Hur påverkar coronavirus/covid-19 dig?

D. 2020-11-19
Här har vi sammanställt relevant information från svenska och danska myndigheter, som berör coronavirus/covid-19, och dig som pendlare eller dig som bedriver verksamhet på andra sidan Öresund.
Skriv ut

Det pågår i dagsläget ett utbrott av ett nytt coronavirus i världen. I samband med att det rapporteras in fler fall av coronavirus/covid-19 både i Sverige och Danmark har myndigheterna i både länderna börjat införa åtgärder för att stoppa spridningen. I vissa fall kan förhållningsreglerna skilja sig åt mellan länderna. Eftersom Öresundspendlare rör sig över nationella gränser varje dag kan det vara bra att hålla sig uppdaterad om vad som gäller både i Sverige och i Danmark. 

Information för dig som gränspendlare

Hemarbete påverkar inte socialförsäkringstillhörigheten

Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens om undantag från vissa regler i förhållande till socialförsäkring, t.ex. vilket land man som pendlare är socialförsäkrad i och vilket land arbetsgivaren betalar in arbetsgivaravgifter. Det betyder att gränspendlare inte ska behöva påverkas av restriktionerna som coronavirus/covid-19 medfört.

 

Läs mer i vår artikel om socialförsäkring och hemarbetsdagar

 

På borger.dk och forsakringskassan.se kan du läsa mer om aktuella frågor om socialförsäkring i samband med coronavirus/covid-19, om du normalt bor i ett land och arbetar i ett annat land. 

 

Läs mer på borger.dk

Läs mer på forsakringskassan.se

Beskattning vid hemarbete

Med anledning av coronavirus/covid-19 är det många som ofrivilligt arbetar i sitt hemland, eller är arbetsbefriade. För dig som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark och har en privat anställning gäller ett särskilt skatteavtal, Öresundsavtalet. Öresundsavtalet gäller fortsatt, vilket innebär att din beskattning kan komma att ändras.

Om du ska deklarera för inkomst i båda länderna kommer det dock att ske en avräkning av skatten länderna emellan. Du blir alltså inte dubbelbeskattad.

 

Läs mer i vår artikel om hemarbete p g a coronavirus/covid-19 

Arbetslös på grund av konkurs

Statlig lönegaranti

Om du har blivit arbetslös på grund av att din arbetsgivare har gått i konkurs, så kan du omfattas av den statliga lönegarantin.

Läs mer i vår artikel om svensk och dansk lönegaranti vid konkurs

 

Socialförsäkring

Om din arbetsplats har gått i konkurs måste du hantera den på samma sätt som om du slutade arbeta i Danmark av andra orsaker. 

Det är mycket viktigt att du meddelar svenska Försäkringskassan att du inte längre jobbar i Danmark för att de ska göra en utredning om vilket land du är socialförsäkrad i.

Läs mer i vår checklista för dig som slutat jobba i Danmark

 

A-kassa

Det är viktigt att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen som ”öppet arbetslös” via Arbetsförmedlingens hemsida och ansöker om inträde till en svensk a-kassa utan fördröjning. Det är sen den svenska a-kassan som avgör vilken dag som är din första arbetslösa dag. Detta gäller även om du omfattas av dansk lönegaranti.

Tänk på att ansöka om medlemskap i rätt a-kassa och när du är i kontakt med din a-kassa tänk på att alltid be att få prata med en EU-handläggare.

Det är a-kassan som sedan gör en bedömning om när du är berättigad till ersättning.

Läs mer i vår artikel om a-kassa om du blir uppsagd i Danmark

Skriv in dig i svenska Arbetsförmedlingen

 

Särskild information för flygande personal när din danska arbetsgivare gått i konkurs

Om företaget som du arbetar för går i konkurs kan du få statlig hjälp till att täcka din lön. Enligt huvudregeln omfattas du av Lønmodtagerens Garantifond om du arbetar i Danmark.
I normalfallet beskattas utbetalningen i Danmark men om du är flygande personal och inte betalar skatt i Danmark så ska utbetalningen istället beskattas i Sverige. Flygande personal måste därför ansöka om ”skattefritagelse” hos danska Skattestyrelsen.

