Informationscentret i Malmö öppet för besök igen Kontakt och vägledning

Hemarbetsdagar i Sverige pga. coronavirus/covid-19 och hur det påverkar socialförsäkringstillhörigheten

D. 2021-10-04
Det finns speciella regler kring socialförsäkring och vilket land man som pendlare är socialförsäkrad i och till vilket land arbetsgivaren ska betala in arbetsgivaravgifter. Under pandemin har reglerna för hemarbete anpassats.
Skriv ut

En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater inom EU ska omfattas av socialförsäkringen i den medlemsstat där personen är bosatt om personen utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten. Detta styrs av EU-förordningen 883/2004 artikel 13.1. Med 'väsentlig del av sitt arbete' avses enligt huvudregeln minst 25 % av arbetstiden. Om en öresundspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark och börjar arbeta hemifrån i sådan omfattning att arbetstiden och/eller inkomsten överstiger 25 % skulle pendlaren normalt bli socialförsäkrad i Sverige med skyldighet för den danske arbetsgivaren att betala de avsevärt högre svenska arbetsgivaravgifterna.

Om du är tvingad att arbeta hemifrån p g a stängda gränser eller restriktioner i samhället, ska det inte påverka din socialförsäkringstillhörighet.

På borger.dk och forsakringskassan.se kan du läsa mer om aktuella frågor om socialförsäkring i samband med coronavirus/covid-19, om du normalt bor i ett land och arbetar i ett annat land. 

 

Läs mer på borger.dk

Läs mer på forsakringskassan.se

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Hur påverkar Coronavirus/Covid-19 gränspendlare?

Vi har sammanställt relevant information från svenska och danska myndigheter, som berör coronavirus/covid-19 och dig som pendlar över Öresund.

Vi stöds av