Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Checklista - Sluta jobba i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-05
Denna checklista är för dig som bor i Sverige och blivit uppsagd eller själv valt att säga upp dig från din danska anställning. Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du åter ska börja arbeta eller söka nytt jobb i Sverige.
Skriv ut
1.

Anmäl dig hos svenska Arbetsförmedlingen om du blivit arbetslös

Om du bor i Sverige, har pendlat till ditt arbete i Danmark och är arbetslös är det viktigt att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det gör du enklast och snabbast via hemsidan. A-kassan ställer nämligen krav på att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete.

 

Läs mer på arbetsformedlingen.se

2.

Ansök om inträde i svensk a-kassa och ansök samtidigt om arbetslöshetsersättning

Ansök om inträde/medlemskap i a-kassa

Om du bor i Sverige, har pendlat till arbete i Danmark och slutar jobba där, ska du ansöka om inträde i svensk a-kassa. Det får inte bli ett glapp i ditt medlemskap, då det kan påverka rätten till inkomstbaserad ersättning. Vänta därför med att gå ur din danska a-kassa, tills du fått bekräftelse på att du är med i den svenska a-kassan.
Det viktigt att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.
Ansök till en a-kassa kopplat till den bransch du senast jobbat i, alternativt i Alfa-kassan, som inte är branchknuten. Om du direkt börjar jobba i Sverige är det din nuvarande bransch som gäller. Vid oklarheter kontakta en EU-handläggare på din a-kassa.

 

Ansök om arbetslöshetsersättning

Samtidigt som du ansöker inträde i en svensk a-kassa ska du ansöka om arbetslöshetsersättning på a-kassans hemsida. Fyll i att du varit gränsarbetare.

Läs mer om de svenska a-kassor på Sveriges A-kassors webbplats. 

 

Läs mer om svenska a-kassor på sverigesakassor.se

 

Läs mer i vår artikel om a-kassa om du blir arbetslös i Danmark

 

Flytta ditt medlemskap i facket

Om du önskar fortsätta vara medlem i facket, så ska du nu flytta ditt medlemskap till ett svenskt fackförbund. Vet du inte vilket fackförbund du ska välja?

 

Se en lista över svenska fackförbund på svenskafackförbund.se

3.

Kontrollera din socialförsäkring

Om ditt arbete upphör i Danmark och du har fått barnbidrag eller andra förmåner från Danmark så ska du ta kontakt med Udbetaling Danmark för att meddela att ditt arbete har upphört i Danmark.

 

Läs mer på Udbetaling Danmark

 

Du ska också ta kontakt med svenska Försäkringskassan för att meddela att du inte längre arbetar i Danmark. Har du frågor om detta kan du kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

 

Försäkringskassans webbplats

 

Kontakta Øresunddirekts informationscenter

4.

Kontakta danska Skattestyrelsen

Om du inte ska arbeta i Danmark längre, ska du meddela Skattestyrelsen på telefonnummer +45 7222 2892. Du behöver inte meddela svenska Skatteverket att du slutat arbeta i Danmark.

Kom ihåg att meddela danska Skattestyrelsen om du byter adress i Sverige eftersom det inte sker automatiskt från Sverige. Du kan göra det via brev eller mejl.

 

Läs mer på skat.dk

5.

Spara ditt danska CPR-nummer

Det är viktigt att du kommer ihåg ditt danska CPR-nummer, eftersom du kan behöva det senare, t ex vid pensionuttag.

6.

Kom ihåg den danska årsopgørelsen

Tänk på att du året efter ska deklarera i Danmark för de inkomster du hade det år du slutade arbeta i Danmark.

 

Läs mer i vår artikel om att deklarera i Danmark

7.

Kom ihåg ditt feriekonto i Danmark

Om du slutar att arbeta i Danmark kan det vara så att du har pengar kvar på ditt feriekonto. För att få dessa utbetalda måste du själv kontakta Feriekonto. Om du inte gör det går pengarna istället går till Arbejdsmarkedets feriefond,  som används till att hjälpa danska familjer som inte själv kan finansiera semester inom Danmark. Du kan fortfarande vända dig till feriefonden för att få ut dina pengar inom tre år. Därefter har du förlorat pengarna. 

Du kan logga in på Feriekonto via borger.dk med hjälp av ditt MitID.

 

Läs mer om feriepeng på borger.dk

 

Arbejdsmarkedets feriefond

8.

Behåll ditt danska bankkonto

Du ska inte avsluta ditt danska bankkonto när du slutar arbeta i Danmark. Du kan behöva detta för eventuella utbetalningar från danska Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark och Feriekonto. Har du avslutat ditt konto och ska motta en utbetalning, behöver du registrera ditt svenska bankkonto till NemKontoordningen. 

Har du ett MitID kan du logga in på självbetjäningen på nemkonto.dk. Logga in och välj "Udenlandsk NemKonto". Om du inte har ett MitID, kan du fylla i en blankett och skicka till Digitaliseringsstyrelsen.

 

Läs mer och ansök om NemKonto utanför Danmark

 

Hämta blankett för ansökan om NemKonto utanför Danmark

9.

Behåll ditt MitID

Du behöver ditt MitID för att göra din danska årsopgørelse året efter du slutar arbeta i Danmark.
Du kan också frotsättningsvis använda det för att t ex följa upp din pension och kommunicera med danska myndigheter i andra ärenden. Om du vill hålla ditt MitID aktivt, kom ihåg att du måste förnya det var tredje år.

(Om du regelbundet använder ditt MitID , minst var tredje månad, kommer ditt MitID att förnyas automatiskt.)

 

Läs mer i vår artikel om danskt MitID

10.

Anmäl adressändringar

Om du flyttar till ny adress så är det viktigt att anmäla detta till myndigheter som Skattestyrelsen och Udbetaling Danmark samt till eventuell pensionsförvaltare av tjänstepension. Adressändring i Sverige meddelas inte automatiskt till danska myndigheter och företag.

Kom också ihåg att själv ändra eller meddela alla relevanta mottagare, om du byter mailadress.

11.

Ha koll på din pension

Tänk på att spara alla uppgifter om dina arbetsgivare i Danmark, anställningskontrakt och andra viktiga papper och mellan vilka år du arbetade där. Det är viktigt att ha inför den dagen som du ska gå i pension. Du ansöker om den statliga pension i ditt bosättningsland, både för statlig pension du tjänat in i Danmark och i Sverige. Om du har firmapension/tjänstepension måste du själv kontakta pensionsförvaltaren för att få ut den delen av din pension, detta sker inte per automatik.

Det är också viktigt att du när du närmar dig pensionsåldern ser till att ATP har din adress om du har flyttat. ATP får nämligen inte automatiskt besked om din nya adress.

 

Kontaktuppgifter till ATP på borger.dk

 

Läs mer i vår artikel om pension i Danmark

12.

Uppsagd under föräldraledighet

Om du blir uppsagd under din föräldraledighet fortsätter du att motta föräldrapeng från Danmark, men du ska meddela Udbetaling Danmark om förändringen.

 

Läs mer i vår artikel Uppsagd under föräldraledighet när du jobbar i Danmark

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av