Hemarbetsdagar i Sverige pga. coronavirus/covid-19 påverkar inte socialförsäkringstillhörigheten

D. 2020-03-26
Øresunddirekt har fått besked om att Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens om ett undantag. Undantaget gäller vissa regler i förhållande till socialförsäkring och vilket land man som pendlare är socialförsäkrad i och till vilket land arbetsgivaren ska betala in arbetsgivaravgifter.
Skriv ut

En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater inom EU ska omfattas av socialförsäkringen i den medlemsstat där personen är bosatt om personen utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten. Detta styrs av EU-förordningen 883/2004 artikel 13.1. Med 'väsentlig del av sitt arbete' avses enligt huvudregeln minst 25 % av arbetstiden. Om en öresundspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark och börjar arbeta hemifrån i sådan omfattning att arbetstiden och/eller inkomsten överstiger 25 % skulle pendlaren normalt bli socialförsäkrad i Sverige med skyldighet för den danske arbetsgivaren att betala de avsevärt högre svenska arbetsgivaravgifterna.

 

”Detta är en mycket positiv nyhet för de öresundspendlare som redan i förra veckan blev hemskickade för att arbeta hemifrån. Vi har märkt en stor oro och det har varit många frågetecken som nu äntligen har retts ut, både för oss och en stor grupp bland våra pendlare”, säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för informationscentret i Malmö.

 

Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens att socialförsäkringen för de som normalt är gränspendlare inte ska påverkas av restriktionerna som coronavirus/covid-19 medfört i följande situationer:

  • Bor du i Sverige och normalt arbetar i Danmark så påverkas inte din socialförsäkring i Danmark av att du på grund av coronavirus/covid-19 måste arbeta hemifrån Sverige.
  • Bor du i Danmark och normalt arbetar i Sverige så påverkas inte din socialförsäkring i Sverige av att du på grund av coronavirus/covid-19 måste arbeta hemifrån Danmark.
  • Om du har ett pågående A1-intyg för arbete i Sverige och Danmark så är detta intyg fortfarande giltigt. 

Om du själv ändrar hur du arbetar gäller INTE undantaget för din socialförsäkring, det kan till exempel vara om du börjar arbeta för en annan arbetsgivare eller påbörjar något arbete som egen företagare eller börjar ta ut lön från ett aktiebolag som du äger.
Om du är osäker kontakta Øresunddirekt på 040-17 64 00 eller Försäkringskassans avdelning för Försäkringstillhörighet på 010-11 51 964.

 

”Det är inte ovanligt att man som pendlare är i en unik situation, vi uppmanar därför öresundspendlare och företag att, förutom att hålla sig uppdaterade via våra hemsidor, kontakta informationscentret per telefon eller e-post för att få svar på sina frågor”, fortsätter Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för informationscentret i Malmö.

 

På borger.dk och forsakringskassan.se kan du läsa mer om aktuella frågor om socialförsäkring i samband med coronavirus/covid-19, om du normalt bor i ett land och arbetar i ett annat land. 

 

Läs mer på borger.dk

Läs mer på forsakringskassan.se

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Coronavirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan fortfarande kontaktas via telefon och e-mail. 

Vi stöds av