Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Det danska skolsystemet

Senast uppdaterad 2024-02-19
Här får du en kort introduktion till hur det danska skolsystemet är uppbyggt. Läs om allt från dansk förskoleklass och undervisningsplikt till friskolor och privatskolor i Danmark.
Skriv ut

Undervisningsplikt

Danmark har inte skolplikt, utan istället har man undervisningsplikt vilket innebär att alla barn har rätt och plikt att motta undervisning. Undervisningsplikten betyder att föräldrar i Danmark kan välja olika undervisningsformer till sitt barn. Till exempel är det tillåtet för föräldrarna att själva undervisa barnet hemma. De allra flesta väljer dock att låta barnet gå i den vanliga skolan, den sk. folkeskolan, som är det kommunala, kostnadsfria alternativet.

Skolorna i din kommun hör till olika skoldistrikt. Som utgångpunkt hör dina barn till den skola som ligger i det distrikt där ni bor. Det går också bra att välja en annan skola som kan ligga i både ett annat distrikt eller i en annan kommun, så länge som det finns plats.

 

Dansk grundskola

Den allmänna grundskolan i Danmark kallas folkeskolen och består av en 1-årig förskoleklass, en 9-årig grundskola och en 1-årig frivillig 10:e klass. Barnen startar i förskoleklass - sk. børnehaveklasse - när de är ca. 6 år gamla.

 

Läs mer i vår artikel: Dansk grundskola

 

Friskolor och privatskolor i Danmark

De danska friskolorna har ofta bildats på initiativ av en grupp föräldrar. Det föreligger inget krav om att lärarna på friskolorna ska ha lärarutbildning. Dock har ca hälften av lärarna utbildning.

På privatskolorna har de flesta lärarna en lärarutbildning. Privatskolorna erbjuder också de obligatoriska avgångsproven, som man har i folkeskolen. Ca. 15 % av de danska skolbarnen går i privatskola, där undervisningen är avgiftsbelagd. Friskolor i Danmark får inte gå med vinst.

 

Läs mer om den danska lagen om friskolor här

 

Dansk efterskole

Efterskola är ett alternativ där eleverna under det åttonde till det tionde skolåret, kan flytta till en internatskola tillsammans med andra i samma ålder och få den obligatoriska undervisningen där. Ofta väljer man en skola som är specialiserad i de ämnen som man är särskilt intresserad i - t.ex. idrott, musik eller drama. Undervisningen är avgiftsbelagd, men föräldrarna betalar aldrig hela avgiften, då staten ger ett bidrag som är inkomstrelaterat. Efter nionde klass kan man antingen gå kvar ytterligare ett år för en frivillig tionde klass, eller gå direkt vidare till gymnasiet.  

 

Om du bor i Sverige

Bor barnet i Sverige är det den svenska skolplikten som gäller, och det är grundskoleförvaltningen i din hemkommun som beslutar om barnet får gå i skola i Danmark. Därefter ska den danska kommunen som den danska skolan tillhör besluta om de godkänner att barnet går där. Det finns kommuner som tillåter detta under speciella omständigheter. Det kan till exempel vara om en förälder är gränspendlare, om ni har bott i Danmark och barnet är på väg att avsluta ett skolår eller går i en specialskola av något slag. 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av