De danska gränserna stängs på grund av coronavirus/covid-19

D. 2020-08-06
Den danska polisen utför gränskontroller vid den danska gränsen. Man kan resa in i Danmark från hela Sverige om man kan dokumentera ett starkt berättigat syfte eller om man har bokat 6 övernattningar i förväg. Lättare regler gäller för boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland. Läs mer om vilken dokumentation som krävs beroende på din situation här nedan.
Skriv ut

Från den 14 mars 2020, klockan 12.00, stängdes de danska gränserna vilket innebär helt eller delvis stängning av luft-, färje- och tågtransporter. Vid gränserna finns polis men även försvaret deltar med väpnade styrkor. Gränskontrollerna löper till och med den 31 augusti 2020.

Danska medborgare kommer alltid in i landet och behöver bara uppvisa sitt danska pass vid gränsen. Personer som arbetar i Danmark räknas också som personer med ett starkt berättigat syfte för inresa i landet. Från den 27 juni kan personer boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland resa in i landet om de kan uppvisa vissa dokument. Mer information finns nedan.  

 

Hur påverkas gränsarbetare av myndigheternas hantering av corona/covid-19?

Vi har samlat både danska och svenska myndigheters information och länkar i en artikel som specifikt handlar om hanteringen av corona/covid-19 och hur det kan påverka dig som gränspendlare.

 

Läs vår artikel om hur du som gränsarbetare påverkas

 

Inresa i Danmark för bosatta i Skåne, Blekinge och Halland

Från den 27 juni 2020 kan personer från regionerna Skåne, Halland eller Blekinge resa in i Danmark, utan ett starkt berättigat syfte.

För att komma in i Danmark behöver man dock visa vissa dokument vid den danska gränsen. Vilka dokument som du behöver ha med beror på om den gränsregionen du är bosatt i kategoriseras som öppen eller i karantän.

Läs mer i vår artikel om de nya reglerna för gränsregionerna här

Läs mer om vilken dokumentation du behöver för din resa på politi.dk

Läs mer här om vilka regioner som kategoriseras som öppna eller i karantän på ssi.dk

 

Om du har ett starkt berättigat syfte för din resa till Danmark, som t.ex. ett arbete i Danmark, behöver du inte ta med dig ett folkbokföringsbevis eller ett negativt covid-19-test. Du bör däremot kunna styrka ditt att du har ett starkt berättigat syfte genom dokumentation.

Läs mer på om vilken dokumentation som krävs på politi.dk

 

Danska medborgare behöver enbart kunna uppvisa sitt pass vid gränskontrollen.

Inresa från övriga Sverige

Från den 1 augusti 2020 kan man åter resa in i Danmark från andra regioner än gränsregionerna. För att resa in i landet behöver man dock kunna dokumentera att man ska stanna 6 övernattningar i landet.

Mer information på politi.dk

Det går fortfarande att resa in i Danmark om man har ett starkt berättigat syfte. Läs mer om vad som räknas som ett starkt berättigat syfte nedan.

Håll dig uppdaterad om trafiken mellan Danmark och Sverige

Tågtrafiken mellan Danmark och Sverige

Håll dig uppdaterad om tågtrafiken över Öresund på dsb.dk og skanetrafiken.se. 

 

Skånetrafiken

Med anledning av beslutet kommer Skånetrafiken att reducera trafiken över Öresundsbron. Från den 8 juni går det tre tåg i timmen till och från Danmark dagtid. Det genomförs gränskontroll vid Köpenhamns flygplats. Efter att passagerarna har genomgått gränskontrollen fortsätter tågen från flygplatsen till Köpenhamn.

Läs mer om resor till Danmark på skanetrafiken.se

 

DSB

För resor från Köpenhamns flygplats vidare in i Danmark krävs platsbiljett på Öresundstågen. Platsbiljetten är gratis och kan hämtas i DSBs app eller i DSBs biljettautomater.

