ATP - arbejdsmarkedets tillægspension i Danmark

Förutom folkepension så utbetalas ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) Livslang Pension till alla som har bott eller arbetat i Danmark. ATP Livslang Pension betalas ut så länge du lever.
Skriv ut

Alla anställda som är mellan 16 och 66 år och arbetar minst 9 timmar per vecka, betalar ATP-bidrag av sin inkomst. Har du arbetat i Danmark har arbetsgivaren betalat in ATP för dig och ATP-bidrag har också dragits från din lön. Det gäller även om du bor i Sverige.

 

Informera ATP om din adress i Sverige i god tid

Cirka 3 månader innan du når pensionsåldern får du ett informationsbrev från ATP. I brevet står hur mycket du får utbetalat och om beloppet betalas ut månadsvis eller som en engångssumma. Därför är det viktigt att du ser till att ATP har din adress och att du lämnar din nya adress om du flyttar. ATP får nämligen inte automatiskt besked om din nya adress.

Kontaktuppgifter till ATP på borger.dk

 

Utbetalning

Du kan välja att få ATP Livslang Pension utbetalad från det att du når pensionsåldern. Du kan också välja att skjuta upp utbetalningen till dess att du fyller 75 år. Ju längre du väntar med att begära ut din pension, desto högre pension får du. Storleken på den ATP du får som pensionär beror på hur mycket du har betalat in under åren.

 

Storleken på din pension beror också på hur den betalas ut:

  • Är din pension större än 2 900 DKK/år (2018) före skatt betalas den ut månadsvis
  • Är din pension mindre än 2 900 DKK/år (2018) före skatt betalas den ut som en 
    engångssumma.

 

Extra avgift för utbetalning till svensk bank

Din pension kan både udbetalas till ett danskt eller ett svenskt konto. Du ska dock tänka på att du måste betala en avgift om din pension ska betalas ut till ett utländskt konto. Du ska skicka in upplysningar om din bank till ATP för att kunna få din pension utbetalad till ett utländskt konto.

 

Mer information om ATP

På borger.dk kan du läsa mer om ATP Livslang Pension. Du som har ett NemID kan också se hur mycket du har betalat in.

Läs vår artikel om NemID

 

Du kan också läsa mer om utbetalning av ATP Livslang Pension nar du bor utomlands, på borger.dk

Läs mer om ATP Livslang Pension

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista: Fått jobb i Danmark – detta ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark?

I vår checklista kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.

 

Vi stöds av