Lön i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-05
Flera faktorer påverkar vilken lön du får i Danmark. Det har till exempel betydelse om du är privat eller offentligt anställd. Löneförmåner och pensionsinbetalningar påverkar också hur attraktiv din lön är.
Skriv ut

Lön för offentligt anställda - enligt gällande avtal

Som offentligt anställd omfattas du av de avtal som gjorts mellan stat, region eller kommun, beroende på var du är anställd. Din lön består av en grundlön som bestäms centralt och beror på hur många år du har arbetat, så kallad ”anciennitet”. Till din grundlön kan olika tillägg komma. Tilläggen förhandlas lokalt på arbetsplatsen och beror på dina arbetsuppgifter och dina kvalifikationer. Förutom din lön får du också ett pensionstillägg. Storleken på pensionstillägget följer gällande avtal.

 

Lön för privat anställda - avtal eller individuell förhandling

Som privatanställd är din lön antingen individuell, d.v.s. baserad på en löneförhandling mellan dig och din arbetsgivare, eller baserad på avtal som gjorts mellan din fackförening och din arbetsplats. Även om ett sådant avtal finns kan det löna sig att få till en individuell förhandling. 

 

Pension

Observera att det är stora skillnader i pensionssystemen i Sverige och Danmark. Om din lön baseras på en individuell förhandling handlar det ofta om bruttolön, d.v.s. inklusive pension. Det är dock inte säkert att din arbetsplats har ett pensionsavtal. Undersök alltid om arbetsgivaren betalar in till din pension och hur stor andel det är fråga om. På så sätt kan du värdera om du själv måste betala in till din pension och hur det påverkar din lön.

 

Läs mer i vår artikel: Det danska pensionssystemet

 

Din sammanlagda lön

När du ska värdera din kommande lön är det viktigt att du tittar på det sammanlagda beloppet och att du vet vad som ingår när det gäller pension, tillägg och förmåner. Det är nämligen stora skillnader mellan Sverige och Danmark. Det är vanligare i Danmark att man själv t ex betalar in till sin pension, medan det ofta är kollektivavtalat i Sverige. Här är exempel på förmåner som kan ingå i den sammanlagda lönen:

  • Extra semesterdagar (alla har rätt till minimum fem veckor semester, men flera arbetsplatser erbjuder också extra så kallade ”feriefridage”)
  • Sjukförsäkring
  • Telefon, internet hemma
  • Lunch

 

Koll på din lön

Information om gällande avtal kan du ofta hitta på fackföreningarnas hemsidor.

Du kan också få en indikation om lönenivåerna genom att gå in på Jobindex hemsida, som är Danmarks största jobbportal. Där kan du jämföra din lön med andras genom att specificera titel, geografiskt område, ålder, utbildningsnivå och erfarenhet. Du kan också hitta information på lonstatistik.dk där personer själva lägger in hur mycket de har i lön.

Var uppmärksam på att din lön följer danska regler och inte påverkas av t ex valutakursen.

 

JobIndex - tjek din loen

 

Lonstatistik.dk 

 

Lönutbetalning i Danmark

För de flesta anställda i Danmark utbetalas lön på den sista vardagen i månaden. Det kan dock finnas undantag och därför är det viktigt att du undersöker detta hos din danska arbetsgivare.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista: Fått jobb i Danmark – detta ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark?

I vår checklista kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.

 

Vi stöds av