Uppsagd under föräldraledighet

Senast uppdaterad 2024-03-05
Vem ska du meddela om din anställning i Danmark upphör, medan du bor i Sverige och får föräldrapenning från Danmark? Och vem ska du meddela om din anställning i Sverige upphör, medan du bor i Danmark och får föräldrapenning från Sverige?
Skriv ut

Uppsagd från ditt arbete i Danmark när du är föräldraledig och bor i Sverige

I Danmark finns det regler som gör att du inte får bli uppsagd på grund av graviditet eller föräldraledighet, förutsatt att du är anställd och har arbetat de sista 13 veckorna innan du gick på barsel/graviditet . Dock kan du bli uppsagd om din arbetsgivare kan dokumentera att det inte har något med din graviditet eller föräldraledighet att göra. Här gäller därför omvänt bevisbörda. 

Om din anställning upphör i Danmark under tiden som du är föräldraledig - har barsel -från Danmark så har det ingen betydelse. Då fortsätter Udbetaling Danmark att utbetala barsel så länge du uppfyller villkoren. Du behöver meddela förändringen till Udbetaling Danmark.

 

Om du är arbetslös efter att din barsel upphör 

Om du är arbetslös efter att din barsel upphör i Danmark så ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag.

Är du medlem av en a-kassa när du blir uppsagd från ditt arbete i Danmark ska du fortsatt vara medlem i den danska a-kassan under tiden du har barsel. När din barsel slutar ska du återgå till svensk a-kassa och då är det också viktigt att det inte blir något glapp i medlemskapet.

 

Kom ihåg att uppdatera din "forskudsopgørelse"

Tänk dessutom på att du bör uppdatera din ”forskudsopgørelse” när du går från förvärvsinkomst till barselpeng eftersom det påverkar storleken på ditt avdrag, ”fradrag”.

 

Har du frågor som rör föräldraledighet och uppsägning när du arbetar i Danmark?

För att veta om du uppfyller villkoren för barsel/föräldraledighet i vardera land kan du kontakta Udbetaling Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

Tänk på! Att när du som gränspendlare kontaktar en a-kassa i Sverige eller Danmark, ska du be om att få prata med deras EU-handläggare (EU-sagsbehandler).

 

Uppsagd från ditt arbete i Sverige när du är föräldraledig och bor i Danmark

När ditt arbete i Sverige upphör så måste du ta ut föräldrapenning så att det räknas som en kontantförmån. Detta för att inte förlora din tillhörighet till svensk socialförsäkring när du bor i Danmark och har arbetat i Sverige. Det är viktigt att du inte har något glapp mellan din sista arbetsdag och uttaget av föräldrapenning. Det vill säga att du måste ta ut föräldrapenning på sjukpenningsnivå med minst 1/8 per dag 7 dagar i veckan. Kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter i Malmö om vad det betyder för dig i din situation.

 

Kontakta Øresunddirekt

 

Om du är arbetslös efter att din föräldrapenning upphör

Om du är arbetslös efter att din föräldrapenning upphör i Sverige så ska du anmäla dig på ett Jobcenter i Danmark din första arbetslösa dag. Är du medlem i en a-kassa när du blir uppsagd från ditt arbete i Sverige ska du fortsatt vara medlem i den svenska a-kassan under tiden du får föräldrapenning. När din föräldraledighet slutar ska du återgå till dansk a-kassa och då är det också viktigt att det inte blir något glapp i medlemskapen. 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Sluta jobba i Danmark

Ska du sluta ditt arbete i Danmark? 

I vår checklista får du koll på vad du ska tänka på när du lämnar den danska arbetsmarknaden och åter ska börja arbeta eller söka nytt jobb i Sverige.

 

Vi stöds av