Hur påverkar coronavirus/covid-19 dig?

D. 2020-04-27
Här har vi sammanställt relevant information från svenska och danska myndigheter, som berör coronavirus/covid-19, och dig som pendlare eller dig som bedriver verksamhet på andra sidan Öresund.
Skriv ut

Det pågår i dagsläget ett utbrott av ett nytt coronavirus i världen. I samband med att det rapporteras in fler fall av coronavirus/covid-19 både i Sverige och Danmark har myndigheterna i både länderna börjat införa åtgärder för att stoppa spridningen. I vissa fall kan förhållningsreglerna skilja sig åt mellan länderna. Eftersom Öresundspendlare rör sig över nationella gränser varje dag kan det vara bra att hålla sig uppdaterad om vad som gäller både i Sverige och i Danmark. 

Information för dig som gränspendlare

Arbetslös på grund av konkurs

Statlig lönegaranti

Om du har blivit arbetslös på grund av att din arbetsgivare har gått i konkurs, så kan du omfattas av den statliga lönegarantin.

Läs mer i vår artikel om svensk och dansk lönegaranti vid konkurs

 

Socialförsäkring

Om din arbetsplats har gått i konkurs måste du hantera den på samma sätt som om du slutade arbeta i Danmark av andra orsaker. 

Det är mycket viktigt att du meddelar svenska Försäkringskassan att du inte längre jobbar i Danmark för att de ska göra en utredning om vilket land du är socialförsäkrad i.

Läs mer i vår checklista för dig som slutat jobba i Danmark

 

A-kassa

Det är viktigt att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen som ”öppet arbetslös” via Arbetsförmedlingens hemsida och ansöker om inträde till en svensk a-kassa utan fördröjning. Det är sen den svenska a-kassan som avgör vilken dag som är din första arbetslösa dag. Detta gäller även om du omfattas av dansk lönegaranti.

Tänk på att ansöka om medlemskap i rätt a-kassa och när du är i kontakt med din a-kassa tänk på att alltid be att få prata med en EU-handläggare.

Det är a-kassan som sedan gör en bedömning om när du är berättigad till ersättning.

Läs mer i vår artikel om a-kassa om du blir uppsagd i Danmark

Skriv in dig i svenska Arbetsförmedlingen

 

Särskild information för flygande personal när din danska arbetsgivare gått i konkurs

Om företaget som du arbetar för går i konkurs kan du få statlig hjälp till att täcka din lön. Enligt huvudregeln omfattas du av Lønmodtagerens Garantifond om du arbetar i Danmark.
I normalfallet beskattas utbetalningen i Danmark men om du är flygande personal och inte betalar skatt i Danmark så ska utbetalningen istället beskattas i Sverige. Flygande personal måste därför ansöka om ”skattefritagelse” hos danska Skattestyrelsen.

Så här ska du göra för att ansöka om ”skattefritagelse”:

 1. Gå in på skat.dk

 2. Logga in med ditt NemID eller TastSelv-kod

 3. Klicka på Kontakt/kontaktformulär
  1. Välj ”Indkomst og fradrag”
  2. Välj ”Indkomst og fradrag 2020 (forskudsopgørelsen)
  3. Välj ”Udland og flytning til/fra Danmark”
  4. Välj ”Skattefritagelse”

 4. Du ska upplysa från vilket datum du kommer att få utbetalning från Lønmodtagerens Garantifond

 5. Du ska samtidigt eller i efterhand bifoga en ”bopælattest, ett så kallat hemsvistintyg som du kan beställa från Skatteverket. Se länk nedan. 

 6. Även om du har ett hemsvistintyg sedan tidigare så måste du beställa ett nytt intyg från Skatteverket

 7. Meddela Lønmodtagerens Garantifond att du har gjort en ansökan om ”skattefritagelse”

 8. När du har fått ett beslutet om ”skattefritagelse” från danska Skattestyrelsen ska du själv skicka in beslutet till Lønmodtagerens Garantifond

Beställ ett hemvistintyg på skatteverket.se

Logga in på skat.dk

Beskattning vid hemarbete

För dig som arbetspendlar mellan Danmark och Sverige gäller ett särskilt skatteavtal, Öresundsavtalet. Det innebär att du beskattas för din lön i det land du arbetar, under förutsättning att du arbetar tillräckligt stor del av din tid i det landet.

