De danska gränserna stängs på grund av coronavirus/covid-19

D. 2020-03-26
Den danska regeringen har vidtagit ytterligare åtgärder för att begränsa spridningen av coronavirus/covid-19, och därför stängdes de danska gränserna den 14 mars 2020. Detta innebär också att gränsen mellan Danmark och Sverige stängs. Ingen kan komma in i Danmark utan särskilda skäl. Gränsarbetare som ska till och från sina jobb har dock särskilda skäl att resa över gränsen.
Skriv ut

Från den 14 mars 2020, klockan 12.00, stängdes de danska gränserna vilket innebär helt eller delvis stängning av luft-, färje- och tågtransporter. Vid gränserna kommer det att finnas polis men även försvaret kan komma att delta med väpnade styrkor.

Gränskontrollerna löper till och med den 10 maj 2020 och alla utan ett giltigt syfte kommer att avvisas. Danska medborgare kommer dock alltid in i landet och även personer som har en starkt berättigat syfte kommer att kunna komma in i Danmark.

Personer som har ”starkt berättigat syfte” till sin inresa i Danmark ska kunna visa att man har särskilda skäl. Resa till och från arbete räknas som ett särskilt skäl. Läs mer nedan om vad det innebär för dig som gränsarbetare.  

 

Hur påverkas gränsarbetare av myndigheternas hantering av corona/covid-19?

Vi har samlat både danska och svenska myndigheters information och länkar i en artikel som specifikt handlar om hanteringen av corona/covid-19 och hur det kan påverka dig som gränspendlare.

 

Läs vår artikel om hur du som gränsarbetare påverkas

 

Håll dig uppdaterad om trafiken mellan Danmark och Sverige

Tågtrafiken mellan Danmark och Sverige

Håll dig uppdaterad om tågtrafiken över Öresund på dsb.dk og skanetrafiken.se. Med anledning av beslutet kommer Skånetrafiken att reducera trafiken över Öresundsbron. SJ:s tåg vänder i Malmö. 

 

Läs mer på dsb.dk

Läs mer på skanetrafiken.se

Läs mer på sj.se

 

Om man inte kan eller önskar att resa på grund av coronavirus/covid19 återbetalar både DSB och Skånetrafiken din biljett. Det gäller till en viss del även för månadskort.

 

Läs mer om återbetalning (refundering) på DSB.dk

Läs mer om återbetalning på skanetrafiken.se

 

Flygtrafik

Håll dig uppdaterad om flygtrafiken på Köpenhamns flygplats på cph.dk

 

Läs mer på cph.dk

 

Färjeförbindelser mellan Danmark och Sverige

Håll dig uppdaterad om färjeförbindelserna över Öresund på forsea.dk

 

Läs mer på forsea.dk

 

Håll dig uppdaterad om färjeförbindelserna mellem Bornholm og Sverige på bornholmslinjen.dk.

 

Läs mer på bornholmslinjen.dk

Exempel på starkt berättigat syfte för inresa eller genomresa

Som starkt berättigat syfte räknas:

 • Om du arbetar eller bor i Danmark. Gäller även dig med eget företag, som utför ditt jobb i Danmark. 
 • Om du måste leverera varor till Danmark eller hämta varor från Danmark.
 • Om du har umgängesrätt till barn i Danmark, eller är primär vårdnadshavare till barn i Danmark.  
 • Om du ska besöka mycket sjuka eller döende familjemedlemmar i Danmark.
 • Om du är under ett pågående behandlingsförlopp inom vården i Danmark, och ska till behandling.
 • Om du ska till en begravning i Danmark.
 • Om du är inkallad att delta i en rättssak i Danmark. 
 • Om du är studerande vid en utbildningsinstitution som inte är stängd (och inte erbjuder distansundervisning).
 • Äkta makar, samboende, föräldrar till en dansk eller utländsk medborgare bosatt i Danmark, om den inresande utländska familjemedlemmen också lagligt kan komma in i Danmark.