Så här ska du göra för att ansöka om ”skattefritagelse”:

 1. Gå in på skat.dk

 2. Logga in med ditt NemID eller TastSelv-kod

 3. Klicka på Kontakt/kontaktformulär
  1. Välj ”Indkomst og fradrag”
  2. Välj ”Indkomst og fradrag 2020 (forskudsopgørelsen)
  3. Välj ”Udland og flytning til/fra Danmark”
  4. Välj ”Skattefritagelse”

 4. Du ska upplysa från vilket datum du kommer att få utbetalning från Lønmodtagerens Garantifond

 5. Du ska samtidigt eller i efterhand bifoga en ”bopælattest, ett så kallat hemsvistintyg som du kan beställa från Skatteverket. Se länk nedan. 

 6. Även om du har ett hemsvistintyg sedan tidigare så måste du beställa ett nytt intyg från Skatteverket

 7. Meddela Lønmodtagerens Garantifond att du har gjort en ansökan om ”skattefritagelse”

 8. När du har fått ett beslutet om ”skattefritagelse” från danska Skattestyrelsen ska du själv skicka in beslutet till Lønmodtagerens Garantifond

Beställ ett hemvistintyg på skatteverket.se

Logga in på skat.dk

Anpassade regler för a-kassa i Sverige

Svenska regeringen har lagt fram ett förslag om tillfälliga ändringar i arbetslöshetsförsäkringen på grund av coronavirus/covid-19. Detta dels för att fler ska kunna kvalificera sig till ersättning vid arbetslöshet. De tillfälliga reglerna ska gälla fram till 2021. 

För dig som arbetar och är socialförsäkrad i Danmark gäller fortfarande EU-regeln att du ska vara med i en a-kassa där. Om du blir arbetslös så räknas medlemstiden i Danmark in när du ansöker om a-kassa i Sverige. Du bör därför inte vänta med att ansöka om medlemskap i en a-kassa. 

 

Läs mer om regeringens förslag på regeringen.se

 

Läs mer i vår artikel om danska a-kassor

Läs mer i vår artikel om dansk a-kassa om du jobbar i Danmark och bor i Sverige

Läs mer i vår artikel om a-kassa om du blir uppsagd i Danmark

Anpassade regler för a-kassa i Danmark

Den danska regeringen har beslutat om tillfälliga regler för a-kassa, för den som är drabbad av nedsatt arbetstid p g a coronavirus/covid-19, även för dig som ännu inte är medlem i en dansk A-kassa (eller ännu inte har tjänat in rätt till arbetslöshetsersättning).

Dessa tillfälliga regler gäller dig som är privatanställd, och som tvingas gå ned i arbetstid, så att du nu arbetar mellan 50 och 80% av din normala arbetstid.

Reglerna gäller till den 31 december, med förlängning av upp till 4 månader, om den nedsatta tiden är påbörjad innan årsskiftet 2020/2021.

Reglerna gäller förutsatt att du blir medlem i en a-kassa, och betalar 3 månaders medlemskap varje månad.

Din arbetsgivare ska anmäla den nedsatta tiden till Jobcenter.

 

Läs mer hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bor du i Sverige och har blivit uppsagd i Danmark

Blir du helt arbetslös så ska du enligt EU-regler ansöka om ersättning hos en svensk a-kassa. Som arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag. För att få inkomstrelaterad ersättning måste du ansöka om medlemskap i svensk a-kassa.

 

Läs mer i vår artikel om a-kassa om du jobbar i Danmark

 

Om du inte blir uppsagd, men får nedsatt arbetstid på grund av arbetsbrist, så att du fortsättningsvis jobbar deltid, så ska du istället kontakta danska Jobcenter och dansk a-kassa. Fram till 31 december 2020 gäller särskilda regler för a-kassa, även för dig som inte blivit medlem ännu. Läs under rubriken Anpassade regler för a-kassa i Danmark.

 

Läs mer om Jobcenter på borger.dk

 

Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du har blivit uppsagd eller själv valt att säga upp dig från din danska anställning. 

