Semester när du jobbar i Danmark

Senast uppdaterad 2020-01-30
Om du jobbar i Danmark omfattas du av den danska semesterlagstiftningen - ferieloven. Du har rätt till fem veckors semester. Men rätten till semester betyder inte att du automatiskt har rätt att få lön under semestern. Semesterlagen är en så kallad minimilag - du kan alltid avtala något bättre än det semesterlagen säger, men aldrig något sämre.
Skriv ut

Feriekonto

I Danmark är det vanligt att dina semesterdagar administreras av Feriekonto. Det finns även andra lösningar, kontakta din arbestgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.  

Läs mer på borger.dk

 

En ny dansk semesterlag

I Sverige tjänar man in till sin semester löpande, men i Danmark har man traditionellt kunnat ta ut semester först efter att ha tjänat in semesterdagarna under ett år. Under 2019 introduceras en ny semesterlag som betyder att semesterlagen i Danmark mer kommer att likna den i Sverige. Innan den nya lagen träder i kraft den 1 september 2020, tillämpas övergångsregler.

 

Den kommande semesterlagen

Med den nya semesterlagen som träder i kraft den 1 september 2020 tjänar löntagaren in och tar ut sin semester på samma tid över en period på 12 månader (semesteråret). Löntagaren har dock möjlighet att ta ut semestern i ytterligare 4 månader, så det är 16 månader man kan ta ut semestern på (semesteruttagssperioden). Det blir helt enkelt ökad flexibilitet.

Med en ny semesterordning kommer du som i dag tjäna in 2,08 semesterdagar per månad. Intjänade semesterdagar kommer att kunna tas ut redan månaden efter att de är upptjänade.

 

Övergångsregler mellan gammal och ny semesterlag

Innan den nya semesterordningen träder i kraft införs en övergångsordning. Avsikten är att säkerställa att övergången mellan den nuvarande och den nya semesterordningen sker så smidigt som möjligt.

Den nya semesterordningen innebär att löntagaren kommer att ha intjänad semester som ännu inte är uttagen. Samtidigt kommer den enskilde vid övergångstidspunkten börja tjäna in ny semester som kan tas ut löpande i takt med att semestern tjänas in. Det betyder att en löntagare kommer att ha upp till två års betald semester (motsvarande tio veckor) första året med den nya ordningen.

Övergångsordningen införs för att säkerställa att semestermönstret i den nuvarande semesterordningen så vitt som möjligt upprätthålls under övergångsåret, samtidigt som löntagarna bevarar deras rätt till den semester de har tjänat in.

 

Vad innebär övergångsordningen?

Den nya semesterordningen träder i kraft den 1 september 2020. Semester som är intjänad under perioden den 1 september 2019 till den 31 augusti 2020 "fryses in" och kan inte tas ut eller utbetalas innan löntagaren lämnar arbetsmarknaden.

Det innebär att man med nuvarande semesterordning betalar ut det sista årets intjänade semester när man lämnar arbetsmarknaden. Semesterersättningen för de ”infrysta” semesterdagarna hålls under tiden i en fond (”Lønmodtagernes Feriemidler”). Lönmottagaren tar istället ut betald semester som är intjänad under den nya ordningen. Detta kan komma att påverka hur du kan ta ut din semester sommaren 2020. 

Läs mer på borger.dk

Infrusen semesterersättning om du är bosatt i Sverige och har lämnat den danska arbetsmarknaden

Fonden betalar ut semesterersättning till löntagare som har lämnat den danska arbetsmarknaden om lönmotagaren varaktigt uppehåller sig utomlands. Löntagaren ska själv ansöka om ersättning.

Fonden är inte förpliktigad att betala ut de infrusna feriepengarna före den 1 oktober 2021 till löntagare som lämnar den danska arbetsmarknaden. Processen kring att ansöka om utbetalning är ännu inte fastställd. Den förväntas vara på plats i början av 2021.

Ansökan om utbetalning av infrusen semesterersättning

Som utgångspunkt är det löntagarens ansvar att dokumentera att man har varaktigt uppehåll i utlandet och att man har lämnat den danska arbetsmarknaden. Det ska vara tillräckligt att löntagaren kan dokumentera att man har varit bosatt i utlandet i sex månader utan uppehåll och att man inte har varit anställd i Danmark under denna tid. Som tidigare nämnt är ansökningsprocessen ännu inte fastställd utan förväntas vara godkänt i början av 2021.