Listan över inresor med "starkt berättigat syfte" uppdateras löpande på politi.dk

Läs mer på politi.dk

Danska medborgare kommer alltid in i landet, glöm inte att ta med pass eller annan giltig idenitifikation som visar ditt medborgarskap. 
Hur visar du att du har ett starkt berättigat syfte?

Det kan till exempel vara genom att visa något av följande dokument:

 • giltiga resehandlingar, giltig legitimation eller pass
 • sjukförsäkringsbevis ”Sundhedskortet” 
 • anställningskontrakt
 • Löneunderlag
 • arbetskontrakt
 • kallelse till behandling på sjukhus
 • kallelse till domstol

Läs mer på politi.dk

Kan jag resa vidare till Sverige om jag flyger till Köpenhamns flygplats?

Enligt Köpenhamns polis kan personer som är i transit och på väg till sitt eget land resa ut från Danmark. Detta gäller även personer som är bosatta i Sverige som ska lämna Köpenhamns flygplats.

Det är en bra idé att kontrollera om flygen är inställda.

Kan jag flyga från Köpenhamns flygplats om jag bor i Sverige?

Danska medborgare kommer att kunna komma in i Danmark. Enligt Köpenhamns polis kommer övriga personer som är bosatta i Sverige att omfattas av de nya inreserestriktionerna och syftet måste därför vara ett starkt berättigat syfte. Om detta saknas kan du avvisas vid gränsen. Läs mer i avsnittet om vad som anses vara ett starkt berättigat syfte.

Det är en bra idé att kontrollera om flygen är inställda.

Är transit med bil, tåg, buss, flyg, färja mm genom Danmark ett starkt berättigat syfte?

Man kan fortfarande passera genom Danmark, om man t ex är på väg hem till sin bostad i Sverige från ett annat land. Man omfattas då inte av inreserestriktionerna. Detta förutsatt att genomresan är en naturlig del av hemresan.
Vid gränskontrollen ska man upplysa om att man är på väg hem till sin bostad.

 

Läs mer på politi.dk

Vad gäller om jag har dubbelt medborgarskap?

Om du har både danskt och annat medborgarskap är det tillräckligt att visa fram ett danskt pass eller ett danskt körkort.

Om du varken har danskt pass eller danskt körkort kan annan dokumentation vara nödvändig vid gränskontrollen, till exempel:

 • danskt sygesikringsbevis
 • anställningsbevis från Danmark
 • lönespecifikation
 • arbetskontrakt
 • inkallande till behandling på danskt sjukhus
 • inkallande till rättsligt förfarande eller annat trovärdigt bevis

Det är polisen vid gränskontrollen, som tar beslut om godkännande.

Om du har ytterligare frågor kan du ringa till en myndighetsgemensam hotline: (+45) 7020 0233.

 

Läs mer på politi.dk

De danska myndigheterna uppmanar att man i så stor utsträckning som möjligt inte tar sig till sin arbetsplats i Danmark utan att man arbetar hemifrån eller liknande. Godstransporter kommer inte att påverkas och det kommer fortfarande att vara möjligt att transportera mat, mediciner och nödvändiga medel för industriell produktion. Detta beslut har tagits mot bakgrund av att förhindra smittspridningen av coronoaviruset/covid-19 i Danmark. Det betyder att alla man avråder från alla onödiga resor.

Danska myndigheterna har samlat all information om coronavirus/covid-19 och gränskontroll. 

 

Läs om alla inreserestriktioner och förhållningsregler på politi.dk

 

Observera att det är polisen vid gränskontrollen som fattar beslut vid varje enskilt fall. 

Om du har frågor angående inreserestriktionena, kan du ringa en myndighetsgemensam hotline: (+45) 7020 0233.

 

Informationen uppdateras löpande.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Coronavirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan fortfarande kontaktas via telefon och e-mail.