Folkpension och tillägg

Senast uppdaterad 2024-01-29
Bor du i Sverige och är EU-medborgare har du rätt till dansk folkpension för de år du arbetat i Danmark, utan att vara dansk medborgare.
Skriv ut

Grundbelopp + tillägg = folkpension

En dansk folkpension består av ett grundbelopp och ett tillägg. Grundbeloppet är ett bidrag som nästan alla pensionärer får, och storleken är lite olika beroende på din situation. Tillägget bestäms av inkomsten. Följande tillägg finns att söka:

  • Personligt tillägg - kan sökas av den som är i en svår ekonomisk situation. Några fasta regler för vad som anses vara en svår ekonomisk situation finns dock inte utan avgörs från fall till fall.
  • Sjukvårds och läkemedelstillägg - ett så kallat "helbredstillæg" som du kan söka för vissa slags undersökningar och behandlingar hos tandläkare, fotvårdsspecialist, sjukgymnast, kiropraktor och psykolog. Detta tillägg ges endast till den som är särskilt dåligt ställd ekonomiskt. 
  • Bostadstillägg - som pensionär kan du få hjälp från kommunen till dina boendekostnader. Villkoren varierar beroende på vilken slags bostad du har. 
  • Värmetillägg - ett extra tillägg som ges till den som är särskilt dåligt ställd och som behöver hjälp att finansiera utgifter till värme och varmvatten.

 

Läs också vår artikel: Det danska pensionssystemet

 

Räkna ut din Folkepension på borger.dk

 

Ældrecheck - kompletterande pensionsbidrag

Om du mottar folkpension från Danmark så har du i vissa fall rätt till ett kompletterande pensionsbidrag från den danska staten. Det kallas ældrecheck  och ges till den som har en förmögenhet under ett visst belopp. Om du bor i Danmark får du bidraget automatiskt. Bor du i Sverige måste du ansöka om din ældrecheck hos Udbetaling Danmark.

 

Regler för att få dansk folkpension

Som medborgare i ett EU-land har du rätt till folkpension för de år du arbetat i Danmark, utan att vara dansk medborgare. Enligt huvudregeln gäller annars att man ska vara dansk medborgare och ha bott i Danmark i minst tre år, mellan 15 och 65-67 års ålder.

För att få full dansk folkpension måste du ha bott eller arbetat i Danmark i 40 år. Dessa 40 år måste ha infallit mellan 15 och 65-67-års ålder. Den som har bott eller arbetat i Danmark under kortare tid får nedsatt pension. Har du till exempel arbetat eller varit folkbokförd i Danmark under tio hela år, utbetalas pensionen som 10/40 av en hel dansk pension.

Mer information och ansökningsblanketter för folkpension finns på borger.dk.

 

Läs mer på borger.dk

 

Vem ska jag kontakta om jag har frågor om dansk folkpension?

Det är myndigheten Udbetaling Danmark som betalar ut folkepension, ældrecheck, värmetillägg och bostadstillägg. Därför ska du kontakta Udbetaling Danmark via borger.dk om du har frågor om dessa bidrag. 

 

Läs mer på borger.dk


Om det gäller frågor som rör personligt tillägg eller "helbredstillæg" (sjukvårds- och läkemedelstillägg) ska du, om du bor i Danmark, kontakta din kommun.

 

Regler för icke EU-medborgare

Icke EU-medborgare kan eventuellt ha rätt till folkpension för arbetsåren i Danmark, men det är inte garanterat.

 

Mer information om det hittar du på borger.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av