FAQ - frågor och svar om dansk pension

Senast uppdaterad 2024-01-29
Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om pension när du jobbar i Danmark. Läs svaren och se om du också får svar på dina frågor.
Skriv ut

Vilken är den största skillnaden mellan dansk och svensk pension?

Både i Sverige och Danmark är pensionen indelad i tre delar, en statlig del, en del som finansieras av arbetsgivaren samt en privat del. Den största skillnaden mellan det danska och det svenska systemet är storleken på de olika bitarna i pensionssystemet. Den svenska allmänna pensionen är mycket större än den danska medan man i Danmark ofta har ett större privat pensionssparande. Dessutom är det inte alla danska arbetsgivare som bidrar till sina anställdas pension via den så kallade arbetsmarknadspensionen.

 

Läs också vår artikel: Det danska pensionssytemet

 

Hur fungerar en dansk arbetsmarknadspension?

På många danska arbetsplatser har man ett pensionsavtal som går ut på att arbetsgivaren betalar 2/3 varpå du betalar resterande 1/3 av din bruttolön. Det är inte alla danska arbetsgivare som har ett pensionsavtal. Då kan du istället teckna ett individuellt avtal via din fackförening, bank eller själv kontakta en pensionskassa.

 

Vilka avdrag har jag rätt att göra för danskt privat pensionssparande?

I Danmark skiljer man på "alderspension", "ratepension" och "livsvarig livrente". En ratepension ger möjlighet till ett avdrag på 63.100 DKK årligen (2024). Det finns ingen gräns för hur mycket du kan betala in till en livslång livränta och inbetalningarna är avdragsgilla. En alderspension ger inte möjlighet till avdrag.

 

Läs mer om avdrag för pensionssparande på Skattestyrelsens webbplats

 

Hur ansöker jag om pension i Danmark när jag bor i Sverige?

Du får din pension utbetalad från det land där du har tjänat den. Det betyder alltså att Danmark betalar ut den pension som du har tjänat in vid arbete där. Däremot ska du ansöka om pensionen där du bor. Om du bor i Sverige så ska du ansöka om pension hos Pensionsmyndigheten, helst 6 månader innan du vill ha din första utbetalning. Var dock uppmärksam på att detta endast gäller den statliga pensionen. Om du har tjänat in arbetsmarknadspension i Danmark så ska du själv kontakta den eller de pensionskassor som du har sparat hos och meddela att du bor i Sverige.

 

Vad händer med min danska pension när jag slutar att jobba i Danmark?

Din danska folkepension sparas i Danmark tills att du uppnår pensionsålder. Du kan låta din arbejdsmarkedspension stå kvar i din danska pensionskassa tills du blir pensionär. I vissa fall kan du även få pengarna utbetalda på förhand. Vid en sådan situation påläggs du dock en avgift på 60 procent. Hör med din danska pensionskassa vilka möjligheter du har att ta ut ditt pensionskapital. Vanligtvis kan du inte överföra pensionssparandet till ett svenskt pensionssparande eftersom det räknas som att du har avslutat ditt danska sparande och därmed frigjort pengarna på förhand.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Välkommen till informations­möte

Funderar du på hur du kan söka jobb eller jobba på andra sidan sundet? 

 

 

Vi stöds av