Hemarbetsdagar i Sverige pga. coronavirus/covid-19 och hur det påverkar socialförsäkringstillhörigheten

D. 2022-04-08
Det finns speciella regler kring socialförsäkring och vilket land man som pendlare är socialförsäkrad i och till vilket land arbetsgivaren ska betala in arbetsgivaravgifter. Under pandemin har reglerna för hemarbete anpassats.
Skriv ut

En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater inom EU ska omfattas av socialförsäkringen i den medlemsstat där personen är bosatt om personen utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten. Detta styrs av EU-förordningen 883/2004 artikel 13.1. Med 'väsentlig del av sitt arbete' avses enligt huvudregeln minst 25 % av arbetstiden. Om en öresundspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark och börjar arbeta hemifrån i sådan omfattning att arbetstiden och/eller inkomsten överstiger 25 % skulle pendlaren normalt bli socialförsäkrad i Sverige med skyldighet för den danske arbetsgivaren att betala de avsevärt högre svenska arbetsgivaravgifterna.

Om du är tvingad att arbeta hemifrån p g a stängda gränser eller restriktioner i samhället, ska det inte påverka din socialförsäkringstillhörighet.

På forsakringskassan.se och borger.dk kan du läsa mer om aktuella frågor om socialförsäkring i samband med coronavirus/covid-19, om du normalt bor i ett land och arbetar i ett annat land. 

Läs mer på forsakringskassan.se

 

Läs mer på borger.dk

 

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Hjälp med årsopgørelsen

Skatteverket på Øresunddirekt hjälper med att besvara frågor om danska årsopgørelsen och den svenska deklaration.

Ring 040 17 64 00, eller besök oss på informationscentret i Malmö!

Vi stöds av