Hur påverkar coronavirus/covid-19 dig?

D. 2020-03-26
Här har vi sammanställt relevant information från svenska och danska myndigheter, som berör coronavirus/covid-19, och dig som pendlare eller dig som bedriver verksamhet på andra sidan Öresund.
Skriv ut

Det pågår i dagsläget ett utbrott av ett nytt coronavirus i världen. I samband med att det rapporteras in fler fall av coronavirus/covid-19 både i Sverige och Danmark har myndigheterna i både länderna börjat införa åtgärder för att stoppa spridningen. I vissa fall kan förhållningsreglerna skilja sig åt mellan länderna. Eftersom Öresundspendlare rör sig över nationella gränser varje dag kan det vara bra att hålla sig uppdaterad om vad som gäller både i Sverige och i Danmark. 

Information för dig som gränspendlare

De danska gränserna stängs på grund av coronavirus/covid-19

Den danska regeringen har vidtagit ytterligare åtgärder för att begränsa och hindra spridningen av infektionen med corinavirus/covid19 och därför stängdes de danska gränserna  fr o m den 14 mars 2020 kl. 12.00. Detta innebär också att gränsen mellan Danmark och Sverige stängs. Ingen kan komma in i Danmark utan en särskild anledning.

 

Läs mer i vår artikel om att de danska gränserna stängs p g a coronavirus/covid-19

Bor du i Sverige och har blivit uppsagd i Danmark

Blir du helt arbetslös så ska du enligt EU-regler ansöka om ersättning hos en svensk a-kassa. Som arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag. För att få inkomstrelaterad ersättning måste du ansöka om medlemskap i svensk a-kassa.

 

Läs mer i vår artikel om a-kassa om du jobbar i Danmark

 

Om du inte blir uppsagd, men får nedsatt arbetstid på grund av arbetsbrist, så att du fortsättningsvis jobbar deltid, så ska du istället kontakta danska Jobcenter och dansk a-kassa.

 

Läs mer om Jobcenter på borger.dk

 

Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du har blivit uppsagd eller själv valt att säga upp dig från din danska anställning. 

 

Läs vår checklista om att sluta jobba i Danmark

Är du permitterad gränsarbetare med dansk arbetsgivare, med lön

Den danska staten har tagit fram ett program, en "hjælpepakke", för företag som behöver permittera sin personal tillfälligt pga coronavirus/covid19.

Om din danska arbetsgivare använder sig av den danska statens program för lönkompensation, och du har fått ett skriftligt besked så har du kvar din anställning och ska få full lön under tiden. Du ska stå till arbetsgivarens förfogande och kunna gå tillbaka till jobbet när arbetsgivaren finner det lämpligt. Ditt bidrag är att du avstår 5 semesterdagar. 
Din arbetsgivare får sedan tillbaka en stor del från den danska staten.

 

Läs mer på virksomhedsguiden.dk

 

Om du däremot blir uppsagd från ditt jobb är det vanliga EU-regler som gäller.

 

Läs mer i vår artikel A-kassa - Om du blir uppsagd från ditt arbete i Danmark

Är du permitterad gränsarbetare med dansk arbetsgivare, utan lön

Om du blir permitterad utan lön, men har kvar din anställning, så ska du kontakta din danska-a kassa omgående för att ansöka om dagpenning. Be att få tala med en EU-handläggare.  

Om du inte är medlem i en dansk a-kassa när du arbetar i Danmark kan du inte få dansk dagpenning under tiden du är permitterad.  

 

Läs mer i vår artikel A-kassa - Om du blir uppsagd från ditt arbete i Danmark

Ändra preliminärskatten om din inkomst förändrats

Om du har dansk arbetsgivare och bor och arbetar i Sverige får du i vissa fall själv betala in preliminärskatten till Skatteverket. Tänk på att om inkomsten förändras, t.ex. blir lägre,  bör du ändra den beräknade preliminärskatten. Preliminärskatten ska stämma överens med den slutliga skatten. Om beräkningen är för hög bör du komma in med en preliminärinkomstdeklaration. Annars fortsätter du betala för mycket preliminärskatt, som du får tillbaka först nästa år i juni då du gjort deklarationen.

Att ändra preliminärskatten gäller även för flygande personal i internationell trafik som får ändrade inkomstförhållanden.