Med anledning av coronaviruset är det många som ofrivilligt arbetar i sitt hemland eller är arbetsbefriade. Vi får många frågor om detta. Det pågår dialog mellan berörda länder och även på nordisk nivå. Vi följer utvecklingen och kommer att lämna kompletterande information om konsekvenserna så fort vi får några besked.

 

Du som normalt bor i Sverige och arbetar i Danmark

 1. Ändra din forskudsopgørelse – om du har gjort preliminära avdrag för resor eller annat som du på grund av hemarbete inte längre har rätt till så är det ditt ansvar att ändra din forskudsopgørelse. Du kan inte få avdrag för resor som du i praktiken ej kunnat genomföra. Om upplysningarna inte stämmer riskerar du en restskatt 2021.

 2. Ha koll på perioden/perioderna, det vill säga när du började att arbeta hemifrån och när du slutade att arbeta hemifrån

 3. Ha koll på hur många dagar du arbetar hemifrån

 4. Deklaration och årsopgørelsen 2020 för dig som bor i Sverige
  1. Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark ska du alltid lämna in en svensk deklaration i Sverige där du under ”Övriga upplysningar” anger din danska inkomst
  2. Nästa år kan det bli så, under förutsättning att Öresundsavtalet gäller, att du måste deklarera för inkomst i båda länderna, dvs att beskattning även sker i Sverige för den inkomsten som hänförs till hemarbete i Sverige
  3. Om du ska deklarera för inkomst i båda länder och då även betala skatt i båda länder så blir du inte dubbelbeskattad – det kommer att ske en avräkning länderna emellan.

Du som normalt bor i Danmark och arbetar i Sverige

 1. Ha koll på perioden/perioderna, det vill säga när du började att arbeta hemifrån och när du slutade att arbeta hemifrån

 2. Ha koll på hur många dagar du arbetar hemifrån

 3. Deklaration och årsopgørelsen 2020 för dig som bor i Danmark
  1. Om du bor i Danmark och arbetar i Sverige och har SINK ska du normalt inte deklarera i Sverige
  2. Nästa år kan det bli så, under förutsättning att Öresundsavtalet gäller, att du måste deklarera svensk inkomst i din danska årsopgørelse för den inkomsten som hänförs till hemarbete i Danmark
  3. Du blir inte dubbelbeskattad, det kommer att ske en avräkning länderna emellan
Hemarbete påverkar inte socialförsäkringstillhörigheten

Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens om undantag från vissa regler i förhållande till socialförsäkring, t.ex. vilket land man som pendlare är socialförsäkrad i och vilket land arbetsgivaren betalar in arbetsgivaravgifter. Det betyder att gränspendlare inte ska behöva påverkas av restriktionerna som coronavirus/covid-19 medfört.

 

Läs mer i vår artikel om socialförsäkring och hemarbetsdagar

 

På borger.dk och forsakringskassan.se kan du läsa mer om aktuella frågor om socialförsäkring i samband med coronavirus/covid-19, om du normalt bor i ett land och arbetar i ett annat land. 

 

Läs mer på borger.dk

Läs mer på forsakringskassan.se

Anpassade regler för a-kassa i Sverige

Svenska regeringen har lagt fram ett förslag om tillfälliga ändringar i arbetslöshetsförsäkringen på grund av coronavirus/covid-19. Detta dels för att fler ska kunna kvalificera sig till ersättning vid arbetslöshet. De tillfälliga reglerna ska gälla fram till 2021. 

För dig som arbetar och är socialförsäkrad i Danmark gäller fortfarande EU-regeln att du ska vara med i en a-kassa där. Om du blir arbetslös så räknas medlemstiden i Danmark in när du ansöker om a-kassa i Sverige. Du bör därför inte vänta med att ansöka om medlemskap i en a-kassa. 

 

Läs mer om regeringens förslag på regeringen.se

 

Läs mer i vår artikel om danska a-kassor

Läs mer i vår artikel om dansk a-kassa om du jobbar i Danmark och bor i Sverige

Läs mer i vår artikel om a-kassa om du blir uppsagd i Danmark

Bor du i Sverige och har blivit uppsagd i Danmark

Blir du helt arbetslös så ska du enligt EU-regler ansöka om ersättning hos en svensk a-kassa. Som arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag. För att få inkomstrelaterad ersättning måste du ansöka om medlemskap i svensk a-kassa.

