Vi använder cookies på oresunddirekt.se På oresunddirekt.se använder vi cookies för att ge dig som användare en bra upplevelse och för att insamla statistik i syfte att förbättra användarupplevelsen på hemsidan. Om du klickar dig vidare på sidan accepterar du samtidigt vår cookie- och integritetspolicy.

Läs mer

Vägledning till den danska deklarationen

Jobbar du i Danmark ska du deklarera både i Danmark och i Sverige. I samarbete med danska Skattestyrelsen har vi gjort en vägledning som hjälper dig att fylla i den danska deklarationen med: bra att veta innan du startar, viktiga rubriker att komma ihåg och tips på hur du räknar ut avdrag.

Ska du deklarera i Danmark?

Begränsat skatteskyldig, med eller utan gränsgångarregeln? Om man bor i Sverige och arbetar i Danmark är man "almindeligt begrænset skattepligtige" i Danmark. Har du minst 75 procent (beräknas på ett speciellt sätt) av din intjänade arbetsinkomst från Danmark, kan du samtidigt välja att bli beskattad utifrån "grænsegængerreglen". Detta ger dig möjlighet till att dra av vissa privata utgifter som till exempel nettoränteutgifter i din danska deklaration. Läs mer om hur du fyller i din årsopgørelse utifrån gränsgångarregeln nederst i denna vägledning.

Från 12 mars kan du gå in på din årsopgøresle och deklarera via Skattestyrelsens elektroniska funktion TastSelv. För att logga in på TastSelv, anger du ditt NemID eller en TastSelv-kod. Läs mer om

När du fyllt i årsopgøreslen på nätet kan du se resultatet direkt. Om du inte kan använda TastSelv, ska du deklarera på papper. Årsopgøreslen skickas ut på papper från den 10 april 2018, till den som är fritagen från TastSelv eller inte omfattas av digital post. 

Deklarera på papper

Du som vill ha en selvangivelse på papper, kan be om det via TastSelv - eller ladda ner blanketterna på:

Där hittar du nödvändiga blanketter under "04 Skat; selvangivelse og forskud - personer" och sen väljer du "Blanket nr. 04.009".

 

Vill du beskattas efter gränsgångarregeln ska du dessutom fylla i ett tillägg till din deklaration; ett så kallat "supplement". Tillägget har blankett nr: 04.031. Du behöver inte skicka in annan dokumentation till Skattestyrelsen, om de inte ber dig om det. På blankett 04.031 nämns även andra blanketter som du eventuellt också kan få användning för.

Bra att veta: Du behöver inte fylla i en pappersdeklaration om du lämnar dina upplysningar via TastSelv.

Ange beloppen i danska kronor

Alla belopp i den danska selvangivelsen ska anges i danska kronor. Använd den Danske Nationalbanks omräkningskurs för 2017: 77,23.

 

Viktiga rubriker i danska deklarationen - årsopgørelsen

Rubrik 11: Personlig inkomst

Här ska hela lönen, det vill säga bruttobeloppet, före AM-bidrag och A-skatt redovisas. Inne på TastSelv står den summa som din arbetsgivare har inrapporterat till Skattestyrelsen. Du kan även se din samlade årsinkomst på din sista lönespecifikation från 2017. Om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din arbetsgivare, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen. 

Rubrik 51: Reseavdrag (Kørselsfradrag)

Här ska ditt eget reseavdrag (kørselsfradrag/befordningsavdrag) fyllas i. Reseavdraget består av ett kilometeravdrag och ett avdrag för resandet över bron, alternativt med färjan Helsingborg-Helsingör.

 • Kilometeravdraget:
  Du har rätt till avdrag, oavsett om du reser med tåg, bil eller båt. Avdraget beräknas efter följande riktlinjer:

  1. De första 24 kilometrarna ger inget avdrag
  2. För de nästa 96 kilometrarna (25-120 km) får du 1,93 DKK i avdrag per kilometer
  3. För sträckor över 120 km får du 0,97 DKK i avdrag per kilometer
 • Avdrag för resor med färja över sundet
  Reser du med färja mellan Helsingborg-Helsingör ska du endast räkna antalet kilometer från bostaden till färjan eller från färjan till arbetet. Du får avdrag för dina faktiska färjeutgifter per arbetsdag, om du har minst 24 km landtransport tur och retur till arbetet.  
   
