Kalenderår i den danska grundskolan

Kalenderåret för grundskolan i Danmark skiljer sig till viss del från det svenska; t.ex är sommarlovet kortare i Danmark. Här nedan kan du få en översikt för hur skolåret kan se ut i Köpenhamns kommun. Kom dock ihåg att varje skola själv planlägger loven, så de exakta datumen kan skilja sig mellan olika skolor.
Skriv ut

 

Skoleåret 2019/20 i Danmark

  Höstterminen 2019 (Efteråret) Vårterminen 2020 (Foråret)
Tidsperiod 12 augusti – 20 december  3 januari – 1 juli

 Lovdagar (ferie)

12 oktober – 18 oktober (efterårsferie)

21 december -  2 januari 2020 (juleferie)

15-23 februari (vinterferie)

4-13 april (påskeferie)

OBS: Utöver lovdagarna kan det tillkomma studiedagar (fridage). 

 

Skoleåret 2020/21 i Danmark

  Höstterminen 2020 (Efteråret) Vårterminen 2021 (Foråret)
Tidsperiod 12 augusti – 20 december  3 januari – 1 juli

 Lovdagar (ferie)

12 oktober – 18 oktober (efterårsferie)

23 december -  3 januari (juleferie)

13-21 februari (vinterferie)

27 mars - 5 april (påskeferie)

OBS: Utöver lovdagarna kan det tillkomma studiedagar (fridage). 

Håll dig uppdaterad på skolferie.dk, där kan du se en översikt över lovdagar i andra danska kommuner.

skolferie.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av