Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Förskola i Danmark

Senast uppdaterad 2024-02-19
Om du bor i Danmark, kan du välja mellan en rad olika passningsalternativ när ditt barn är under 3 år. Runt 3 års ålder börjar barnet vanligtvis i förskola – det som kallas børnehave.
Skriv ut

Passningsgaranti i danska kommuner

Alla kommuner i Danmark har det som kallas passningsgaranti. Det betyder att kommunen ska kunna erbjuda passning till alla barn över 26 veckor och fram till skolåldern. Som förälder ska du försäkra dig om, att du ansöker om en plats enligt de regler/tidsfrister som din kommun har fastsatt. Om kommunen inte kan erbjuda en plats måste de antingen täcka avgifterna för en plats i en annan kommun, betala avgifterna för en plats i en privat förskola eller ge er bidrag så att ni själva kan passa ert barn.

 

Passningsalternativ för barn 0-3 år

Hos dagmamma - i dagpleje

I Danmark är det betydligt mera utbrett än i Sverige, att man lämnar sitt barn hos en dagmamma i det område man bor. När barnet är "i dagpleje", passas barnet som regel i dagmammans privata hem. Förutom ditt eget barn, är där oftast 3 andra barn hos dagmamman. Ibland kan där vara ytterligare ett extra barn (vid annan dagmammas sjukdom) så därmed är max antalet barn 5.

Dagmammorna kan antingen vara kommunala - det vill säga godkända och anställda av kommunen - eller privata. Öppettiderna kan variera lite, så det är en bra idé att fråga om öppettiderna hos just den dagmamma du tänkt dig, t.ex. om du är beroende av att lämna barnet tidigt om morgonen.

 

Förskola för de minsta barnen - "vuggestue"

En vuggestue är oftast en speciell avdelning på en förskola för de allra minsta barnen (0-3 år). Vuggestuer kan drivas av kommunen, vara självägda institutioner som samarbetar med kommunen eller vara helt privata institutioner.  

Väljer man en vuggestue som är en del av en större förskola, fortsätter barnet som regel i den vanliga förskolan då han/hon blir 3 år.

 

Privat barnpassning

Man kan också välja ett helt privat passningsalternativ. Det finns inga fasta regler om vad man ska betala för privat barnpassning, eller vem som ska passas i det specifika hemmet/institutionen. 

 

Børnehave - från 3 års ålder

Børnehave är den danska motsvarigheten till förskola och här går barnet från ca tre års ålder fram till dess att det börjar i skolan. Børnehave kan både drivas av kommunen, vara självägda institutioner som samarbetar med kommunen eller vara helt privata institutioner.

 

Läs mer om de olika passningsalternativen på borger.dk

 

Vad kostar det?

Avgifterna för barnomsorg kan skilja lite från kommun till kommun i Danmark, men är generellt sett väsentligt högre än i Sverige, och det finns inget som motsvarar det vi kallar maxtaxa. Så bästa tipset, är att höra med er egen kommun om vilka priser som gäller där. Kommunen står dock för minst 75 procent, vilket betyder att den del ni själva står för maximalt utgör 25 procent av den totala kostnaden. Om ni har låg inkomst kan ni få ett extra bidrag från kommunen så att det blir billigare eller helt gratis att få barnpassning. Detta kallas för "fripladstilskud".

 

Mer information om avgifter hittar du på borger.dk

 

Annat som är bra att veta:

Till skillnad från det svenska systemet behöver inte föräldrarna rapportera in arbetsplats, arbetstider etc till børnehaven. Det finns inte heller några konkreta regler för när man inte får lämna sitt barn på dagis. Men de flesta dagis uppmanar föräldrarna att ta ut sammanhängande semester med sina barn under sommarmånaderna. Men man har som vårdnadshavare ingen plikt att rapportera in eventuell semester till barnomsorgen.

 

Möjlighet till passning i dansk förskola - om du inte bor i Danmark

Om ni pendlar mellan Danmark och Sverige kan det finnas det en viss möjlighet att skriva in ert barn på en förskola i den danska kommun där ni arbetar. Ni har dock inte automatiskt rätt till en plats, eftersom kommunen bara är skyldig att erbjuda plats till de barn som bor i kommunen. Kontakta er arbetskommun och hör med dem om det är möjligt, och hur ni i så fall ska gå tillväga för att skriva upp ert barn på väntelistan.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av