Grundskola - folkeskole i Danmark

Senast uppdaterad 2024-02-19
Det vanligaste är att barnen i Danmark går i den kommunala grundskolan, den så kallade folkeskolen. Det finns också möjlighet att gå i en privatskola - en fri grundskola.
Skriv ut

Förskoleklass

Den allmänna grundskolan i Danmark - folkeskolen - består av en 1-årig förskoleklass, en 9-årig grundskola och en 1-årig frivillig 10:e klass.

 

Läs mer i vår artikel: Förskoleklass

 

Grundskolans mål i Danmark

Målet med grundskolan är att ge eleverna kunskap samt att förbereda dem till rollen som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Folkeskolan arbetar i nära samarbete med föräldrarna och man tar utgångspunkt i varje elevs kunskaper och önskningar.

  • Läs mer om Folkeskolen hos Undervisningsministeriet.

 

Undervisningsministeriets webbplats

  • Läs mer om Frie grundskoler hos Undervisningsministeriet.

 

Undervisningsministeriets webbplats

  • Läs mer om privata skolor hos Danmarks Privatskoleforening.

 

Danmarks Privatskoleforenings webbplats

 

Läs även vår artikel om det Danska skolsystemet.

 

Skolmat

En skillnad mellan den danska och den svenska skolan är att danska barn inte erbjuds gratis lunch i skolan. Vissa skolor erbjuder skolmat mot betalning, men det vanligaste är att barnen har med sig mat hemifrån, en så kallad "madpakke". 

 

Bor i Sverige - gå i skolan i Danmark?

Bor ditt barn i Sverige gäller som utgångspunkt den svenska skolplikten. Det finns kommuner som tillåter att ett barn går i skola utomlands, under speciella omständigheter. Det kan till exempel vara att ett barn har bott i Danmark och gått i skola där, och är på väg att avsluta ett skolår eller går i en specialskola av något slag. Det är din hemkommun som först måste godkänna att barnet fortsätter att gå i skola i Danmark.

Den danska kommunala skolan har mål och regler som i stort överensstämmer med den svenska grundskolans. Men till skillnad från vad som gäller i Sverige har de danska friskolorna ingen skyldighet att följa den nationella läroplanen. Önskar en elev, efter flytt till Malmö, fortsätta skolgången i en dansk kommunal skola eller en dansk friskola, måste Malmö stad göra en bedömning om utbildningen kan anses vara likvärdig med den svenska. Det är också kommunens uppgift att bevaka elevens kunskapsutveckling i Danmark så att eleven senare har möjlighet att fortsätta skolgången i Malmö.

Det krävs alltså, utöver särskilda skäl att gå kvar i dansk skola, också att hemkommunen godkänner läroplanen, samt att hemkommunen sätts i kontakt med skolan för att kunna följa upp att skolan lever upp till kraven.

Kontakta din hemkommun för att höra mer om vilka regler som gäller för dig.  

 

Läs mer om svensk skolplikt på Skolverket.se

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av