 

Läs vår checklista om att sluta jobba i Danmark

Ny frist för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är den 1 september 2020

Fristen för inlämning av årsopgørelsen för 2019 är framskjuten till den 1 september 2020 p g a coronavirus/covid-19. Men tänk på att om du lämnar in den tidigare, och du har betalt för mycket i skatt, kan du få tillbaka på skatten tidigare.

 

Läs mer på skat.dk

Inreserestriktioner för resor från Sverige till Danmark

Det utförs gränskontroll vid den danska gränsen. Eftersom Sverige som land har högre smittotal än 30 smittade per 100 000 invånare i genomsnitt per vecka under de sista två veckorna räknas det inte längre hela Sverige som öppet. Det görs en utvärdering av varje region och beroende på om din region räknas som öppen eller i karantän gäller det olika regler för din resa till Danmark. 

Eftersom det gäller speciella regler för gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland påverkas inte gränspendlingen av att hela landet räknas som i karantän. 

 

Läs mer om vad som gäller för inresor från gränsregioner

 

Observera också att det är krav på munskydd i kollektivtrafiken i Danmark från den 22 augusti 2020.

 

Läs mer om kravet om munskydd här

Är du permitterad gränsarbetare med CPR-nummer och lön

Hjælpepakke

Den danska staten har tagit fram ett program, en "hjælpepakke", för företag som behöver permittera sin personal tillfälligt pga coronavirus/covid-19.

Om din danska arbetsgivare använder sig av den danska statens program för lönkompensation, och du har fått ett skriftligt besked så har du kvar din anställning och ska få full lön under tiden. Lönekompensationen inkluderar dig som har ett CPR-nummer och som jobbar för ett privat företag som är registrerat i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Du ska stå till arbetsgivarens förfogande och kunna gå tillbaka till jobbet när arbetsgivaren finner det lämpligt. Ditt bidrag är att du avstår 5 semesterdagar. 
Din arbetsgivare får sedan tillbaka en stor del från den danska staten.

Läs mer på virksomhedsguiden.dk

 

Beskattning av permitteringsersättning

Permitteringsersättningen anses motsvara lön för utfört arbete i Danmark och därför kommer ersättningen även att beskattas i Danmark.

 

Beskattning av permitteringsersättning för flygande personal

Flygande personal beskattas för sin lön i Sverige. Eftersom permitteringsersättning anses motsvara lön för utfört arbete kommer permitteringsersättningen att beskattas i Sverige.  

 

Om du blir uppsagd

Om du däremot blir uppsagd från ditt jobb är det vanliga EU-regler som gäller.

Läs mer i vår artikel A-kassa - Om du blir uppsagd från ditt arbete i Danmark

Är du permitterad gränsarbetare med CPR-nummer utan lön

Om du blir permitterad utan lön, men har kvar din anställning, så ska du kontakta din danska-a kassa omgående för att ansöka om dagpenning. Be att få tala med en EU-handläggare.  

Om du inte är medlem i en dansk a-kassa när du arbetar i Danmark kan du inte få dansk dagpenning under tiden du är permitterad.  

 

Läs mer i vår artikel A-kassa - Om du blir uppsagd från ditt arbete i Danmark

Ändra preliminärskatten om din inkomst förändrats

Om du har dansk arbetsgivare och bor och arbetar i Sverige får du i vissa fall själv betala in preliminärskatten till Skatteverket. Tänk på att om inkomsten förändras, t.ex. blir lägre,  bör du ändra den beräknade preliminärskatten. Preliminärskatten ska stämma överens med den slutliga skatten. Om beräkningen är för hög bör du komma in med en preliminärinkomstdeklaration. Annars fortsätter du betala för mycket preliminärskatt, som du får tillbaka först nästa år i juni då du gjort deklarationen.

Att ändra preliminärskatten gäller även för flygande personal i internationell trafik som får ändrade inkomstförhållanden.

