Information för gränspendlare Corona/covid-19

Hemarbetsdagar i Sverige pga. coronavirus/covid-19 påverkar inte socialförsäkringstillhörigheten

D. 2021-01-15
Det finns speciella regler kring socialförsäkring och vilket land man som pendlare är socialförsäkrad i och till vilket land arbetsgivaren ska betala in arbetsgivaravgifter. Under pandemin har reglerna för hemarbete anpassats.
Skriv ut

En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater inom EU ska omfattas av socialförsäkringen i den medlemsstat där personen är bosatt om personen utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten. Detta styrs av EU-förordningen 883/2004 artikel 13.1. Med 'väsentlig del av sitt arbete' avses enligt huvudregeln minst 25 % av arbetstiden. Om en öresundspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark och börjar arbeta hemifrån i sådan omfattning att arbetstiden och/eller inkomsten överstiger 25 % skulle pendlaren normalt bli socialförsäkrad i Sverige med skyldighet för den danske arbetsgivaren att betala de avsevärt högre svenska arbetsgivaravgifterna.

Om du är tvingad att arbeta hemifrån p g a risk för smittspridning, ska det inte påverka din socialförsäkringstillhörighet.

På borger.dk och forsakringskassan.se kan du läsa mer om aktuella frågor om socialförsäkring i samband med coronavirus/covid-19, om du normalt bor i ett land och arbetar i ett annat land. 

 

Läs mer på borger.dk

Läs mer på forsakringskassan.se

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Personlig hjälp med årsopgørelsen?

Skatteverket på Øresunddirekt öppnar för telefonvägledning.
Ring 010-574 33 00, vardagar kl. 10:00-12:00 och kl. 13:00-15:00.
OBS! Endast deklarationsfrågor! I övrigt hänvisar vi till mail som vanligt.

Coronavirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan endast kontaktas via e-mail och kontaktformulär. 

Vi stöds av