Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Semester när du jobbar i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-24
Om du jobbar i Danmark omfattas du av den danska semesterlagstiftningen - ferieloven. Du har rätt till fem veckors semester. Men rätten till semester betyder inte att du automatiskt har rätt att få lön under semestern. Semesterlagen är en så kallad minimilag - du kan alltid avtala något bättre än det semesterlagen säger, men aldrig något sämre.
Skriv ut

Feriekonto

I Danmark är det vanligt att dina semesterdagar administreras av Feriekonto. Det finns även andra lösningar, kontakta din arbestgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.  

 

Läs mer på borger.dk

 

Den danska semesterlagen

Enligt semesterlagen som trädde i kraft den 1 september 2020 tjänar löntagaren in och tar ut sin semester på samma tid över en period på 12 månader (semesteråret). Löntagaren har dock möjlighet att ta ut semestern i ytterligare 4 månader, så det är 16 månader man kan ta ut semestern på (semesteruttagssperioden). Man tjänar in 2,08 semesterdagar per månad. Intjänade semesterdagar kan man ta ut redan månaden efter att de är intjänade. 

Du har rätt till tre veckors sammanhängande semester mellan 1 maj och 30 september (huvudsemestern). Resten av semestern kan placeras hela året. Hur semestern placeras avtalas med arbetsgivaren. De mest populära semesterveckorna i Danmark är vecka 29 och 30. Har verksamheten semesterstängt eller ni inte kan komma överens, är det arbetsgivaren som gör semesterplaneringen. Om du har barn som går i skola ska arbetsgivaren så vitt det är möjligt, utifrån verksamhetens drift, ta hänsyn till att huvudsemestern hålls under ditt barns sommarlov. 

Övergångsregler mellan gammal och ny semesterlag

Innan den nya semesterordningen trädde i kraft infördes en övergångsordning. Avsikten var att övergången mellan den nuvarande och den nya semesterordningen skulle ske så smidigt som möjligt.

Den nya semesterordningen innebär att löntagaren kommer att ha intjänad semester som ännu inte är uttagen. Samtidigt kommer den enskilde vid övergångstidspunkten börja tjäna in ny semester som kan tas ut löpande i takt med att semestern tjänas in. Det betyder att en löntagare kommer att ha upp till två års betald semester (motsvarande tio veckor) första året med den nya ordningen.

För att lösa detta bestämdes det att den semester som intjänades under perioden 1 september 2019 till den 31 augusti 2020 ”fryses in” och kan inte tas ut eller utbetalas innan löntagaren lämnade arbetsmarknaden. Semesterersättningen för de ”infrysta” semesterdagarna hålls under tiden i en fond (”Lønmodtagernes Feriemidler”). Lönmottagaren tar istället ut betald semester som är intjänad under den nya ordningen.

 

Läs mer på borger.dk

Semesterersättning om du är bosatt i Sverige och har lämnat den danska arbetsmarknaden

Fonden betalar ut semesterersättning till löntagare som har lämnat den danska arbetsmarknaden om lönmotagaren varaktigt uppehåller sig utomlands. Löntagaren ska själv ansöka om ersättning.

Som utgångspunkt är det löntagarens ansvar att dokumentera att man har varaktigt uppehåll i utlandet och att man har lämnat den danska arbetsmarknaden. Det ska vara tillräckligt att löntagaren kan dokumentera att man har varit bosatt i utlandet i sex månader utan uppehåll och att man inte har varit anställd i Danmark under denna tid. 

 

Läs mer på borger.dk

Omsorgsdagar och feriefridagar

Det är arbetsgivarens plikt att betala ut semesterersättning och det är löntagarens plikt att ta ut den semester som semesterpengarna räcker till. På vissa arbetsplatser finns också avtal som ger rätt till så kallade omsorgsdagar och feriefridagar. Det är extra lediga dagar som du kan ta ut utöver dina semesterdagar. Hör med din arbetsgivare vilka avtal som gäller på din arbetsplats.

 

Hur tar man ut semester?

  • Du beställer dina semesterpengar, "feriepenge" genom att logga in med ditt MitID på borger.dk. Där kan du även se hur många semesterdagar du har tillgodo.
  • Om du saknar MitID kan du beställa din semesterersättning/feriepenge via en blankett på borger.dk.
  • Vissa arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen kan istället vara anslutna till Feriefonden.
  • Vissa arbetsgivare administrerar själv din semester istället för Feriekonto.

 

Borger.dk

 

Hitta blankett för beställning av feriepeng hos Borger.dk

 

Skaffa ett NemKonto - så att din semesterersättning kan betalas ut

Din semesterersättning/feriepengar ska som regel betalas in på ett danskt så kallat NemKonto. Ett NemKonto är ett av dina vanliga bankkonton, som det offentliga använder när de ska betala ut pengar till dig. Det kan vara om du får tillbaka på skatten, ska motta barnbidrag eller till exempel pension. För att upprätta ett NemKonto, fråga din danska bank eller läs om hur det går till på nemkonto.dk

 

Nemkonto.dk

 

Semester - om du slutar jobba i Danmark

Om du som svensk inte längre vill jobba i Danmark, har du rätt att få ut de feriepenge du sparat och inte använt. I de flesta fall måste du själv kontakta Feriekonto, eftersom de inte automatiskt får adressupplysningar på personer som inte är folkbokförda i Danmark. På borger.dk kan du läsa mer om hur du går tillväga.

 

Borger.dk - ferie

 

Viktigt: Du ska komma ihåg att ansöka om feriepengarna senast 6 månader efter du slutat ditt arbete och evt. avanmält dig från folkeregistret. Annars kan du gå miste om dina feriepengar.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Helgdagar 2023 i Sverige och Danmark

I vår översikt kan du se vilka gemensamma helgdagar som firas i Sverige och Danmark 2023, och vilka som är specifika för respektive land.

 

Vi stöds av