 

Gå till e-tjänsten för preliminär inkomstdeklaration på skatteverket.se

Bor du i Sverige och blir erbjuden tjänstledighet (orlov/tjenestefrihed) i Danmark

Socialförsäkringstillhörighet:

Är man inte berättigad till ersättning baserad på inkomst från Danmark, exempelvis dansk a-kassa eller dansk föräldraersättning ska man tillhöra svensk socialförsäkring som arbetssökande. 

Är man däremot beviljad dansk a-kassa eller föräldraersättning så fortsätter man vara socialförsäkrad i Danmark tills utbetalning av förmån upphör. 

Om man börjar arbeta i Sverige under sin tjänstledighet, oavsett om den ersätts eller inte, så ska man tillhöra svensk socialförsäkring. 

 

Svensk a-kassa: 

Huvudregeln är att man inte kan få ersättning från svensk a-kassa vid tjänstledighet (orlov/tjenestefriheddå man i det fallet har kvar sin anställning i Danmark. Det finns ett par mycket specifika undantag. 

Tjänstledighet räknas inte som arbetad tid för svenska a-kassans arbetsvillkor och inte heller som ”överhoppningsbar” tid. Detta kan medföra att man om man blir uppsagd under/efter tjänstledighet inte är berättigad till ersättning från svensk a-kassa.

Läs mer på A-kassa.se

 

Dansk A-kasse:

Även i Danmark är huvudregeln att tjänstledighet (orlov/tjenestefrihed) inte är grund för att beviljas dagpenning, men i vissa fall kan den danska arbetsgivaren och fackförbundet förhandla fram den möjligheten för dig förutsatt att du är medlem i en dansk a-kassa. T ex vid ”tvunget orlov” om alternativet är uppsägning. Det är mycket viktigt att kontrollera med din fackförening och din a-kassa i Danmark vilka villkor som gäller för dig som är gränsarbetare innan du tackar ja till erbjuden tjänstledighet. 

 

Beskattning vid tjänstledighet med dansk a-kassa 

Dansk a-kassa beskattas normalt i Danmark, men beskattning kommer även ske i bosättningslandet. Du blir inte dubbelbeskattad eftersom du i den svenska deklarationen ska begära avräkning av den danska skatten. 

Detta innebär att du året efter utbetalning ska deklarera a-kassa/dagpenning i två länder, dvs både i svensk och dansk deklaration/årsopgørelse 

Information för företag

Den danska och svenska regeringen har tagit fram ekonomiska stödpaket för anställda, arbetsplatser, företag och egenföretagare i Danmark och Sverige, som drabbas av nedstängning eller annat till följd av coronavirus/covid-19. 

 

Läs mer i vårt artikel om stödpaket för svenska företag

Läs mer i vår artikel om stödpaket för danska företag

Information om trafiken mellan Sverige och Danmark

Håll dig uppdaterad om trafiken mellan Sverige och Danmark

Trafik från Sverige till Danmark

Observera att det är krav på ansiktsmask på all offentlig transport i Danmark från den 22 augusti 2020.

Läs mer på sst.dk

 

Skånetrafiken

Från och med den 4 september behöver du som reser till Danmark inte längre gå av tåget på CPH Airport för att gå igenom gränskontrollen om du ska resa vidare. Istället kan dansk polis komma att göra en gränskontroll ombord på tåget.

Du som reser med buss, tåg eller annan kollektivtrafik i Danmark behöver ha munskydd. Det här gäller även på danska stationer, vilket innebär att man ska ta munskydd eller visir på efter Hyllie station, på väg till Danmark.

Kravet gäller inte för barn under 12 år.

Läs mer om resor till Danmark på skanetrafiken.se

 

DSB och Öresundstågen

Om du ska resa vidare i Danmark med tåg kan du behöva platsbiljett. Läs mer om platsbiljett på dsb.dk innan din resa.

Läs mer på dsb.dk

 

Från den 5 augusti är platsbiljett inte längre ett krav ombord på Öresundstågen i Danmark.

Läs mer på oresundstag.se

 

SJ

SJ vänder tågen i Malmö och ställer in tågen till/från Danmark. Har du biljett och berörs av detta får du information via sms om stängd gräns och tågvänding i Malmö samt erbjudandet om fri om- eller avbokning

Läs mer på sj.se

 

Färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör

Håll dig uppdaterad om färjeförbindelsen över Öresund på forsea.dk.