Kan jag få mina infrysta feriepengar utbetalda under 2020?

Om du har tjänat in mindre än 8,4 semesterdagar för semesterperioden 1 maj till 30 augusti 2020 kan du söka om en förskottsbetalning 2020 (Ferieforskud).

Eftersom du tjänar 2,08 semesterdagar varje månad du är anställd kommer du ha tjänat in mindre än 8,4 semesterdagar om du har arbetat 4 månader eller mindre i perioden mellan den 1 januari och den 31 augusti 2019. Du kan då ansöka om förskottsbetalning från Feriefonden.

Mer information om förskottsbetalning (Ferieforskud) på borger.dk

Extra utbetalning av infrusna feriepengar på grund av covid-19-situationen

Danska Folketinget tog den 15 juni beslut om att en del av de infrusna feriepengarna ska betalas ut i förskott under oktober 2020. Detta för att stötta den danska ekonomin. Rutinerna för hur det ska gå till är inte fastställda. Vi bevakar det och uppdaterar artikeln efterhand som vi får information.

Läs mer på borger.dk

Den tidigare semesterlagen

Den tidigare danska semesterlagen ger dig rätt till 25 dagars semester om året (fem veckor). Semestern tjänas in under kalenderåret som löper från 1:a januari till och med 31:e december. Semestern som du har tjänat in under kalenderåret ska du ta ut under nästkommande semesterår. Semesteråret löper från 1 maj till och med 30 april. Det kan därmed gå upp till 16 månader, från semesterns intjänande innan semestern kan tas ut.

Du har rätt till tre veckors sammanhängande semester mellan 1 maj och 30 september (huvudsemestern). Resten av semestern kan placeras hela året. Hur semestern placeras avtalas med arbetsgivaren. De mest populära semesterveckorna i Danmark är vecka 29 och 30. Har verksamheten semesterstängt eller ni inte kan komma överens, är det arbetsgivaren som gör semesterplaneringen. Om du har barn som går i skola ska arbetsgivaren så vitt det är möjligt, utifrån verksamhetens drift, ta hänsyn till att huvudsemestern hålls under ditt barns sommarlov. 

Omsorgsdagar och feriefridagar

Det är arbetsgivarens plikt att betala ut semesterersättning och det är löntagarens plikt att ta ut den semester som semesterpengarna räcker till. På vissa arbetsplatser finns också avtal som ger rätt till så kallade omsorgsdagar och feriefridagar. Det är extra lediga dagar som du kan ta ut utöver dina semesterdagar. Hör med din arbetsgivare vilka avtal som gäller på din arbetsplats.

 

Hur tar man ut semester?

  • Du beställer dina semesterpengar, "feriepenge" genom att logga in med ditt NemID på borger.dk. Där kan du även se hur många semesterdagar du har tillgodo.
  • Om du saknar NemID kan du beställa din semesterersättning/feriepenge via en blankett på borger.dk.
  • Vissa arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen kan istället vara anslutna till Feriefonden.
  • Vissa arbetsgivare administrerar själv din semester istället för Feriekonto.

Borger.dk

Direkt till blankett för beställning av feriepeng hos Borger.dk

 

Skaffa ett NemKonto - så att din semesterersättning kan betalas ut

Din semesterersättning/feriepengar ska som regel betalas in på ett danskt så kallat NemKonto. Ett NemKonto är ett av dina vanliga bankkonton, som det offentliga använder när de ska betala ut pengar till dig. Det kan vara om du får tillbaka på skatten, ska motta barnbidrag eller till exempel pension. För att upprätta ett NemKonto, fråga din danska bank eller läs om hur det går till på nemkonto.dk

Nemkonto.dk

 

Semester - om du slutar jobba i Danmark

Om du som svensk inte längre vill jobba i Danmark, har du rätt att få ut de feriepenge du sparat och inte använt. I de flesta fall måste du själv kontakta Feriekonto, eftersom de inte automatiskt får adressupplysningar på personer som inte är folkbokförda i Danmark. På borger.dk kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Borger.dk - ferie

 

Viktigt: Du ska komma ihåg att ansöka om feriepengarna senast 6 månader efter du slutat ditt arbete och evt. avanmält dig från folkeregistret. Annars kan du gå miste om dina feriepengar.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Helgdagar 2021 i Sverige och Danmark

I vår unika översikt kan du se vilka gemensamma helgdagar som firas i Sverige och Danmark 2021, och vilka som är specifika för respektive land.

 

Vi stöds av