Uppsagd när du jobbar i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-05
Vad händer om du blir uppsagd när du jobbar i Danmark? Hur lång varselperiod en arbetsgivare ska ge en arbetstagare vid uppsägning, beror på de fackliga avtalen.
Skriv ut

Uppsägningstid

Många som arbetar i Danmark är anställda under något som kallas "Funktionærloven". Om man är anställd under ett avtal som följer denna lag så har man även klara regler om varsel och uppsägning att rätta sig efter:

  • Anställd upp till sex månader - en månads varsel
  • Från sex månader upp till tre år - tre månaders varsel
  • Från tre år upp till sex år - fyra månaders varsel
  • Från sex år upp till nio år - fem månaders varsel
  • Mera än nio år - sex månaders varsel

En arbetstagare som inte är fast anställd, kan bli uppsagd med 14 dagars varsel. Vid kortare anställningar kan varslet vara ännu kortare. 

 

Skäl till uppsägning

Det är inte tillåtet att avskeda någon p.g.a. graviditet, adoption eller krav om jämlik lön. Arbetsgivaren ska kunna dokumentera att uppsägningen inte är orsakad av detta, utan av ekonomiska skäl eller samarbetssvårigheter.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att du kan riskera uppsägning vid sjukdom. Det är ditt anställningskontrakt som beskriver vilka regler som gäller på din arbetsplats. Är du anställd enligt funktionærloven gäller t.ex. följande: om du är sjuk mer än 120 dagar under en 12-månaders period, och ibland till och med tidigare kan du riskera uppsägning.

Särskilda regler gäller för anställda som blir uppsagda p.g.a. stöld eller andra grova förseelser på arbetsplatsen. Denna typ av uppsägning kallas "bortvisning" och innebär att man måste lämna arbetsplatsen med omedelbar verkan.
Om du är medlem i en dansk fackförening, kan du få hjälp av den om du skulle hamna i en situation där du är oense eller känner dig orättvist behandlad av en dansk arbetsgivare.

 

Friställd, suspenderad eller väderpermitterad

Du kan i vissa fall bli det som kallas "fritstillet", friställd, under uppsägningsperioden. Det betyder att företaget helt avstår från att använda din arbetskraft tills du slutar. Om du blir fritstillet ska du inte komma till arbetet. Du ska ha full lön under hela uppsägningsperioden.

Om du däremot blir suspenderad - s.k suspension - betyder det att du inte ska komma till arbetet, men ska stå till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter under uppsägningsperioden. Även här ska du ha full lön och andra förmåner under perioden.

I Danmark kan vissa yrkesgrupper, vars arbete är beroende av vädret, bli väderpermitterade, så kallat "vejrlig". Det betyder att arbetet ställs in. Blir man väderpermitterad får man inte lön men kan få ersättning från a-kassan.

 

Uppsagd i Danmark, bosatt i Sverige - vad göra?

Som anställd i Danmark är du omfattad av danska arbetsmarknadsregler och arbetslöshetsförsäkring. Men den dag då du blir heltidsarbetslös, är det enligt EU-regler ditt bostadsland som övertar ansvaret. Då är det med andra ord svenska regler som gäller i förhållande till arbetslöshetsförsäkringen. Du ska anmäla dig till Arbetsförmedlingen på din första arbetslösa dag, och om du är medlem av en a-kassa så ska du även anmäla dig till din svenska a-kassa. 

 

Danska villkor för deltidsarbetslösa


Om du blir deltidsarbetslös ska du anmäla detta till arbetsförmedlingen i arbetslandet, det vill säga i Danmark. Om du är medlem av en dansk a-kassa, så fortsätter du även med det och får kompletterande ersättning från din danska a-kassa.

Tänk på! Att när du som gränspendlare kontaktar en a-kassa i Sverige eller Danmark, ska du be om att få prata med deras EU-handläggare (EU-sagsbehandler).

 

Att själv säga upp anställningen i Danmark

Om du väljer att säga upp dig själv från ett arbete, ska detta ske med antingen 1 månads eller en kalendermånads varsel. Undantag förekommer om arbetet som utförs är av kortare art och inte sträcker sig över en månad, alternativt om arbetsförhållandet sker på prov och inte sträcker sig över tre månader. För många gäller de samma regler som finns beskrivna i funktionærloven, kolla i ditt anställningskontrakt vilka regler som gäller för just dig.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Sluta jobba i Danmark

Ska du sluta ditt arbete i Danmark? 

I vår checklista får du koll på vad du ska tänka på när du lämnar den danska arbetsmarknaden och åter ska börja arbeta eller söka nytt jobb i Sverige.

 

Vi stöds av