Läs mer på forsea.se

 

Köpenhamns flygplats

Håll dig uppdaterad om flygtrafiken på Köpenhamns flygplats på cph.dk. Observera att den 15 juni har obligatorisk användning av ansiktsmask införts för resenärer på alla danska flygplatser. Det gäller också dem som byter från metron till Øresundståget.

Läs om hur det påverkar dig som pendlare på cph.dk 

Trafik från Danmark till Sverige

Observera att det är krav på ansiktsmask på all offentlig transport i Danmark från den 22 augusti 2020.

Läs mer på sst.dk

 

DSB – Tågresor i förbindelse med coronavirus

Håll dig uppdaterad om tågtrafiken över Öresund på dsb.dk. 

Läs mer dsb.dk om tågtrafiken

 

Information från danska myndigheter

Har finner du uppdaterad information från danska myndigheter, som kan vara viktig för dig som gränspendlare

Församlingsförbud för fler än 10 personer

Den danska regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att minska den sociala kontakten med syfte att minska spridningen av coronavirus/covid-19.

Fr o m den 26 oktober t o m den 22 november 2020, får antalet deltagare vid ett arrangement inte överstiga 10 personer. Förbudet gäller både inomhus och utomhus och både i det offentliga och i det privata. Det finns dock undantagsfall, exempelvis för fotbollsmatcher, där upp till 500 åskådare nu är tillåtet.

 

Läs mer om församlingsförbudet

 

Flygplatser, tågstationer eller kollektivtrafik (tåg, bussar, flygplan, färjor) kommer i princip inte att omfattas av åtgärden.

 

Läs mer om riktningslinjer på politi

Krav om att bära munskydd eller visir på offentliga platser

Fr o m den 29 oktober 2020 gäller kravet om att bära munskydd eller visir nu också i detaljhandeln (matbutiker, snabbköp och köpcentra), och även i vissa sammanhang på utbildnings-, kultur- och fritidsinstitutioner.

Kravet på munskydd och visir gäller dessutom fortsatt för stående kunder i alla barer, caféer och restauranger. Kravet gäller inte när du sitter ned.

Dessutom gäller kravet fortsatt under alla former av offentlig transport, både för sittande och stående resenärer. 

Kravet gäller fram till den 2 januari 2021.

Läs mer om kravet på munskydd på coronasmitte.dk

Inreserestriktioner för resor från Sverige till Danmark

Från den 10 Oktober 2020 räknas Sverige som ett land i karantän. Det betyder att varje region utvärderas individuellt varje vecka. Om du inte bor i en gränsregion, men din region räknas som öppen, kan du fortsättningsvis resa in i Danmark. Om man inte bor i en gränsregion och ens region listas som i karantän, kan man enbart resa in i Danmark med ett starkt berättigat syfte. 

Läs mer om resor till Danmark från en region i karantän här

Läs mer om resor till Danmark från en öppen region här

Läs mer om vilka resehandlingar som behövs på politi.dk

Information från Sundhedsstyrelsen

På Sundhedsstyrelsens hemsida kan du hitta information on coronavirus/covid-19. Här finns bland annat en lista på telefonnummer till läkare, förhållningsregler till de som har vistats i en riskregion och en sektion med frågor och svar om spridningen av coronavirus/covid-19, råd till särskilda riskgrupper, resor och karantän. Sidan uppdateras löpande.

Läs mer om förhållningsreglerna på sundhedsstyrelsen.dk

 

På Sundhedsstyrelsens hemsida kan du också hitta mer detaljerade siffror på smitteutbrottet i olika regioner och kommuner i Danmark. Här finns t.ex. information om hur smittetrycket har sett ut i Köpenhamnsområdet de senaste 7 dagarna.

Smitta i Danmarks regioner och kommuner

Reseinformation från danska Udenrigsministeriet

Håll dig uppdaterad om de senaste resevägledningarna från det danska Udenrigsministeriet. Sidan uppdateras löpande.

