Dansk arbetsmarknadspension

Senast uppdaterad 2024-01-29
Du omfattas inte automatiskt av det som i Danmark heter "arbejdsmarkedspension", vilken kan liknas med den svenska tjänstepensionen. Därför är det viktigt att undersöka vad som står i ditt anställningsavtal.
Skriv ut

Läs ditt anställningsavtal

Alla omfattas inte av tjänstepension (arbejdsmarkedspension) i Danmark. Det är dock ganska vanligt att det ingår i anställningsavtalet att arbetsgivaren står för en fast inbetalning till ett pensionsinstitut eller en pensionskassa. Undersök därför vilket avtal som gäller för just dig, på din arbetsplats. Man kan inte kräva att arbetsgivaren ska bidra till pensionssparandet, om det inte klart framgår av överenskommelsen. 

Ofta betalar både din arbetsgivare och du som anställd till arbejdsmarkedspensionen via en fast procentdel av din lön. Vilket pensionsinstitut arbetsgivaren betalar in till beror också på vilket avtal den anställde har med arbetsgivaren. Det kan också finnas villkor för att man ska bli antagen till pensionsuppgörelsen, t.ex. ålder, hälsa och hur många år man har arbetat. Villkoren ska framgå av ditt avtal.

 

Både arbetsgivare och arbetstagare betalar

Arbetsmarknadspensionen kan vara sammansatt av sparande, försäkringar eller grupplivsförsäkringar. Hur mycket av inbetalningarna som arbetsgivaren bidrar med varierar. Det är ganska vanligt att arbetsgivaren betalar 2/3 och löntagaren 1/3 av det samlade pensionsbidraget. Det händer dock att du själv måste stå för en större del.

 

Utbetalning av arbejdsmarkedspension när du jobbat i Danmark och bor i Sverige

När du kommer upp i pensionsåldern ska du själv kontakta din danska pensionskassa, eftersom de danska pensionskassorna inte automatiskt får besked om att du har uppnått pensionsåldern. Tänk på att det är bra att spara dokumentation som visar hos vilka arbetsgivare du har arbetat och under vilka perioder du var anställd.

 

Om du slutar arbeta i Danmark

Om du slutar att arbeta i Danmark och inte får pensionsbidrag från en dansk arbetsgivare längre, kan det vara bra att känna till att:

  • det går inte att överföra sparandet från en dansk arbetsmarknadspension till en tjänstepension i Sverige
  • vissa arbetsmarknadspensioner kan betalas ut i förväg mot en avgift
  • i samband med att du byter jobb inom Danmark kan du byta till ett annat danskt pensionsinstitut

 

Ytterligare upplysningar

Du kan få mer information från din fackförening, ditt pensionsinstitut eller en pensionskassa. 

 

Läs mer om arbejdsmarkedspension hos borger.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista: Fått jobb i Danmark – detta ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark?

I vår checklista kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.

 

Vi stöds av