Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Dags att deklarera för 2022

D. 2023-03-13
Bor du i Sverige och jobbar i Danmark? Du vet väl att även om du jobbar heltid i Danmark och inte har några inkomster i Sverige, så ska du deklarera i både Danmark och Sverige.
Skriv ut

 

Är du bosatt i Sverige så är det din skatterättsliga hemvist. Det betyder att du också ska deklarera i Sverige, även om hela din inkomst kommer från Danmark. 

Läs mer i vår artikel Deklarera i Sverige

 

Och har du koll på detta:

 

 1. Var ska du betala inkomstskatt?
  Om du bor i Sverige och arbetar heltid i Danmark är du normalt begränsat skattskyldig i Danmark. Det betyder att du betalar skatt på din inkomst i Danmark, och kan göra vissa avdrag, t ex för resekostnader till arbetet i Danmark och avgift till a-kassa och fackförening.

  Läs mer om avdrag om du är begränsat skattskyldig


 2. Vad är gränsgångarreglerna?
  Jobbar du minst 75% av din arbetstid i Danmark kan du nyttja ”gränsgångarreglerna”, som ger dig ännu fler möjligheter att göra avdrag, t ex avdrag för ränta på bolån och eget pensionssparande.

  Läs mer om avdrag om du nyttjar gränsgångarreglerna


 3. Jobbar du hemifrån?
  Jobbar du mer än 50% av din arbetstid remote/utanför Danmark, t ex hemifrån din bostad i Sverige eller på tjänsteresor utomlands? Då riskerar du att Öresundavtalet inte gäller för dig. Öresundavtalet är nämligen det avtal som bland annat gör att du som är privatanställd inte behöver betala skatt för varje enskild arbetsdag i det land där arbetet utförs. Avtalet säger att om du jobbar minst 50% av din arbetstid, räknat i tremånadersperioder, på plats i Danmark, så ska du beskattas för hela din inkomst i Danmark. Alltså hela din inkomstskatt betalas i Danmark, även om du t ex jobbar hemifrån i Sverige en dag i veckan. Men om du under en tremånadersperiod börjar jobba utanför Danmark 50% eller mer av din arbetstid, till exempel tre dagar i veckan, så gäller inte öresundsavtalet längre. Det betyder att då ska skatten fördelas mellan länderna, det vill säga du betalar skatt för dina hemarbetsdagar till Sverige, och för dina arbetsdagar på arbetsplatsen till Danmark.
  Det är alltså viktigt att komma ihåg att även tjänsteresor i andra länder räknas till arbetsdagar utanför Danmark, och ska räknas ihop med hemarbetsdagarna.

  Läs mer om Öresundavtalet och skatteregler vid hemarbete


  Obs! Tänkt också på att många hemarbetsdagar kan påverka var du är socialförsäkrad.

  Läs mer om socialförsäkring vid hemarbete


 4. Är du osäker på om du uppfyller kraven för Öresundsavtalet?
  Danska Skattestyrelsen har tagit fram ett hjälpverktyg för att räkna ut antalet hemarbetsdagar under året. Det fungerar ungefär som en kalender i kalkyleringsprogrammet Excel, där du anger om du jobbat på plats i Danmark eller ej. Verktyget hjälper dig sen med att räkna ut om du uppfyller kraven eller inte.

  Ladda ner Skattestyrelsens hjälpverktyg för hemarbetsdagar


 5. Är du anställd hos en offentlig arbetsgivare i Danmark?
  För offentligt anställda finns inget öresundsavtal, och du betalar normalt skatt för arbete utfört i Sverige till svenska staten, och arbete utfört i Danmark till danska staten.

  Läs mer på Skattestyrelsens hemsida


 6. Vill du ha hjälp?
  Øresunddirekts Informationscenter håller öppet efter normal kontorstid vissa dagar för att hjälpa dig med både deklaration och årsopgørelse. Tisdag och torsdag i vecka 15-18 är det öppet till kl. 18.
  Du kan ringa till oss, men även komma till Hjälmaregatan 3.
  Om du vill ha konkret hjälp med din årsopgørelse, ta med en egen laptop och se till att ha ditt MitID med, så att du kan logga in och få vägledning på plats. Se också till att förbereda dig genom att t ex räkna ut hur många arbetsdagar du har rest till jobbet och ha koll på hur många kilometer det är mellan hemmet och arbetsplatsen, om du ska göra reseavdrag (befordringsfradrag). En god idé är att först läsa igenom vår vägledning till deklarationen. Se länk nedan.

  Se våra särskilda öppettider


 7. När är det dags?
  Sista inlämningsdagen för danska årsopgørelsen är den 1 maj och svenska deklarationen den 2 maj. Men varför vänta?
  Årsopgørelsen finns tillgänglig på Skattestyrelsens hemsida från den 13 mars. Deklarationen finns tillgänglig på Skatteverkets hemsida från den 14 mars.

  Läs vår vägledning till den danska deklarationen

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av