 

Läs mer i vår artikel om a-kassa om du jobbar i Danmark

 

Om du inte blir uppsagd, men får nedsatt arbetstid på grund av arbetsbrist, så att du fortsättningsvis jobbar deltid, så ska du istället kontakta danska Jobcenter och dansk a-kassa.

 

Läs mer om Jobcenter på borger.dk

 

Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du har blivit uppsagd eller själv valt att säga upp dig från din danska anställning. 

 

Läs vår checklista om att sluta jobba i Danmark

Ny frist för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är den 1 september 2020

Fristen för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är framskjuten till den 1 september 2020 p g a coronavirus/covid-19. Men tänk på att om du lämnar in den tidigare, och du har betalt för mycket i skatt, kan du få tillbaka på skatten tidigare.

 

Läs mer på skat.dk

De danska gränserna stängs på grund av coronavirus/covid-19

Den danska regeringen har vidtagit ytterligare åtgärder för att begränsa och hindra spridningen av infektionen med corinavirus/covid-19 och därför stängdes de danska gränserna  fr o m den 14 mars 2020 kl. 12.00. Detta innebär också att gränsen mellan Danmark och Sverige stängs. Ingen kan komma in i Danmark utan en särskild anledning.

 

Läs mer i vår artikel om att de danska gränserna stängs p g a coronavirus/covid-19

Är du permitterad gränsarbetare med CPR-nummer och lön

Hjælpepakke

Den danska staten har tagit fram ett program, en "hjælpepakke", för företag som behöver permittera sin personal tillfälligt pga coronavirus/covid-19.

Om din danska arbetsgivare använder sig av den danska statens program för lönkompensation, och du har fått ett skriftligt besked så har du kvar din anställning och ska få full lön under tiden. Lönekompensationen inkluderar dig som har ett CPR-nummer och som jobbar för ett privat företag som är registrerat i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Du ska stå till arbetsgivarens förfogande och kunna gå tillbaka till jobbet när arbetsgivaren finner det lämpligt. Ditt bidrag är att du avstår 5 semesterdagar. 
Din arbetsgivare får sedan tillbaka en stor del från den danska staten.

Läs mer på virksomhedsguiden.dk

 

Beskattning av permitteringsersättning

Permitteringsersättningen anses motsvara lön för utfört arbete i Danmark och därför kommer ersättningen även att beskattas i Danmark.

 

Beskattning av permitteringsersättning för flygande personal

Flygande personal beskattas för sin lön i Sverige. Eftersom permitteringsersättning anses motsvara lön för utfört arbete kommer permitteringsersättningen att beskattas i Sverige.  

 

Om du blir uppsagd

Om du däremot blir uppsagd från ditt jobb är det vanliga EU-regler som gäller.

Läs mer i vår artikel A-kassa - Om du blir uppsagd från ditt arbete i Danmark

Är du permitterad gränsarbetare med CPR-nummer utan lön

Om du blir permitterad utan lön, men har kvar din anställning, så ska du kontakta din danska-a kassa omgående för att ansöka om dagpenning. Be att få tala med en EU-handläggare.  

Om du inte är medlem i en dansk a-kassa när du arbetar i Danmark kan du inte få dansk dagpenning under tiden du är permitterad.  

 

Läs mer i vår artikel A-kassa - Om du blir uppsagd från ditt arbete i Danmark

Ändra preliminärskatten om din inkomst förändrats

Om du har dansk arbetsgivare och bor och arbetar i Sverige får du i vissa fall själv betala in preliminärskatten till Skatteverket. Tänk på att om inkomsten förändras, t.ex. blir lägre,  bör du ändra den beräknade preliminärskatten. Preliminärskatten ska stämma överens med den slutliga skatten. Om beräkningen är för hög bör du komma in med en preliminärinkomstdeklaration. Annars fortsätter du betala för mycket preliminärskatt, som du får tillbaka först nästa år i juni då du gjort deklarationen.

Att ändra preliminärskatten gäller även för flygande personal i internationell trafik som får ändrade inkomstförhållanden.

