Kalenderår i den danska grundskolan

Kalenderåret för grundskolan i Danmark skiljer sig till viss del från det svenska; t.ex är sommarlovet kortare i Danmark. Här nedan kan du få en översikt för hur skolåret kan se ut i Köpenhamns kommun. Kom dock ihåg att varje skola själv planlägger loven, så de exakta datumen kan skilja sig mellan olika skolor.
Skriv ut

Skoleåret 2018/19 i Danmark

 

 Höstterminen 2018 (Efteråret)

Vårterminen 2019 (Foråret)
Tidsperiod 13 augusti – 21 december 3 januari – 1 juli
Lovdagar (ferie) 15 oktober – 19 oktober   (höstlov/"efterårsferie" vecka     42)

11 – 15 februari   (sportlov/"vinterferie")

 

 15 – 22 april   (påsklov/"påskeferie")

 

 1 maj

 

 17 maj (St. Bededag)

 

 30 -31 maj (Kristi   himmelfartsferie) 

 

 10 juni (Pinseferie)

 

 5 juni (Grundlovsdag)

 

OBS: Utöver lovdagarna kan det tillkomma studiedagar (fridage).  

 

Skoleåret 2019/20 i Danmark

  Höstterminen 2019 (Efteråret) Vårterminen 2020 (Forået)
Tidsperiod 12 augusti – 20 december  3 januari – 1 juli

 Lovdagar (ferie)

14 oktober – 18 oktober   (höstlov/"efterårsferie" vecka     42)

 

21 december -  2 januari 2020

Datum ännu ej publicerade.

OBS: Utöver lovdagarna kan det tillkomma studiedagar (fridage). 

 

Håll dig uppdaterad på skolferie.dk, där kan du se en översikt över lovdagar i andra danska kommuner.

skolferie.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.