Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Jobb i Danmark och skatt i Sverige - för bland annat flygande personal

Senast uppdaterad 2023-03-07
Här får du en kort introduktion om skatt för dig som arbetar i Danmark och ändå ska betala skatt på din lön i Sverige.
Skriv ut

Allmän information till dig som ska betala skatt i Sverige

Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar som en hjälp till dig som under senaste inkomståret var bosatt i Sverige, arbetade i Danmark och som enligt bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet ska betala skatt i Sverige på dina danska inkomster. 


Informationen gäller dig som:

  • är gränsgångare enligt övergångsbestämmelserna i skatteavtalet

  • arbetar ombord på flygplan (flygande personal)

  • deltar i arbetet med driften av Öresundsförbindelsen

Läs vår FAQ för flygande personal

 


Den svenska inkomstdeklarationen

Den svenska deklarationen ska lämnas till Skatteverket senast den 2 maj 2024.

Om du inte har möjlighet att deklarera i tid måste du komma in med en ansökan om anstånd senast 2 maj, för att få lämna inkomstdeklarationen senare.

Enklast ansöker du om anstånd genom att logga in på Mina sidor på skatteverket.se. Anståndsansökan hittar du under Skatter och deklarationer. Om du får anstånd ska deklarationen vara inne senast den 16 maj.

 

Se fler relevanta datum för inkomstdeklarationen på skatteverket.se

 

Läs vår artikel om att deklarera i Sverige 

 

Valuta 

Inkomster och utgifter i danska kronor ska räknas om till svenska kronor. Omräkning ska ske efter faktisk kurs vid respektive betalningstillfälle. Kursen framgår av växlingsnotor eller växlingskvitton.
Om du inte vet utbetalningsdatum eller kurs kan du använda dig av en genomsnittlig kurs hos din bank/växlingskontor eller Riksbanken. Enligt Riksbankens genomsnittskurs för 2023 motsvarar 1 DKK 1,5403 SEK (2022: 142,90 SEK).

 


Detaljerad information för dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för dig som ska deklarera i Sverige. Du kan bland annat läsa om:

  • Danska socialförsäkringsersättningar

  • Pension - arbetsgivarens premiebetalning avseende dansk rate- eller kapitalpension

  • Avdrag för resor

  • Ökade levnadskostnader vid tjänsteresa

  • Avdrag för logi och hemresor

  • Dessutom hittar du ett praktiskt exempel på en uträkning, baserat på den fiktive Kalle som bor i Lund och arbetar som pilot i Köpenhamn.


Läs Skatteverkets information för dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av