Pension

Det danska pensionssystemet

Arbetar du i Danmark tjänar du in dansk pension. Precis som i Sverige är den danska pensionen uppdelad på tre delar: en del är offentlig, en del styrs av arbetsmarknaden och en del är privat.

Folkpension och tillägg

Bor du i Sverige har du rätt till dansk folkpension för de år du arbetat i Danmark, utan att vara dansk medborgare - dock har du inte rätt till full folkepension.

Dansk arbetsmarknadspension

Du omfattas inte automatiskt av det som i Danmark heter "arbejdsmarkedspension" och kan liknas med den svenska tjänstepensionen. Därför är det viktigt att undersöka vad som står i ditt anställningsavtal.

Privat pensionsförsäkring i Danmark

Många danska anställda tecknar privata pensionsförsäkringar som kompletterar de andra pensionavtalen de har. I Danmark finns tre typer av pensionsförsäkringar – alderspension, ratepension och livsvarig livrente.

ATP - arbejdsmarkedets tillægspension i Danmark

Förutom folkepension så utbetalas ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) Livslang Pension till alla som har bott eller arbetat i Danmark. ATP Livslang Pension betalas ut så länge du lever.

Pensionsutbetalning när du jobbat i Danmark

Du ansöker om pension i ditt bosättningsland, både för pension intjänad i Danmark och i Sverige. Undantaget är om du endast har arbetat i ett av länderna, då söker du pension där du haft din inkomst.

Ansöka om förtidspension i Danmark

Du ska kontakta den danska myndigheten Udbetaling Danmark om du ska ansöka om förtidspension i Danmark.

FAQ - frågor och svar om dansk pension

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om pension när du jobbar i Danmark. Läs svaren och se om du också får svar på dina frågor.