Läs mer på dsb.dk

 

SJ

SJ vänder tågen i Malmö och ställer in tågen till/från Danmark. Har du biljett och berörs av detta får du information via sms om stängd gräns och tågvänding i Malmö samt erbjudandet om fri om- eller avbokning

Läs mer på sj.se

 

Flygtrafik

Håll dig uppdaterad om flygtrafiken på Köpenhamns flygplats på cph.dk . Observera att den 15 juni har obligatorisk användning av ansiktsmask införts för resenärer på alla danska flygplatser. Det gäller också dem som byter från metron till Øresundståget.

Läs om hur det påverkar dig som pendlare på cph.dk 

 

Färjeförbindelser mellan Danmark och Sverige

Håll dig uppdaterad om färjeförbindelserna över Öresund på forsea.dk

Läs mer på forsea.dk

 

Håll dig uppdaterad om färjeförbindelserna mellem Bornholm og Sverige på bornholmslinjen.dk.

Läs mer på bornholmslinjen.dk

Exempel på starkt berättigat syfte för inresa eller genomresa

Som starkt berättigat syfte räknas:

 • Om du arbetar eller bor i Danmark. Gäller även dig med eget företag, som utför ditt jobb i Danmark. 
 • Om du måste leverera varor till Danmark eller hämta varor från Danmark.
 • Om du har umgängesrätt till barn i Danmark, eller är primär vårdnadshavare till barn i Danmark.  
 • Om du ska besöka mycket sjuka eller döende familjemedlemmar i Danmark.
 • Om du är under ett pågående behandlingsförlopp inom vården i Danmark, och ska till behandling.
 • Om du ska till en begravning i Danmark.
 • Om du är inkallad att delta i en rättssak i Danmark. 
 • Om du är studerande vid en utbildningsinstitution som inte är stängd (och inte erbjuder distansundervisning).
 • Äkta makar, samboende, föräldrar till en dansk eller utländsk medborgare bosatt i Danmark, om den inresande utländska familjemedlemmen också lagligt kan komma in i Danmark.
 • Förlovade, pojk- och flickvänner till en dansk eller utländsk medborgare bosatt i Danmark kan även resa in i landet, sålänge den personen har permanent bostad i Sverige. Personen måste i övrigt ha tillåtelse att resa in till Danmark. Läs mer på politi.dk om vad som behövs för att styrka ett förhållande vid gränsen.

Listan över inresor med "starkt berättigat syfte" uppdateras löpande på politi.dk

Läs mer på politi.dk

Danska medborgare kommer alltid in i landet, glöm inte att ta med pass eller annan giltig idenitifikation som visar ditt medborgarskap. 
Hur visar du att du har ett starkt berättigat syfte?

Det kan till exempel vara genom att visa något av följande dokument:

 • giltiga resehandlingar, giltig legitimation eller pass
 • sjukförsäkringsbevis ”Sundhedskortet” 
 • anställningskontrakt
 • Löneunderlag
 • arbetskontrakt
 • kallelse till behandling på sjukhus
 • kallelse till domstol

Om du är svensk medborgare och ska till en intervju i Danmark, ska du kunna uppvisa följande dokument vid gränskontrollen:

 • Ett giltigt pass som styrker att du är svensk medborgare
 • En officiell inbjudan från företaget där det framgår att du är inbjuden till en intervju i Danmark.
  Följande ska framgå i inbjudan: ditt namn, företagets CVR-nummer, företagets address och kontaktuppgifter till din kontakt inom företaget

Läs mer på politi.dk

Kan jag resa vidare till Sverige om jag flyger till Köpenhamns flygplats?

Enligt Köpenhamns polis kan personer som är i transit och på väg till sitt eget land resa ut från Danmark. Detta gäller även personer som är bosatta i Sverige som ska lämna Köpenhamns flygplats.

Det är en bra idé att kontrollera om flygen är inställda.

Kan jag flyga från Köpenhamns flygplats om jag bor i Sverige?