Om du har frågor rörande inresa till Danmark kan du ringa till det danska Utrikesministeriets Hotline för resande. Kontakta dem på telefon +45 70 20 60 44.

 

Läs om Udenrigsministeriets resevägledning på um.dk

Läs mer om resevägledning Sverige-Danmark på um.dk

Särskild hemsida med information rörande coronavirus/covid-19

De danska myndigheterna har samlat all information om Coronavirus/covid-19 på en hemsida. Om man inte hittar information här kan man ringa det gemensamma telefonnumret 7020 0233.

 

Läs mer om coronavirus/covid-19 i Danmark på coronasmitte.dk

Läs särskild information rörande arbetsplatser och arbetsgivare på at.dk

Läs mer om företag och coronavirus/covid-19 på virksomhedsguiden.dk

Universitet, skolor och daghem i Danmark

Fredagen den 13 mars stängdes universiteten i Danmark och måndagen den 16 mars stängdes skolor och offentliga daghem. Det mesta undervisning har sedan dess varit online. Det har dock gets undantag för barn vars föräldrar utför kritiskt viktiga uppdrag i den offentliga sektorn, barn till föräldrar som inte blivit hemskickade från sina arbeten, och barn med särskilda behov. 

Från den 15 april började den danska regeringen öppna upp för de lägre klasserna i grundskolan. Från den 18 maj har skolan varit öppen för elever i klass 6-10. 

Från den 27 maj har ungdomsutbildningar så som gymnasium, EUD, HF och högskolor öppnats, samt vuxenutbildningar som AMU och språkcenter.

Danska universitet har sedan augusti varit öppna, dock med vissa restriktioner och ofta med undervisning online.

Observera: Fr o m den 29 oktober är munskydd ett krav på alla danska utbildnings-, kultur- och fritidsinstitutioner. Kravet gäller t o m den 2 januari 2021, och gäller inte när du sitter ned.

Information från svenska myndigheter

Har finner du uppdaterad information från svenska myndigheter, som kan vara viktig för dig som gränspendlare

Begränsning av inresor till Sverige

Medborgare i de nordiska länderna omfattas inte av inreseförbudet. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i Schengensamarabetet samt Schweiz. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer alltid att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Men man avråder från alla onödiga resor över gränsen.

 

Läs mer i vår artikel om begränsade inresor i Sverige p g a coronavirus/covid-19

Reseinformation från Utrikesdepartementet

Tidigare avrådde Utrikesdepartementet från resor till Danmark på grund av smittorisken. Den avrådan hävdes den 29 juli 2020.

 

Läs mer om utlandsresor på swedenabroad.se

Läs mer om resor mellan Sverige och Danmark på swedenabroad.se

 

Om du har fler frågor om reseavrådan har regeringen publicerat en artikel med frågor och svar om reseavrådan.

Läs frågor och svar om reseavrådan på regeringen.se

Information från Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns det information om coronavirus/covid-19. Här finns bland annat information om spridningen i Sverige och globalt, råd om hur du kan skydda dig och andra och information till skolor, förskolor och resenärer. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs om coronavirus/covid-19 på folkhalsomyndigheten.se

Information på Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. Här finns även länkar till ansvariga myndigheter. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs mer på coronavirus/covid-19 på krisinformation.se

Universitet och gymnasier rekommenderas stänga, skolor håller fortsatt öppet

Regeringen rekommenderar att alla gymnasier, universitet, högskolor, och annan högre utbildning stängs från den 18 mars och att undervisningen fortsätter på distans. Så länge undervisningen sker som vanligt så kommer man fortsätta att få studiestöd.

 

Läs mer om gymnasium, högskola, universitet, yrkeshögskolor på regeringen.se

Läs mer om studiestöd på regeringen.se

 

Förskolor och grundskolor är i dagsläget inte stängda, men kan stängas på kort varsel. Enskilda skolor kan stängas av skolornas huvudmän vid behov i samråd med smittskyddsläkare. Huvudmännen ges också rätt att flytta undervisningstid till lördag-söndag eller under lov ifall att man väljer att stänga en skola.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Coronavirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan fortfarande kontaktas via telefon och e-mail. 

Vi stöds av