Lönegaranti i Danmark och Sverige

Senast uppdaterad 2024-03-05
Om företaget som du arbetar för går i konkurs eller tvingas stänga på grund av dödsfall eller annan orsak, kan du söka hjälp till att täcka din lön i Danmark eller Sverige.
Skriv ut

Enligt huvudregeln omfattas du av Lønmodtagerens Garantifond om du arbetar i Danmark. Om du arbetar i Sverige omfattas du av den svenska statliga lönegarantin.

När ett företag går i konkurs utses en konkursförvaltare (danska: kurator) som bestämmer vad man ska göra med resterna av företaget. Detta gäller både i Danmark och Sverige. Därför bör du kontakta konkursförvaltaren – både för att göra dina krav kända och för att se till att företaget har stängts helt. Företaget kan drivas av nya ägare.

Få din lön täckt om du arbetar i Danmark och din arbetsgivare har gått i konkurs

Om ett företag stänger, vare sig det är på grund av konkurs, dödsfall eller andra orsaker, kan Lønmodtagernes Garantifond (LG) säkerställa att du som anställd i det aktuella företaget får lön, pension, semesterersättning och liknande. De hjälper också till med att säkra att arbetsgivaren betalar lön till de anställda ifall företaget genomgår omstruktureringar. LG täcker arbete som utförs i Danmark.

Som utgångspunkt omfattas du av den danska LG om:

 • Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark

 • Du arbetar i Danmark och har en svensk arbetsgivare
Vad täcker Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond kan betala ut följande:

 • Lön, semesterersättning eller pension för utfört arbete

 • Lön, semesterersättning eller pension för din uppsägningsperiod

 • Pension för tidigare arbetsperioder

 • Betalning för söndagar och helgdagar

 • Vissa förmåner (gratis bil/telefon, intjänad bonus etc.)
När ska man anmäla till Lønmodtagernes Garantifond?

Om din arbetsgivare har gått i konkurs ska du anmäla till LG inom 4 månader.

Om din arbetsgivare har stängt ner verksamheten eller är i obestånd ska du anmäla till LG inom 6 månader.

Hur mycket kan man få utbetalt?

Din anställningsform är avgörande för hur mycket du kan få betalt av Lønmodtagernes Garantifond. Det innebär att hur mycket du kan få utbetalt bygger på om du var anställd som tjänsteman, student eller flexarbetare.

Pengarna sätts in på ditt NemKonto – det är därför viktigt att du behåller ditt konto en period efter uppsägning.

Flygande personal och konkurs

Om företaget som du arbetar för går i konkurs kan du få statlig hjälp till att täcka din lön. Enligt huvudregeln omfattas du av Lønmodtagerens Garantifond om du arbetar i Danmark.
I normalfallet beskattas utbetalningen i Danmark men om du är flygande personal och inte betalar skatt i Danmark så ska utbetalningen istället beskattas i Sverige. Flygande personal måste därför ansöka om ”skattefritagelse” hos danska Skattestyrelsen.

Vi har uppmärksammat att det råder oklarheter kring skattefritagelsen för flygande personal. Om du har frågor kring detta kontakta Skattestyrelsen.

Kontaktuppgifter till Skattestyrelsen

 

Så här ska du göra för att ansöka om ”skattefritagelse”:

 1. Gå in på skat.dk
 2. Logga in med ditt MitID eller TastSelv-kod

 3. Klicka på Kontakt/kontaktformulär
  1. Välj ”Indkomst og fradrag”
  2. Välj ”Indkomst og fradrag 2024 (forskudsopgørelsen)
  3. Välj ”Udland og flytning til/fra Danmark”
  4. Välj ”Skattefritagelse”

 4. Du ska upplysa från vilket datum du kommer att få utbetalning från Lønmodtagernes Garantifond

 5. Du ska samtidigt eller i efterhand bifoga en ”bopælattest, ett så kallat hemsvistintyg som du kan beställa från Skatteverket.

 6. Även om du har ett hemsvistintyg sedan tidigare så måste du beställa ett nytt intyg från Skatteverket

 7. Meddela Lønmodtagerens Garantifond att du har gjort en ansökan om ”skattefritagelse”

 8. När du har fått ett beslutet om ”skattefritagelse” från danska Skattestyrelsen ska du själv skicka in beslutet till Lønmodtagerens Garantifond

Logga in på skat.dk

 

Beställ hemvistintyg från Skatteverket (SKV 2734)

Läs mer om Lønmodtagernes Garantifond på borger.dk

 

Gå till borger.dk

Om företaget du jobbar på i Sverige går i konkurs – statlig lönegaranti

Det är företagets konkursförvaltare – utsedd av tingsrätten – som beslutar om lönegaranti. Om du arbetar i Sverige och din arbetsgivare går i konkurs, är det till konkursförvaltaren du ska lämna in din ansökan om lönegaranti. Staten utbetalar sedan lönen via länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Hur mycket kan jag få utbetalt

I Sverige kan du få ersättning för den lön som du tjänat in tre månader innan konkursen och vanligtvis kan du endast få ersättning för max fyra prisbasbelopp. 

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Ansök själv om att sätta företaget i konkurs om du inte får ut lön i tid

Facket kan – om du är medlem - hjälpa dig. Den statliga lönegarantin kan ersätta dig för kostnaderna att försätta arbetsgivaren i konkurs. ​

Om företaget går i konkurs är huvudregeln att du är omfattad av den svenska statliga lönegarantin.

Läs mer på kronofogden.se

Om du inte får lönegaranti

Du får ett skriftligt beslut från konkursförvaltaren om du inte har rätt till statlig lönegaranti. Där står information om hur du kan göra om du inte är nöjd med beslutet.

Du kan också kontakta Kronofogden för att få veta mer.​

Kontakta Kronofogden här

Har du haft en utländsk arbetsgivare?

Om du har haft en utländsk arbetsgivare från ett annat nordiskt eller EU-land som gått i konkurs kan du i vissa fall få tillgång till den svenska statliga lönegarantin. Det som avgör om du fåt tillgång eller inte är det land du arbetar i. Arbetar du i Sverige omfattas du av den svenska lönegarantin.

Som utgångspunkt omfattas du av den svenska statliga lönegarantin om:

 • Du bor och arbetar i Sverige för ett danskt företag som har gått i konkurs

 • Du bor i Danmark och arbetar i Sverige för ett danskt företag som har gått i konkurs

Kontakta Kronofogdens konkurstillsyn i Sundbyberg för mer information vid utländsk arbetsgivare.

Kontakta Kronofogden här

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av