 • Avdrag för resor med tåg eller bil över bron
  Reser du med tåg, kan du göra ett avdrag på 8 DKK per passage - det vill säga 16 DKK per arbetsdag. Kör du bil får du ett avdrag på 50 DKK per passage - totalt 100 DKK per arbetsdag. Medpassagerare får inget avdrag. Du kan bara få avdrag om du själv betalar dina reseutgifter.
   
 • Beräkning av reseavdraget
  För att beräkna ditt reseavdrag, ska du räkna hur många arbetsdagar du har haft under 2017. Här ska semesterdagar, sjukdagar och liknande inte räknas in. Du ska alltså bara räkna de dagar då du har rest till och från din arbetsplats. Skattestyrelsen i Danmark har rätt att kräva dokumentation för antalet arbetsdagar på arbetsplatsen. Det är därför en bra idé att spara kvitton på pendlarkort eller utskrifter från Öresundsbron. Du ska även ta redan på avståndet mellan ditt hem och din arbetsplats. Avståndet mäts som om du körde bil.

  Du kan också använda Skattestyrelsens egen "beregner", där du skriver in din egen adress, din arbetsgivares adress och det antal dagar du var på ditt arbete. När du har uträkningen klar kan du använda den i TastSelv på skat.dk.

 • Skattestyrelsens "Beregn kørselfradrag"

 

Rubrik 50. Avgift till fackförening (fagligt kontigent)

Om du är medlem i en fackförening kan du göra avdrag för dina fackföreningsavgifter (max 6000 DKK). På TastSelv är beloppet redan ifyllt. Beloppet kan inte ändras via TastSelv - om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din fackförening, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen.

Rubrik 52. Avgift till a-kassa

Inbetalning till a-kassa kan också dras av i den danska deklarationen. På TastSelv är beloppet redan ifyllt. Beloppet kan inte ändras via TastSelv - om beloppet inte stämmer ska du i första hand kontakta din a-kassa, och därefter eventuellt ta kontakt med Skattestyrelsen. 

Rubrik 69. Grundavdrag (personfradrag), för dig som inte är skattskyldig hela året

Om du har arbetat i Danmark hela året, får du automatiskt ett grundavdrag - så kallat personfradrag, på skatten. Har du bara arbetat i Danmark en del av året, är du inte berättigad till grundavdrag, men kan välja att göra en så kallad helårsomräkning av din lön och beräkna ett grundavdrag utifrån denna summa. Beräkningen görs automatiskt och du ska betala den skatt som motsvarar den period du har arbetat i Danmark. Grundavdraget blir då proportionerligt i förhållande till hur många månader du har arbetat. Önskar du helårsomräkning ska du sätta X i rubrik 69. 

Övriga rubriker på 'supplement' til selvangivelsen/årsopgørelsen:

 • Rubrik 21: privat dansk ratepension
 • Rubrik 43: ränteutgifter rörande danska studielån
 • Rubrik 56: underhållsbidrag och børnebidrag (DK)
 • Rubrik 348: Renteudgifter offentlig gæld
 • Rubrik 462: ränteutgifter rörande egendom i Sverige
 • Rubrik 463: danska ränteutgifter rörande lån till konsumtion
 • Rubrik 464: utländska privata ränteutgifter som t.ex svenska studielånsräntor
 • Rubrik 465: bidrag till efterlön och flexydelse
 • Rubrik 460: servicefradrag/håndværkerfradrag

På supplement till selvangivelsen hittar du också alla rubriker för ægtefælleoplysninger (nr. 470-478) för dig som är gift och bor tillsammans med din make/maka och önskar utnyttja "grænsegængerreglen". 

Är du osäker på reglerna? Få hjälp av Skattestyrelsen.

- På skat.dk kan du få mer information om årsopgørelsen och där kan du bland annat använda Skattestyrelsens Fradragsvejleder.

- Kontakta gärna Skattestyrelsen för råd på tel: 0045-7222 2828 

Förbered dig också genom att läsa våra andra artiklar: