Medlemskap i dansk fackförening

Senast uppdaterad 2024-03-05
Jobbar du i Danmark kan du, trots att du bor i Sverige, vara medlem i en dansk fackförening. Viktigt att veta är att en svensk fackförening inte kan hjälpa dig med dina danska arbetsvillkor.
Skriv ut

Normalt väljer du att bli medlem i en fackförening inom det yrkesområde som du tillhör. Arbetar du till exempel inom handelssektorn i huvudstadsområdet på dansk sida, kan du exempelvis kontakta HK Handel Hovedstaden. Det är en av de fackföreningar som sätter ramarna för arbetsvillkoren i butiker och inom grossistområdet. Innan du beslutar dig för vilken fackförening du ska välja är det alltid bra att undersöka vilka villkor de erbjuder sina medlemmar.
Innan du blir medlem av en fackförening, bör du ta reda på hur du får hjälp vid eventuell tvist, när du lämnar ditt arbete i Danmark och återgår till arbete i Sverige. Eftersom du då lämnar det danska systemet är det viktigt att veta att du även då kan få hjälp.

Du kan även undersöka om ditt nuvarande svenska fackförbund eventuellt erbjuder ett gästmedlemskap i motsvarande danska fackförbund. 

Notera att en svensk fackförening aldrig kan hjälpa dig i en situation som uppstår på den danska arbetsmarknaden. 

Du får göra skatteavdrag för avgift för medlemsskap i fackförening.

 

Facket kan hjälpa dig som är medlem

Om du funderar på om du ska bli medlem i en dansk fackförening eller inte, så finns det ett par saker som kan vara bra att överväga innan du beslutar dig. Om du skulle hamna i en tvist med din arbetsgivare och inte har stöd av en fackförening, så står du ganska ensam. Du kan självfallet alltid ta hjälp av en advokat, men det blir oftast mycket dyrare.
En fackförening kan även ge råd och stöd till dig som är ny på den danska arbetsmarknaden, plus att du kan luta dig emot deras årliga lönestatistik för ditt yrkesområde. Dessutom är fackföreningsavgiften avdragsgill i den danska deklarationen (årsopgørelsen).

 

En dansk fackförening består, precis som i Sverige, av en sammanslutning av lönmottagare inom samma bransch eller yrkesområde. Fackföreningarna ingår i större förbund (fagforbund, fagorganisation/faglig organisation). De förhandlar lön- och anställningsvillkor för sina medlemmar. Dessutom rekryterar de och utbildar förtroendemän, ger råd till deras medlemmar angående yrkesmässiga- och personliga problem på arbetsplatserna.

 

De flesta fackföreningar i Danmark har ett lokalkontor, där medlemmar kan få råd och vägledning om arbete och sociala förhållanden. Den lokala fackföreningen är knuten till ett fackförbund, som i sin tur är knuten till en huvudorganisation. Fackförbundet och huvudorganisationen deltar bland annat i förhandlingar om generella löneramar och arbetsförhållanden.

 

Traditionella och gula fackföreningar

Danska fackföreningar kan delas in i de så kallade gula fackföreningarna som inte är med i en centralorganisation och de traditionella fackföreningarna. En gul fackförening - ett gult fagforbund - organiserar lönmottagare och egenföretagare inom flera olika yrkesområden i en och samma fackförening och är inte med i en centralorganisation. 

Skillnaden mellan gula fackföreningar och traditionella fackföreningar:

  • Gula fackföreningar förhandlar oftast inte avtal med arbetsgivare
  • Traditionella fackföreningar förhandlar avtal för deras medlemmar (löntagarna)
  • Traditionella fackföreningar organiserar deras medlemmar i olika centralorganisationer - allt efter yrkesområde och bransch

 

Läs mer om fackföreningar på fagforening.nu

 


De två huvudorganisationerna i Danmark är:

  • FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation - Danmarks största fackförbund som organiserar offentligt och privat anställda yrkesutbildade arbetare.

 

FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

 

  • AC - Akademikernes Centralorganisation - organiserar offentligt och privat anställda akademiker.  

 

AC - Akademikernes Centralorganisation

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av