A-kassa - Om du blir uppsagd från ditt arbete i Danmark

Om du bor i Sverige, men blir uppsagd från ditt arbete i Danmark är det viktigt att du anmäler dig till en svensk a-kassa redan på din första arbetslösa dag.
Skriv ut

Så länge du arbetar enbart i Danmark ska du aktivt gå med i en dansk a-kassa, om du vill omfattas av den danska arbetslöshetsförsäkringen. Blir du helt arbetslös så är det hos en svensk a-kassa som du ansöker om ersättning. Som arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag. För att få inkomstrelaterad ersättning måste du ansöka om medlemskap i svensk a-kassa. Detta sker skriftligt på en blankett som du hittar på a-kassans hemsida. Det är viktigt att det inte blir något glapp i medlemskapet då du byter från dansk till svensk a-kassa. Din skriftliga ansökan ska vara inkommen till din a-kassa senast samma månad som du vill bli medlem. På din ansökan ska du informera om att du varit "gränsarbetare".

 

Efter arbete i Danmark, kontakta rätt a-kassa i Sverige

Du ska ansöka om medlemskap i den svenska a-kassa inom vars verksamhetsområde du senast arbetat, i detta fall i Danmark. Undantaget är Alfa-kassan som är öppen för alla yrkesgrupper. Förteckning över de svenska a-kassorna finns på Sverigesakassor.se Är du osäker vilken a-kassa du ska tillhöra kan du alltid ringa en a-kassa och fråga.

Tänk på! Att när du som gränspendlare kontaktar en a-kassa i Sverige eller Danmark, ska du be om att få prata med deras EU-handläggare (EU-sagsbehandler).

Förbered din ansökan i god tid om du vet att du kommer bli arbetslös. Information om vilka blanketter du behöver kan du oftast hitta på a-kassans hemsida. Följ instruktionerna på blanketterna och var noggrann med de uppgifter du lämnar, annars riskerar du att det tar längre tid innan du kan få ersättning. Från din danska a-kassa behöver du ett intyg som heter "PD U1". Det är din danska a-kassa som utfärdar det. Ansökningsblankett för detta hittar du på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hemsida. Har du inte varit medlem i dansk a-kassa är det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i Danmark som också utfärdar intyget. Om du önskar hjälp att få intyget kan den svenska a-kassan hjälpa dig med det.

Ansök om blankett PD U1 på STARs webbplats

 

Beräkning av ersättning

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla arbetsvillkoret samt ha varit sammanhängande medlem i svensk eller dansk a-kassa i 12 månader. Din ersättning baseras då enbart på den lön du haft under ditt senaste arbete. Din danska lön räknas om till svenska kronor enligt en kurs bestämd av Europeiska Centralbanken. Uppfyller du inte kravet på 12 månaders medlemstid kan du ändå ha rätt till grundbeloppet, som är en lägre ersättning.

Mer information om vilka regler som gäller för att få ersättning kan du få från din a-kassa. 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Sluta jobba i Danmark

Ska du sluta ditt arbete i Danmark? 

I vår checklista får du koll på vad du ska tänka på när du lämnar den danska arbetsmarknaden och åter ska börja arbeta eller söka nytt jobb i Sverige.