Det danska pensionssystemet

Senast uppdaterad 2024-01-29
Är du EU-medborgare och arbetar i Danmark tjänar du in dansk pension. Precis som i Sverige är den danska pensionen uppdelad på tre delar: en del är offentlig, en del styrs av arbetsmarknaden och en del är privat.
Skriv ut

Mindre pension från staten i Danmark

Som ny på den danska arbetsmarknaden, är det viktigt att veta att de olika delarna i det danska pensionssystemet inte ser ut som i Sverige. Den offentliga delen, den delen som staten står för, är betydligt mindre i Danmark än motsvarande i Sverige. Dessutom är det inte lika många danska arbetsgivare som betalar in till en så kallad arbetsmarknadspension, eller "firmapension" som den också kallas. Det är därför betydligt vanligare att man i Danmark har ett privat pensionssparande bredvid.

 

Offentlig pension - omfattar alla

Alla EU-medborgare som arbetar i Danmark omfattas av reglerna för den offentliga pensionen.

Den allmänna delen utgörs av:

  • folkepension 
  • förtidspension

Läs mer i våra artiklar:

 

Folkpension och tillägg

 

Förtidspension

 

Arbetsmarknadspension i Danmark - omfattar inte alla EU-medborgare

Tjänstepension i Danmark heter "arbejdsmarkedspension" och betalas normalt både av din arbetsgivare och av dig själv via din lön. Alla arbetstagare omfattas inte av arbetsmarknadspension, så det är viktigt att du undersöker vad som står i ditt anställningsavtal.

 

Efterlön - om man själv betalat in via sin a-kassa

I Danmark finns också en särskild pension som kallas efterlön. Alla omfattas inte av efterlön. För att få efterlön måste du ha varit medlem i en a-kassa och betalat efterlönsbidrag till denna.
Den danska efterlönen är en frivillig förtidspension, som du har möjlighet att ta ut fyra år innan du når din pensionsålder. Du måste uppfylla ett antal villkor för att ha rätt till efterlön, till exempel måste du vara med i en a-kassa, ha betalt efterlönsbidrag i 30 år och påbörjat betalningarna senast på din 30-årsdag.

 

Läs mer om efterløn på borger.dk

 

Privata pensionsförsäkringar

Precis som i Sverige finns också privata pensionsförsäkringar, som många tecknar som tillägg eller alternativ till arbetsmarknadspensionen.

 

Ytterligare information

Om du har frågor angående din pension ska du vända dig till Udbetaling Danmark. 

 

Kontaktupplysningar Udbetaling Danmark

 

Läs också vår artikel: FAQ Dansk pension

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Välkommen till informations­möte

Funderar du på hur du kan söka jobb eller jobba på andra sidan sundet? 

 

 

Vi stöds av