Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Privat pensionsförsäkring i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-29
Många danska anställda tecknar privata pensionsförsäkringar som kompletterar de andra pensionavtalen de har. I Danmark finns tre typer av pensionsförsäkringar – alderspension, ratepension och livsvarig livrente.
Skriv ut

Jobbar du i Danmark kan du komplettera din arbetsmarknadspension genom att teckna en privat pensionsförsäkring, något många danska löntagare gör. Bor du i Sverige kan du teckna den där, men du kan också teckna en dansk pensionsförsäkring. Då tecknar du antingen en alderspension, en ratepension eller en livsvarig livrente.

 

Läs också: Det danska pensionssystemet

 

Alderspension - utbetalas som engångssumma

Alderspension (ersatte kapitalpensionen 2013) upprättas i en bank eller hos ett pensionsbolag. En alderspension betalas ut som ett engångsbelopp när den förfaller.

 

Ratepension - utbetalas i delsummor

En ratepension kan upprättas antingen hos ett pensionsbolag eller som ett sparande i en bank. En ratepension betalas ut i delsummor, oftast månadsvis och under minst 10 år och mest 30 år.

 

Livsvarig livrente - fast månadsbelopp så länge du lever

En livrente ger, precis som ratepensionen, en fast månadsinkomst. Skillnaden är dock att en livrente garanterar dig ett månadsbelopp så länge du lever.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av