Reserestriktioner till Danmark pga coronavirus/covid-19

D. 2021-03-09
Den danska polisen utför stickkontroller periodvis vid den danska gränsen. För biltrafiken sker detta på Pepparholm och för tågtrafiken sker det på Köpenhamns flygplats. Läs mer om vilken dokumentation du behöver för att korsa gränsen här nedan.
Skriv ut

 

Gränskontroll i Danmark p g a coronavirus/covid-19

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 har den danska regeringen infört inreserestriktioner och gränskontroll vid danska gränsen. Håll dig uppdaterad om restriktionerna på coronasmitte.dk

Gå till coronasmitte.dk

Läs mer om särskilda restriktioner för gränsregionerna Skåne, Halland, Blekinge eller Västra Götaland

 

​När du kommer in i Danmark ansvarar danska polisen för gränskontrollen. Den danska gränskontrollen utförs som stickprovskontroll. För biltrafik sker detta vid Pepparholmen, medan tågtrafiken kommer att kontrolleras på Köpenhamns flygplats.

Det är polisen vid gränskontrollen som fattar beslut vid varje enskilt fall. Polisen har rätt att stoppa en person som visar tydliga sjukdomstecken, t.ex. hosta eller feber från att resa in i Danmark, oavsett syfte.

Danska medborgare kan alltid resa in i Danmark utan ett berättigat syfte.

 

Krav vid inresa till Danmark

Om man inte är dansk medborgare, och bosatt i Sverige i en region som inte bedöms vara en gränsregion, måste man ha ett berättigat syfte för att kunna resa in i Danmark. Ett berättigat syfte är t ex att resa till ett arbete i Danmark, eller transit för resande (t ex från Kastrup flygplats).

Fr o m den 9 januari måste man också ha ett negativt covid-test, som är högst 24 timmar gammal vid inresetidpunkten.

 

Läs mer om berättigade syften på coronasmitte.dk


Det gäller specifika regler för personer boende i någon av gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland. Personer bosatta i dessa regioner som har ett berättigat syfte måste kunna visa ett negativt covid-19-test som är högst 72 timmar gammalt vid inresa till Danmark.

En person från gränsregionerna kan också resa till Danmark utan ett berättat syfte, och behöver då visa ett negativt covid-19-test som tagits högst 24 timmar före inresan.

 

Läs mer i vår artikel om reglerna för resor från gränsregionerna

 

Läs mer om inresa till Danmark på coronasmitte.dk

 

Läs mer om covid-19-test i gränsregionerna

 

Krav om test och isolering efter inresa i Danmark

Fr o m den 7 februari måsta man isolera sig i 10 dagar efter inresa i Danmark. 

Gränspendlare är undantagna från kravet på isolation efter inresa till Danmark. Personer som bor i gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland kan i vissa fall också undantas från reglerna, så länge anledningen för resan finns med på listan av undantag på coronasmitte.dk.

Läs mer om test och isolering i Danmark på coronasmitte.dk 

Läs mer om undantag från kraven på test och isolation här

 

Transit via Danmark

Du får resa genom/via Danmark (transit) för att t ex åka på semester utanför Danmark. Detta gäller också när du reser till Danmark för att flyga från en dansk flygplats till en destination utanför Danmark. Detta gäller oavsett var du bor och oavsett vilket transportmedel du reser med. 

Observera att kravet om negativt covid-19-test vid gränsen fortfarande gäller, även om du reser i transit.

Godstransport anses för at vara et berättigat syfte för inresa till Danmark och personer inom godstransporten är undtagna från kravet om negativt covid-19-test vid inresa til Danmark (så länge du inte är bosatta i Storbritannien eller Sydafrika.)

 

Läs mer om transit via Danmark på coronasmitte.dk

 

Trafiken mellan Danmark och Sverige

Krav på munskydd eller visir i kollektivtrafiken

Det är krav på munskydd eller visir i kollektivtrafiken i Danmark. Detta gäller också tåg och färjetrafiken mellan Sverige och Danmark.

Läs mer om kravet på sst.dk

 

I Sverige rekommenderar man fr o m 7 januari också munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid, vardagar 7-9 och 16-18. 

Läs mer om den svenska rekommendationen hos Folkhälsomyndigheten

Skånetrafiken

Från och med den 4 september behöver du som reser till Danmark inte längre gå av tåget på CPH Airport för att gå igenom gränskontrollen om du ska resa vidare. Istället kan dansk polis komma att göra en gränskontroll ombord på tåget.

Du som reser med buss, tåg eller annan kollektivtrafik i Danmark behöver ha munskydd. Det här gäller även på danska stationer, vilket innebär att man ska ta munskydd eller visir på efter Hyllie station, på väg till Danmark.

Kravet gäller inte för barn under 12 år.

Läs mer om resor till Danmark på skanetrafiken.se

DSB

För resor vidare in i Danmark kan det krävas platsbiljett. Detta gäller inte på Öresundstågen. Platsbiljetten är kan hämtas i DSBs app eller i DSBs biljettautomater.

Läs mer på dsb.dk

SJ

SJ har infört vissa restriktioner, bland annat när det gäller antalet bokningsbara platser. 

Läs mer på sj.se

Flygtrafik

Information om flygtrafiken från Köpenhamns flygplats finns på cph.dk. Observera att det är krav på munskydd för alla som vistas på flygplatser i Danmark.

Mer information finns på cph.dk 

Färjeförbindelser

Håll dig uppdaterad om färjeförbindelserna till och från Danmark på rederiernas hemsidor.

Läs mer om trafiken över Öresund på forsea.dk

 

Läs mer förbindelsen till Bornholm på bornholmslinjen.dk

Läs mer om förbindelserna till Bornholm på bornholmslinjen.dk

Om du har frågor angående inreserestriktionerna, kan du ringa en myndighetsgemensam hotline: (+45) 7020 0233.

 

Informationen uppdateras löpande.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av