Inresa i Danmark för bosatta i Skåne, Blekinge och Halland

D. 2020-08-18
Danmark har beslutat att öppna för inresande från de svenska gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland. För att resa in i Danmark krävs dock viss dokumentation. Läs mer om hur det kommer att påverka dig här.
Skriv ut

Foto: News Øresund - Johan Wessman

 

Nya regler gör det lättare att resa till Danmark från hela Sverige

Den 15 augusti lättades inreserestriktionerna för inresor till Danmark från Sverige. Så länge Sverige räknas som öppet (”gult"), kan man resa in i Danmark utan ytterligare restriktioner. Det tidigare kravet på sex övernattningar som gällde för inresande från de flesta svenska regioner (ett undantag gällde för Skåne, Blekinge och Halland) har tagits bort. Det betyder att man kan resa in i Danmark med enbart en giltig identitetshandling.

Läs mer om de nya reglerna på politi.dk

Läs mer om vilken legitimation som krävs för din resa på politi.dk

 

De nedanstående reglerna för gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland är därför inte aktuella eftersom lättare regler gäller för hela Sverige. Ifall att Sverige skulle byta från öppet till ”i karantän” (ändras från gult till rött), så träder de nedanstående reglerna i kraft igen.

 

Gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland

Från den 27 juni 2020 tillämpar Danmark en ny modell för inresor från EU och Schengenområdet (samt Storbritannien) – vilket också innefattar resor till och från Sverige. Länder kategoriseras antingen som ”öppna” eller ”i karantän”, vilket påverkar möjligheterna att resa in i landet. Även om Sverige just nu kategoriseras som ett karantänland (karantænelande), görs det en individuell värdering för varje region.

För personer boende i gränsregionerna Skåne, Halland och Blekinge gäller det specifika regler. Personer från de tre regionerna kan resa in i Danmark utan ett starkt berättigat syfte, men måste visa upp vissa dokument för att komma in i Danmark. Vilka dokument som man måste ha med sig skiljer sig beroende på om regionen är kategoriserad som ”i karantän” eller inte. Varje vecka uppdateras kartan över vilka regioner som är öppna eller inte. Om en region uppdateras till ”öppen” lättas kraven på dokumentation.

SSI (Statens Serum Institut) lägger ut en uppdaterad lista på vilka regioner som är öppna varje torsdag klockan 16:00. Läs mer om vilken dokumentation som krävs beroende på din regions kategorisering här nedan.

Se vilka länder och regioner som vid nuvarande räknas som öppna på ssi.dk

Läs mer om Danmarks gränsöppningsstrategi på um.dk

Om din region kategoriseras som öppen (Skåne, Blekinge, Halland)

Om du vill resa från en gränsregion som kategoriseras som öppen behöver du ha med dig följande dokument för att resa in i Danmark utan ett ”starkt berättigat syfte”:

 1. Giltig resehandling, dvs. pass eller annan giltig legitimation
 2. Bevis på vilken region du är folkbokförd i – vi rekommenderar ett personbevis som heter ”Hemortsbevis” – det innehåller information om län och folkbokföringsuppgifter från 2020.
  • Om du har BankID kan man skriva ut beviset från skatteverket.se
  • Om du saknar BankID kan du beställa hem ett hemortsbevis till din folkbokföringsadress. Detta tar ca. 2-3 arbetsdagar.

Om du reser med barn under 18 år ska du, utöver all dokumentation ovan, ta med dig ett familjebevis där din relation till ditt barn framgår. Ett familjebevis är ett personbevis som kan beställas från skatteverket.

Beställ familjebevis på skatteverket.se

 

Den danska polisen kan alltid stoppa en person som visar tydliga sjukdomstecken, t.ex. hosta eller feber från att resa in i Danmark.

Läs mer om vilka dokument du behöver ha med dig på politi.dk

Läs mer om dokumentation för öppna länder och inresor med ett starkt berättigat syfte på politi.dk

Om din region kategoriseras som i karantän

Om du vill resa från en gränsregion som kategoriseras som i karantän behöver du följande dokument för att kunna resa in i Danmark utan ett ”starkt berättigat syfte”:

 1. Giltig resehandling, dvs. pass eller annan giltig legitimation.
 2. Bevis på vilken region du är folkbokförd i – vi rekommenderar ett personbevis som heter ”Hemortsbevis” – det innehåller information om län och folkbokföringsuppgifter från 2020.
  • Om man har BankID kan man skriva ut beviset från skatteverket.se
  • Om man saknar BankID så kan man beställa hem hemortsbeviset till sin folkbokföringsadress. Detta tar ca. 2-3 arbetsdagar.
 3. Ett negativt covid-19-test som inte är mer än 72 timmar gammalt. 
  Information om hur och vem som kan bli testad i din region finns på 1177.se
  Det finns även privata aktörer som erbjuder covid-19-test, men det är då inte kostnadsfritt. Antikroppstester är inte giltiga vid gränsen.

Den danska polisen kan också stoppa en person som visar tydliga sjukdomstecken, t.ex. hosta eller feber från att resa in i Danmark.

Läs mer om vilka dokument du behöver ha med dig på politi.dk

Läs mer om regioner i karantän, dokumentation och inresor med starkt berättigat syfte på politi.dk

Resande från övriga Sverige

Från den 15 augusti behöver man inte längre ha förbokat 6 övernattningar för att resa in i Danmark som turist, så länge Sverige fortfarande räknat som öppet (gult). 

Läs mer om inresor från öppna länder på politi.dk

 

Reseinformation från Utrikesdepartementet

Tidigare avrådde det svenska Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till Danmark. Den avrådan hävdes den 29 juli.

Håll dig uppdaterad på swedenabroad.se

 

Undersök om din försäkring gäller

Om du väljer att resa till Danmark trots att utrikesdepartementet avråder från resor till Danmark är det särskilt viktigt att du undersöker om din försäkring gäller. Många reseförsäkringar täcker inte resor till länder som utrikesdepartementet avråder resor till. I Danmark kan du använda det blåa sjukförsäkringskortet, men det är bra att observera att det bara ger dig rätt till sjukvård på samma villkor som danska invånare.

 

Kontrollera om din arbetsgivare har några interna riktlinjer

I princip kan din svenska arbetsgivare inte bestämma om du kan resa till Danmark eller inte. Din arbetsgivare har dock en skyldighet att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för alla sina anställda och se till att det inte finns någon risk för smittspridning på arbetsplatsen. På sätt kan din arbetsgivare bestämma hur din resa ska hanteras i relation till ditt arbete. Om du reser trots myndigheternas rekommendationer, kan du t.ex. behöva gå i karantän när du kommer tillbaka till Sverige.

 

Listan över vilka regioner och länder som kategoriseras som "i karantän" eller "öppna" uppdateras varje vecka. Vi uppdaterar sidan löpande.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av