Jobb i Danmark och skatt i Sverige - för bland annat flygande personal

Senast uppdaterad 2020-04-28
Kort introduktion samt länk till till Skatteverkets utförliga information, för de grupper som arbetar i Danmark och ändå ska betala skatt i Sverige.
Skriv ut

Hur påverkas du av myndigheternas hantering av corona/covid-19?

Vi har samlat både danska och svenska myndigheters information och länkar i en artikel som specifikt handlar om hanteringen av corona/covid-19 och hur det kan påverka dig som gränspendlare.

 

Läs vår artikel om hur du påverkas

 

 

Allmän information till dig som ska betala skatt i Sverige

Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar som en hjälp till dig som under inkomståret 2018 var bosatt i Sverige, arbetade i Danmark och som enligt bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet ska betala skatt i Sverige på dina danska inkomster. 


Informationen gäller dig som:

  • är gränsgångare enligt övergångsbestämmelserna i skatteavtalet
  • arbetar ombord på flygplan (flygande personal)
  • deltar i arbetet med driften av Öresundsförbindelsen


Den svenska inkomstdeklarationen

Den svenska deklarationen ska lämnas till Skatteverket senast den 4 maj 2020. Anstånd med att lämna deklaration kan medges i undantagsfall, om särskilda omständigheter föreligger. Ansökan bör göras skriftligen hos Skatteverket senast tio dagar före den 4 maj 2020. 

Valuta 

Inkomster och utgifter i danska kronor ska räknas om till svenska kronor. Omräkning ska ske efter faktisk kurs vid respektive betalningstillfälle. Kursen framgår av växlingsnotor eller växlingskvitton.
Om du inte vet utbetalningsdatum eller kurs kan du använda dig av en genomsnittlig kurs hos din bank/växlingskontor eller Riksbanken. Enligt Riksbankens genomsnittskurs för  2019 motsvarar 100 DKK 141,83 SEK (2018 137,6 SEK).


Detaljerad information för dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för dig som ska deklarera i Sverige. Du kan bland annat läsa om:

  • Danska socialförsäkringsersättningar
  • Pension - arbetsgivarens premiebetalning avseende dansk rate- eller kapitalpension
  • Avdrag för resor
  • Ökade levnadskostnader vid tjänsteresa
  • Avdrag för logi och hemresor
  • Dessutom hittar du ett praktiskt exempel på en uträkning, baserat på den fiktive Kalle som bor i Lund och arbetar som pilot i Köpenhamn.


Läs Skatteverkets information: 
Deklarationsupplysningar - för dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Fyll i din danska årsopgørelse

Här får du hjälp med att fylla i din danska årsopgørelse. Observera att fristen för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är framskjuten till den 1 september 2020 p g a coronavirus/covid-19. Men tänk på att om du lämnar in den tidigare, och du har betalt för mycket i skatt, kan du få tillbaka på skatten tidigare.  

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att besöka vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

 

Måndag - fredag 10.00 - 15.00

 

Vi stöds av