Danska medborgare kommer att kunna komma in i Danmark. Enligt Köpenhamns polis kommer övriga personer som är bosatta i Sverige att omfattas av de nya inreserestriktionerna och syftet måste därför vara ett starkt berättigat syfte. Om detta saknas kan du avvisas vid gränsen. Läs mer i avsnittet om vad som anses vara ett starkt berättigat syfte.

Det är en bra idé att kontrollera om flygen är inställda.

Är transit med bil, tåg, buss, flyg, färja mm genom Danmark tillåtet?

Det är tillåtet att resa genom Danmark om man har ett starkt berättigat syfte utanför Danmark eller om man ska åka på semester utanför Danmark. Samma regler gäller för alla transportmedel. Om man är på väg hem till Sverige efter en vistelse utomlands räknas transit genom Danmark som ett starkt berättigat syfte.

Om man ska på semester i utlandet och därför behöver åka igenom Danmark, ska man kunna bevisa att man har bokat minst 1 övernattning i utlandet. Om man ska besöka släkt eller vänner i utlandet behöver de skriva ett intyg där deras kontaktuppgifter framgår. 

Läs mer om transit på politi.dk

 

Ifall man inte ska åka på semester, utan behöver åka igenom Danmark p.g.a. någon annan orsak, måste man ha ett starkt berättigat syfte för sin resa. Danmark kategoriserar de svenska regionerna som antingen "öppna" eller i "karantän". Kartan över vilka regioner som är öppna eller i karantän uppdateras varje torsdag.

Se om din region räknas som öppen eller i karantän

Läs mer om vad som räknas som ett starkt berättigat syfte för öppna regioner på politi.dk

Läs mer om vad som räknas som ett starkt berättigat syfte för regioner i karantän på politi.dk

 

Om du är folkbokförd i en av de tre svenska gränsregionerna (Skåne, Blekinge, Halland) gäller det andra regler för inresa eller resa genom Danmark. 

Läs mer i vår artikel om inresor från gränsregionerna

Vad gäller om jag har dubbelt medborgarskap?

Om du har både danskt och annat medborgarskap är det tillräckligt att visa fram ett danskt pass eller ett danskt körkort.

Om du varken har danskt pass eller danskt körkort kan annan dokumentation vara nödvändig vid gränskontrollen, till exempel:

 • danskt sygesikringsbevis
 • anställningsbevis från Danmark
 • lönespecifikation
 • arbetskontrakt
 • inkallande till behandling på danskt sjukhus
 • inkallande till rättsligt förfarande eller annat trovärdigt bevis

Det är polisen vid gränskontrollen, som tar beslut om godkännande.

Om du har ytterligare frågor kan du ringa till en myndighetsgemensam hotline: (+45) 7020 0233.

 

Läs mer på politi.dk

De danska myndigheterna uppmanar att man i så stor utsträckning som möjligt inte tar sig till sin arbetsplats i Danmark utan att man arbetar hemifrån eller liknande. Godstransporter kommer inte att påverkas och det kommer fortfarande att vara möjligt att transportera mat, mediciner och nödvändiga medel för industriell produktion. Detta beslut har tagits mot bakgrund av att förhindra smittspridningen av coronoaviruset/covid-19 i Danmark. Det betyder att alla man avråder från alla onödiga resor.

Danska myndigheterna har samlat all information om coronavirus/covid-19 och gränskontroll. 

 

Läs om alla inreserestriktioner och förhållningsregler på politi.dk

 

Observera att det är polisen vid gränskontrollen som fattar beslut vid varje enskilt fall. Polisen har rätt att stoppa en person som visar tydliga sjukdomstecken, t.ex. hosta eller feber från att resa in i Danmark.

Om du har frågor angående inreserestriktionena, kan du ringa en myndighetsgemensam hotline: (+45) 7020 0233.

 

Informationen uppdateras löpande.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt
Tack för din feedback!

Coronavirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan fortfarande kontaktas via telefon och e-mail. 

Vi stöds av