 

Gå till e-tjänsten för preliminär inkomstdeklaration på skatteverket.se

Information för företag

Den danska och svenska regeringen har tagit fram ekonomiska stödpaket för anställda, arbetsplatser, företag och egenföretagare i Danmark och Sverige, som drabbas av nedstängning eller annat till följd av coronavirus/covid-19. 

 

Läs mer i vårt artikel om stödpaket för svenska företag

Läs mer i vår artikel om stödpaket för danska företag

Information om trafiken mellan Sverige och Danmark

Håll dig uppdaterad om trafiken mellan Sverige och Danmark

Trafik från Sverige till Danmark

Skånetrafiken

Skånetrafiken har beslutat att återbetala köpta och aktiverade periodbiljetter till Danmark, med anledning av coronavirus/covid-19. De som önskar återbetalning kan kontakta Skånetrafikens kundtjänst eller kundcenter.

 

Läs mer på skanetrafiken.se

 

SJ

SJ vänder tågen i Malmö och ställer in tågen till/från Danmark. Har du biljett och berörs av detta får du information via sms om stängd gräns och tågvänding i Malmö samt erbjudandet om fri om- eller avbokning

 

Läs mer på sj.se

 

Färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör

Håll dig uppdaterad om om färjeförbindelsen över Öresund på forsea.dk.

 

Läs mer på forsea.se

 

Köpenhamns flygplats

Håll dig uppdaterad om flygtrafiken på Köpenhamns flygplats på cph.dk.

 

Läs mer på cph.dk

Trafik från Danmark till Sverige

DSB – Tågresor i förbindelse med coronavirus

Håll dig uppdaterad om tågtrafiken över Öresund på dsb.dk.

Läs mer dsb.dk om tågtrafiken

 

Efter råd från Sundhedsstyrelsen har DSB uppdaterat sina resevillkor. Om man inte kan eller önskar att resa med tåg på grund av coronaviruset kan man få sin biljett återbetald. Det gäller även pendlarkort.

Läs mer på dsb.dk om om återbetalning

Information från danska myndigheter

Har finner du uppdaterad information från danska myndigheter, som kan vara viktig för dig som gränspendlare

Begränsad social samvaro för att begränsa spridning av coronavirus/covid-19 i Danmark

Fr o m den 17 mars 2020 reglerades social samvaro för att begränsa spridning av coronavirus/covid-19.

Den danska regeringen införde ett tillfälligt förbud mot att hålla i eller deltaga vid tillställningar, aktiviteter eller liknande, med fler än 10 personer i grupp. Förbudet gäller både inom- och utomhus, och gäller i det offentliga rummet. Det gäller inte i privata hem, men man avråder starkt från att samla många människor även i hemmet.

Frisörer, träningslokaler, restauranger, nattklubbar, diskotek och caféer stänger, liksom andra ställen där människor är i närkontakt. Restauranger får gärna fortsätta med att sälja take-away. Stormarknader ska se till att det alltid är gott om utrymme för kunderna – speciellt vid kassan.

På flygplats, tågstation eller vid normalt användande av kollektivtrafik (tåg, bussar, flyg, färjor etc) tillåts undantag.

Under vecka 15 börjar vissa av ovan nämnda serviceinrättningar att öppna igen. Riktlinjerna uppdateras löpande.

Håll koll på vad som gäller på Sundhedsstyrelsens hemsida

De danska gränserna stängs på grund av coronavirus/covid-19

Från den 14 mars 2020, klockan 12.00, stängdes de danska gränserna. Vid gränserna kommer det att finnas polis men även försvaret kan komma att delta med väpnade styrkor.

Gränskontrollerna löper till och med den 1 juni 2020 och alla utan ett giltigt syfte kommer att avvisas. Danska medborgare kommer dock alltid in i landet och även personer som har en särskild anledning kommer att kunna komma in i Danmark.

