarande och den nya semesterordningen sker så smidigt som möjligt.

Den nya semesterordningen innebär att löntagaren kommer att ha intjänad semester som ännu inte är uttagen. Samtidigt kommer den enskilde vid övergångstidspunkten börja tjäna in ny semester som kan tas ut löpande i takt med att semestern tjänas in. Det betyder att en löntagare kommer att ha upp till två års betald semester (motsvarande tio veckor) första året med den nya ordningen.

Därför införs övergångsordningen för att säkerställa att semestermönstret i den nuvarande semesterordningen så vitt som möjligt upprätthålls under övergångsåret, samtidigt som löntagarna bevarar deras rätt till den semester de har tjänat in.

 

Vad innebär övergångsordningen?

Den nya semesterordningen träder i kraft den 1 september 2020. Semester som är intjänad under perioden den 1 september 2019 till den 31 augusti 2020 "fryses in" och kan inte tas ut eller utbetalas innan löntagaren lämnar arbetsmarknaden.

Det innebär att man med nuvarande semesterordning betalar ut det sista årets intjänade semester när man lämnar arbetsmarknaden. I stället kan löntagaren ta ut betald semester som är intjänad under den nya ordningen.

Härmed säkerställs att löntagaren kan ta ut upp till fem veckors betald semester under övergångsåret samtidigt som arbetsgivarna slipper betala ut upp till tio veckors semester på ett år.

Omsorgsdagar och feriefridagar

Det är arbetsgivarens plikt att betala ut semesterersättning och det är löntagarens plikt att ta ut den semester som semesterpengarna räcker till. På vissa arbetsplatser finns också avtal som ger rätt till så kallade omsorgsdagar och feriefridagar. Det är extra lediga dagar som du kan ta ut utöver dina semesterdagar. Hör med din arbetsgivare vilka avtal som gäller på din arbetsplats.

 

Hur tar man ut semester?

  • Du beställer dina semesterpengar, "feriepenge" genom att logga in med ditt NemID på borger.dk. Där kan du även se hur många semesterdagar du har tillgodo.
  • Om du saknar NemID kan du beställa din semesterersättning/feriepenge via en blankett på borger.dk.
  • Vissa arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen kan även vara anslutna till Feriefonden.
  • Vissa arbetsgivare administrerar själv din semester istället för Feriekonto.

Borger.dk

Direkt till blankett för beställning av feriepeng hos Borger.dk

 

Skaffa ett NemKonto - så att din semesterersättning kan betalas ut

Din semesterersättning/feriepengar ska som regel betalas in på ett danskt så kallat NemKonto. Ett NemKonto är ett av dina vanliga bankkonton, som främst det offentliga använder när de ska betala ut pengar till dig. Det kan vara om du får tillbaka på skatten, ska motta barnbidrag eller till exempel pension. Vill du upprätta ett NemKonto kan du fråga din danska bank eller läsa om hur det går till på nemkonto.dk

Nemkonto.dk

 

Semester - om du slutar jobba i Danmark

Om du som svensk inte längre vill jobba i Danmark, har du rätt att få ut de feriepenge du sparat och inte använt. I de flesta fall måste du själv kontakta Feriekonto, eftersom de inte automatiskt får adressupplysningar på personer som inte är folkbokförda i Danmark. På borger.dk kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Borger.dk - ferie

 

Bra att veta: Du ska komma ihåg att ansöka om feriepengarna senast 6 månader efter du slutat ditt arbete och evt. avanmält dig från folkeregistret. Annars kan du gå miste om dina feriepengar.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Helgdagar 2021 i Sverige och Danmark

I vår unika översikt kan du se vilka gemensamma helgdagar som firas i Sverige och Danmark 2021, och vilka som är specifika för respektive land.