 

Gå till e-tjänsten för preliminär inkomstdeklaration på skatteverket.se

Hemarbete påverkar inte socialförsäkringstillhörigheten

Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens om undantag från vissa regler i förhållande till socialförsäkring, t.ex. vilket land man som pendlare är socialförsäkrad i och vilket land arbetsgivaren betalar in arbetsgivaravgifter. Det betyder att gränspendlare inte ska behöva påverkas av restriktionerna som coronavirus/covid-19 medfört.

 

Läs mer i vår artikel om socialförsäkring och hemarbetsdagar

 

På borger.dk och forsakringskassan.se kan du läsa mer om aktuella frågor om socialförsäkring i samband med coronavirus/covid-19, om du normalt bor i ett land och arbetar i ett annat land. 

 

Läs mer på borger.dk

Läs mer på forsakringskassan.se

Information för företag

Den danska och svenska regeringen har tagit fram ekonomiska stödpaket för anställda, arbetsplatser, företag och egenföretagare i Danmark och Sverige, som drabbas av nedstängning eller annat till följd av coronavirus/covid-19. 

 

Läs mer i vårt artikel om stödpaket för svenska företag

Läs mer i vår artikel om stödpaket för danska företag

Information om trafiken mellan Sverige och Danmark

Håll dig uppdaterad om trafiken mellan Sverige och Danmark

Trafik från Sverige till Danmark

Skånetrafiken

Skånetrafiken har beslutat att återbetala köpta och aktiverade periodbiljetter till Danmark, med anledning av coronavirus/covid19. De som önskar återbetalning kan kontakta Skånetrafikens kundtjänst eller kundcenter.

 

Läs mer på skanetrafiken.se

 

SJ

SJ vänder tågen i Malmö och ställer in tågen till/från Danmark. Har du biljett och berörs av detta får du information via sms om stängd gräns och tågvänding i Malmö samt erbjudandet om fri om- eller avbokning

 

Läs mer på sj.se

 

Färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör

Håll dig uppdaterad om om färjeförbindelsen över Öresund på forsea.dk.

 

Läs mer på forsea.se

 

Köpenhamns flygplats

Håll dig uppdaterad om flygtrafiken på Köpenhamns flygplats på cph.dk.

 

Läs mer på cph.dk

Trafik från Danmark till Sverige

DSB – Tågresor i förbindelse med coronavirus

Håll dig uppdaterad om tågtrafiken över Öresund på dsb.dk.

Läs mer dsb.dk om tågtrafiken

 

Efter råd från Sundhedsstyrelsen har DSB uppdaterat sina resevillkor. Om man inte kan eller önskar att resa med tåg på grund av coronaviruset kan man få sin biljett återbetald. Det gäller även pendlarkort.

Läs mer på dsb.dk om om återbetalning

Information från danska myndigheter

Har finner du uppdaterad information från danska myndigheter, som kan vara viktig för dig som gränspendlare

Begränsad social samvaro för att begränsa spridning av coronavirus/covid19 i Danmark

Fr o m den 17 mars 2020 begränsas social samvaro för att begränsa spridning av coronavirus/covid-19.

Den danska regeringen inför ett tillfälligt förbud mot att hålla i eller deltaga vid tillställningar, aktiviteter eller liknande, med fler än 10 personer i grupp. Förbudet gäller både inom- och utomhus, och gäller i det offentliga rummet. Det gäller inte i privata hem, men man avråder starkt från att samla många människor även i hemmet.

Frisörer, träningslokaler, restauranger, nattklubbar, diskotek och caféer stänger, liksom andra ställen där människor är i närkontakt. Restauranger får gärna fortsätta med att sälja take-away. Stormarknader ska se till att det alltid är gott om utrymme för kunderna – speciellt vid kassan.

På flygplats, tågstation eller vid normalt användande av kollektivtrafik (tåg, bussar, flyg, färjor etc) tillåts undantag.

De danska gränserna stängs på grund av coronavirus/covid-19

Från den 14 mars 2020, klockan 12.00, stängdes de danska gränserna. Vid gränserna kommer det att finnas polis men även försvaret kan komma att delta med väpnade styrkor.

Gränskontrollerna löper till och med den 13 april 2020 och alla utan ett giltigt syfte kommer att avvisas. Danska medborgare kommer dock alltid in i landet och även personer som har en särskild anledning kommer att kunna komma in i Danmark.

