Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Medlem i dansk a-kassa - om du jobbar i Danmark och bor i Sverige

Senast uppdaterad 2024-03-05
Om du bor i Sverige, men börjar arbeta i Danmark, och vill vara arbetslöshetsförsäkrad, ska du vara medlem i en dansk a-kassa under tiden du arbetar i Danmark. Det är viktigt att du anmäler dig till en dansk a-kassa redan på din första arbetsdag.
Skriv ut

Både i Danmark och Sverige är det frivilligt att försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. A-kassan i Danmark är frivillig, men om du vill få a-kassa baserad på din lön så måste du vara medlem. 

Så länge du arbetar enbart i Danmark ska du aktivt gå med i en dansk a-kassa, om du vill omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Arbetar du däremot i flera länder kan andra regler gälla. Du bör i så fall kontakta Försäkringskassan för att utreda vilket lands lagstiftning du ska omfattas av.  

När du börjar arbeta i Danmark är det viktigt att du anmäler dig till en dansk a-kassa redan på din första arbetsdag - även om du redan är medlem av en svensk a-kassa. Det får nämligen inte bli något glapp i medlemskapet då man byter.

Du får göra skatteavdrag för avgift för medlemsskap i a-kassa.

Läs mer om danska a-kassor 

 

Här kan du se a-kassornas olika inriktningar och jämföra vilken dansk a-kassa som motsvarar din svenska a-kassa. 

Översikt danska a-kassor hos Danske A-kasser

 

Sök ersättning i Sverige - om du blir helt uppsagd från ditt arbete i Danmark

Blir du helt arbetslös så ska du enligt EU-regler ansöka om ersättning hos en svensk a-kassa. Som arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag. För att få inkomstrelaterad ersättning måste du ansöka om medlemskap i svensk a-kassa. Detta sker skriftligt på en blankett som du hittar på a-kassans hemsida. Det är viktigt att det inte blir något glapp i medlemskapet då du byter från dansk till svensk a-kassa! Detta p g a att det krävs minst 12 månaders sammanhängande medlemskap, antingen i dansk eller svensk a-kassa, för att ha rätt till inkomstbaserad ersättning.

Din skriftliga ansökan ska vara inkommen till din a-kassa senast samma månad som du vill bli medlem. På din ansökan ska du informera om att du varit "gränsarbetare".

 

Delvis uppsagd från jobb i Danmark

Om du får nedsatt arbetstid på grund av arbetsbrist, så att du fortsättningsvis jobbar deltid, så ska du istället kontakta danska Jobcenter och dansk a-kassa.

På borger.dk kan du läsa mer om Jobcenter och vart du ska vända dig

 

Viktigt! Efter arbete i Danmark, kontakta rätt a-kassa i Sverige

Du ska ansöka om medlemskap i den svenska a-kassa inom vars verksamhetsområde du senast arbetat, i detta fall i Danmark. Undantaget är Alfa-kassan som är öppen för alla yrkesgrupper. Förteckning över de svenska a-kassorna finns på Sverigesakassor.se. Är du osäker vilken a-kassa du ska tillhöra kan du alltid ringa en a-kassa och fråga.

Besök Sveriges a-kassors webbplats

 

Tänk på! Att när du som gränspendlare kontaktar en a-kassa i Sverige eller Danmark, ska du be om att få prata med deras EU-handläggare (EU-sagsbehandler).

Förbered din ansökan i god tid om du vet att du kommer bli arbetslös. Information om vilka blanketter du behöver kan du hitta på din a-kassas hemsida. Följ instruktionerna på blanketterna och var noggrann med de uppgifter du lämnar, annars riskerar du att det tar längre tid innan du kan få ersättning. Från din danska a-kassa behöver du ett intyg som heter "PD U1". Det är din danska a-kassa som utfärdar det. Ansökningsblankett för detta hittar du på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hemsida. Har du inte varit medlem i dansk a-kassa är det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i Danmark som också utfärdar intyget. Om du önskar hjälp att få intyget kan den svenska a-kassan hjälpa dig med det.

Blankett PDU1 på STARs webbplats

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av