 

Läs mer i vår artikel om att den danska gränsen stänger pga coronavirus/covid-19

Läs mer på om inreserestriktioner på politi.dk

Information från Sundhetsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

På Sundhedsstyrelsens hemsida kan du hitta information on coronavirus/covid-19. Här finns bland annat en lista på telefonnummer till läkare, förhållningsregler till de som har vistats i en riskregion och en sektion med frågor och svar om spridningen av coronavirus/covid-19, råd till särskilda riskgrupper, resor och karantän. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs mer om förhållningsreglerna på sundhedsstyrelsen.dk

Reseinformation från danska Udenrigsministeriet

Reseinformation från Udenrigsministeriet

Håll dig uppdaterad om de senaste resevägledningarna från det danska udenrigsministeriet. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs om Udenrigsministeriets resevägledning på um.dk

Läs mer om resevägledning Sverige-Danmark på um.dk

Särskild hemsida med information rörande coronavirus/covid-19

De danska myndigheterna har samlat all information om Coronavirus/covid-19 på en hemsida. Om man inte hittar information här kan man ringa det gemensamma telefonnumret 7020 0233.

 

Läs mer om coronavirus/covid-19 i Danmark på politi.dk

Läs särskild information rörande arbetsplatser och arbetsgivare på politi.dk

Läs mer om företag och coronavirus/covid-19 på virksomhedsguiden.dk

Universitet, skolor och daghem i Danmark

Fredagen den 13 mars stängdes universiteten i Danmark och måndagen den 16 mars stängdes skolor och offentliga daghem. Det mesta undervisning har sedan dess varit online. Både skolor, daghem och universitet förväntades att hållas stängda två veckor framåt. Det har dock gets undantag för barn vars föräldrar utför kritiskt viktiga uppdrag i den offentliga sektorn, barn till föräldrar som inte blivit hemskickade från sina arbeten, och barn med särskilda behov. 

Fr o m den 15 april, börjar vissa skolor att öppna igen. 

Läs mer om den danska regeringens öppning av skolor, daghem och läroanstalter

Läs mer om vård og skolor i Köpenhamns Kommun under Corona

 

Information från svenska myndigheter

Har finner du uppdaterad information från svenska myndigheter, som kan vara viktig för dig som gränspendlare

Begränsning av inresor till Sverige

Medborgare i de nordiska länderna omfattas inte av inreseförbudet. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i Schengensamarabetet samt Schweiz. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer alltid att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Men man avråder från alla onödiga resor över gränsen.

 

Läs mer i vår artikel om begränsade inresor i Sverige p g a coronavirus/covid-19

Reseinformation från Utrikesdepartementet

Med anledning av den omfattande spridningen av coronavirus/covid-19 och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder.  Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 15 juli 2020.

 

Läs mer om utlandsresor på regering.se

 

På Swedenabroads hemsida kan du hitta information om coronavirus/covid-19 och reseinformation från det svenska utrikesdepartementet. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs mer om utlandsresor på swedenabroad.se

Läs mer om resor mellan Sverige och Danmark på swedenabroad.se

 

Om du har fler frågor om reseavrådan har regeringen publicerat en artikel med frågor och svar om reseavrådan.

 

Läs frågor och svar om reseavrådan på regeringen.se

Information från Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns det information om coronavirus/covid-19. Här finns bland annat information om spridningen i Sverige och globalt, råd om hur du kan skydda dig och andra och information till skolor, förskolor och resenärer. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs om coronavirus/covid-19 på folkhalsomyndigheten.se

Information på Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. Här finns även länkar till ansvariga myndigheter. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs mer på coronavirus/covid-19 på krisinformation.se

Universitet och gymnasier rekommenderas stänga, skolor håller fortsatt öppet

Regeringen rekommenderar att alla gymnasier, universitet, högskolor, och annan högre utbildning stängs från den 18 mars och att undervisningen fortsätter på distans. Så länge undervisningen sker som vanligt så kommer man fortsätta att få studiestöd.

 

Läs mer om gymnasium, högskola, universitet, yrkeshögskolor på regeringen.se

Läs mer om studiestöd på regeringen.se

 

Förskolor och grundskolor är i dagsläget inte stängda, men kan stängas inom kort. Enskilda skolor kan stängas av skolornas huvudmän vid behov i samråd med smittskyddsläkare. Huvudmännen ges också rätt att flytta undervisningstid till lördag-söndag eller under lov ifall att man väljer att stänga en skola.

 

Läs mer om förskolor och grundskolor på regeringen.se

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Coronavirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan fortfarande kontaktas via telefon och e-mail.