Jobb i Danmark och skatt i Sverige - för bland annat flygande personal

Senast uppdaterad 2022-12-12
Kort introduktion samt länk till Skatteverkets utförliga information, för de grupper som arbetar i Danmark och ändå ska betala skatt i Sverige.
Skriv ut

Allmän information till dig som ska betala skatt i Sverige

Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar som en hjälp till dig som under inkomståret 2020 och 2021 var bosatt i Sverige, arbetade i Danmark och som enligt bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet ska betala skatt i Sverige på dina danska inkomster. 


Informationen gäller dig som:

  • är gränsgångare enligt övergångsbestämmelserna i skatteavtalet
  • arbetar ombord på flygplan (flygande personal)
  • deltar i arbetet med driften av Öresundsförbindelsen


Den svenska inkomstdeklarationen

Den svenska deklarationen ska lämnas till Skatteverket senast den 2 maj 2022. Anstånd med att lämna deklaration kan medges i undantagsfall, om särskilda omständigheter föreligger. Ansökan bör göras skriftligen hos Skatteverket senast tio dagar före den 2 maj 2022. 

Valuta 

Inkomster och utgifter i danska kronor ska räknas om till svenska kronor. Omräkning ska ske efter faktisk kurs vid respektive betalningstillfälle. Kursen framgår av växlingsnotor eller växlingskvitton.
Om du inte vet utbetalningsdatum eller kurs kan du använda dig av en genomsnittlig kurs hos din bank/växlingskontor eller Riksbanken. Enligt Riksbankens genomsnittskurs för 2021 motsvarar 100 DKK 136,41 SEK (2020: 140,67 SEK).


Detaljerad information för dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för dig som ska deklarera i Sverige. Du kan bland annat läsa om:

  • Danska socialförsäkringsersättningar
  • Pension - arbetsgivarens premiebetalning avseende dansk rate- eller kapitalpension
  • Avdrag för resor
  • Ökade levnadskostnader vid tjänsteresa
  • Avdrag för logi och hemresor
  • Dessutom hittar du ett praktiskt exempel på en uträkning, baserat på den fiktive Kalle som bor i Lund och arbetar som pilot i Köpenhamn.


Läs Skatteverkets information: 
Deklarationsupplysningar - för dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Vi stöds av