 

Läs mer i vår artikel om att den danska gränsen stänger pga coronavirus/covid-19

Läs mer på om inreserestriktioner på politi.dk

Information från Sundhetsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

På Sundhedsstyrelsens hemsida kan du hitta information on coronavirus/covid19. Här finns bland annat en lista på telefonnummer till läkare, förhållningsregler till de som har vistats i en riskregion och en sektion med frågor och svar om spridningen av coronavirus/covid19, råd till särskilda riskgrupper, resor och karantän. Sidan uppdateras löpande.

 

SLäs mer om förhållningsreglerna på sundhedsstyrelsen.dk

Reseinformation från danska Udenrigsministeriet

Reseinformation från Udenrigsministeriet

Håll dig uppdaterad om de senaste resevägledningarna från det danska udenrigsministeriet. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs om Udenrigsministeriets resevägledning på um.dk

Läs mer om resevägledning Sverige-Danmark på um.dk

Särskild hemsida med information rörande coronavirus/covid-19

De danska myndigheterna har samlat all information om Coronavirus (covid-19) på en hemsida. Om man inte hittar information här kan man ringa det gemensamma telefonnumret 7020 0233.

 

Läs mer om coronavirus/covid19 i Danmark på politi.dk

Läs särskild information rörande arbetsplatser och arbetsgivare på politi.dk

Läs mer om företag och coronavirus/covid19 på virksomhedsguiden.dk

Universitet, skolor och daghem stänger i Danmark

Fredagen den 13 mars stängdes universiteten i Danmark och måndagen den 16 mars stängdes skolor och offentliga daghem. Undervisningen ska skötas online så mycket som möjligt så att ingen studietid går förlorad. Både skolor, daghem och universitet förväntas att hållas stängda två veckor framåt. Det ges dock undantag för barn vars föräldrar utför kritiskt viktiga uppdrag i den offentliga sektorn, barn till föräldrar som inte blivit hemskickade från sina arbeten, och barn med särskilda behov. 

 

Läs mer om stängningen av skolor hos politi.dk

 

Information från svenska myndigheter

Har finner du uppdaterad information från svenska myndigheter, som kan vara viktig för dig som gränspendlare

Begränsning av inresor i Sverige

Medborgare i de nordiska länderna omfattas inte av inreseförbudet. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i Schengensamarabetet samt Schweiz. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer alltid att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Men man avråder från alla onödiga resor över gränsen.

 

Läs mer i vår artikel om begränsade inresor i Sverige p g a coronavirus/covid-19

Reseinformation från Utrikesdepartementet

Med anledning av den omfattande spridningen av coronavirus/covid19 och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder.  Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april 2020.

 

Läs mer om utlandsresor på regering.se

 

På Swedenabroads hemsida kan du hitta information om coronavirus/covid19 och reseinformation från det svenska utrikesdepartementet. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs mer om utlandsresor på swedenabroad.se

Läs mer om resor mellan Sverige och Danmark på swedenabroad.se

 

Om du har fler frågor om reseavrådan har regeringen publicerat en artikel med frågor och svar om reseavrådan.

 

Läs frågor och svar om reseavrådan på regeringen.se

Information från Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns det information om coronavirus/covid19. Här finns bland annat information om spridningen i Sverige och globalt, råd om hur du kan skydda dig och andra och information till skolor, förskolor och resenärer. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs om coronavirus/covid-19 på folkhalsomyndigheten.se

Information på Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. Här finns även länkar till ansvariga myndigheter. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs mer på coronavirus/covid-19 på krisinformation.se

Universitet och gymnasier rekommenderas stänga, skolor håller fortsatt öppet

Regeringen rekommenderar att alla gymnasier, universitet, högskolor, och annan högre utbildning stängs från den 18 mars och att undervisningen fortsätter på distans. Så länge undervisningen sker som vanligt så kommer man fortsätta att få studiestöd.

 

Läs mer om gymnasium, högskola, universitet, yrkeshögskolor på regeringen.se

Läs mer om studiestöd på regeringen.se

 

Förskolor och grundskolor är i dagsläget inte stängda, men kan stängas inom kort. Enskilda skolor kan stängas av skolornas huvudmän vid behov i samråd med smittskyddsläkare. Huvudmännen ges också rätt att flytta undervisningstid till lördag-söndag eller under lov ifall att man väljer att stänga en skola.

 

Läs mer om förskolor och grundskolor på regeringen.se

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Coronavirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan fortfarande kontaktas via telefon och e-mail.